หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
48012001
ปิยะมหาราชาลัย
เปิดใช้งาน
2
48012002
คำเตยอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
3
48012003
นครพนมวิทยาคม
เปิดใช้งาน
4
48012004
ศรีโคตรบูรณ์
เปิดใช้งาน
5
48012005
บ้านผึ้งวิทยาคม
เปิดใช้งาน
6
48012006
ศรีบัวบานวิทยาคม
เปิดใช้งาน
7
48012007
วังกระแสวิทยาคม
เปิดใช้งาน
8
48012008
ปลาปากวิทยา
เปิดใช้งาน
9
48012009
กุตาไก้วิทยาคม
เปิดใช้งาน
10
48012010
มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
เปิดใช้งาน
11
48012011
ธรรมโฆษิตวิทยา
เปิดใช้งาน
12
48012012
โคกสว่างประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
13
48012013
มหาชัยวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
14
48012014
ธาตุพนม
เปิดใช้งาน
15
48012015
อุ่มเหม้าประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
16
48012016
โพนแพงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
48012017
กุดฉิมวิทยาคม
เปิดใช้งาน
18
48012018
วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
19
48012019
นาถ่อนพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
20
48012020
เรณูนครวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
21
48012021
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
22
48012022
นาแกพิทยาคม
เปิดใช้งาน
23
48012023
พระซองสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
24
48012024
หนองบ่อวิทยานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
25
48012025
ธรรมากรวิทยานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
26
48012026
นาแกสามัคคีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
27
48012027
วังยางวิทยาคม
เปิดใช้งาน
28
48012028
หนองโพธิ์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
29
48022001
อุเทนพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
30
48022002
ไชยบุรีวิทยาคม
เปิดใช้งาน
31
48022003
พะทายพิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
48022004
รามราชพิทยาคม
เปิดใช้งาน
33
48022005
ท่าจำปาวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
34
48022006
เชียงยืนวิทยา
เปิดใช้งาน
35
48022007
บ้านแพงพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
36
48022008
ภูลังกาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
37
48022009
สหราษฎร์รังสฤษดิ์
ไม่เปิดใช้งาน
38
48022010
สามผงวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
39
48022011
สนธิราษฎร์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
40
48022012
นาคำราษฎร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
41
48022013
นาเดื่อพิทยาคม
เปิดใช้งาน
42
48022014
บ้านข่าพิทยาคม
เปิดใช้งาน
43
48022015
นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
44
48022016
นางัวราษฎร์รังสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
45
48022017
ดอนเสียวแดงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
46
48022018
อุดมพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
47
48022019
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
48
48022020
ค้อวิทยาคม
เปิดใช้งาน
49
48022021
นาทมวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
50
48022022
หนองซนพิทยาคม
เปิดใช้งาน
51
48022023
หนองแวงวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
52
49012001
มุกดาหาร
เปิดใช้งาน
53
49012002
นาโสกวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
54
49012003
ผึ่งแดดวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
55
49012004
นวมินทราชูทิศ อีสาน
ไม่เปิดใช้งาน
56
49012005
คำป่าหลายสรรพวิทย์
เปิดใช้งาน
57
49012006
ดงเย็นวิทยาคม
เปิดใช้งาน
58
49012007
นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
59
49012008
มุกดาวิทยานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
60
49012009
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ไม่เปิดใช้งาน
61
49012010
ดงมอนวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
62
49012011
เมืองมุกวิทยาคม
เปิดใช้งาน
63
49012012
คำสร้อยพิทยาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
64
49012013
อุดมวิทย์
เปิดใช้งาน
65
49012014
ร่มเกล้าพิทยาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
66
49012015
แวงใหญ่พิทยาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
67
49012016
โชคชัยวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
68
49012017
ดอนตาลวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
69
49012018
โพธิ์ไทรวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
70
49012019
ผาเทิบวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
71
49012020
ดงหลวงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
72
49012021
กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
73
49012022
คำชะอีวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
74
49012023
คำบกวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
75
49012024
ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
76
49012025
คำชะอีพิทยาคม
เปิดใช้งาน
77
49012026
เหล่าประชาอุทิศ
ไม่เปิดใช้งาน
78
49012027
หว้านใหญ่วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
79
49012028
หนองสูงสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
80
49012029
พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
ไม่เปิดใช้งาน
81
49012030
หนองแวงวิทยาคม
เปิดใช้งาน