หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
31012001
บุรีรัมย์พิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
2
31012002
ภัทรบพิตร
เปิดใช้งาน
3
31012003
บัวหลวงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
4
31012004
พระครูพิทยาคม
เปิดใช้งาน
5
31012005
สองห้องพิทยาคม
เปิดใช้งาน
6
31012006
กนกศิลป์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
7
31012007
สวายจีกพิทยาคม
เปิดใช้งาน
8
31012008
หนองตาดพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
9
31012009
กลันทาพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
10
31012010
ธารทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
11
31012011
ลำปลายมาศ
เปิดใช้งาน
12
31012012
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
13
31012013
จตุราษฏร์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
14
31012014
เมืองแฝกพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
15
31012015
ทะเมนชัยพิทยาคม
เปิดใช้งาน
16
31012016
ชำนิพิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
31012017
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไม่เปิดใช้งาน
18
31022001
กระสังพิทยาคม
เปิดใช้งาน
19
31022002
ลำดวนพิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
31022003
ชุมแสงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
21
31022004
สูงเนินพิทยาคม
เปิดใช้งาน
22
31022005
ประโคนชัยพิทยาคม
เปิดใช้งาน
23
31022006
บ้านบุวิทยาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
24
31022007
ไพศาลพิทยาคม
เปิดใช้งาน
25
31022008
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
26
31022009
แสลงโทนพิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
31022010
บ้านกรวดวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
28
31022011
โนนเจริญพิทยาคม
เปิดใช้งาน
29
31022012
พลับพลาชัยพิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
31022013
ห้วยราชพิทยาคม
เปิดใช้งาน
31
31032001
นางรอง
เปิดใช้งาน
32
31032002
สิงหวิทยาคม
เปิดใช้งาน
33
31032003
นางรองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
34
31032004
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
35
31032005
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
36
31032006
เหลืองพนาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
37
31032007
ถนนหักพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
38
31032010
หนองกี่พิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
39
31032011
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
เปิดใช้งาน
40
31032012
ร่วมจิตต์วิทยา
เปิดใช้งาน
41
31032013
ละหานทรายวิทยา
เปิดใช้งาน
42
31032014
ตาจงพิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
43
31032015
ละหานทรายรัชดาภิเษก
เปิดใช้งาน
44
31032016
ไทยเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
45
31032017
ปะคำพิทยาคม
เปิดใช้งาน
46
31032018
หนองหงส์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
47
31032019
ห้วยหินพิทยาคม
เปิดใช้งาน
48
31032020
โนนสุวรรณพิทยาคม
เปิดใช้งาน
49
31032021
สามัคคีพิทยาคม
เปิดใช้งาน
50
31032022
ร่มเกล้า บุรีรัมย์
เปิดใช้งาน
51
31032023
พนมรุ้ง
เปิดใช้งาน
52
31042001
คูเมืองวิทยาคม
เปิดใช้งาน
53
31042002
ตูมใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
54
31042003
มัธยมพรสำราญ
ไม่เปิดใช้งาน
55
31042005
พุทไธสง
เปิดใช้งาน
56
31042006
เมืองแกพิทยาคม
เปิดใช้งาน
57
31042007
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ไม่เปิดใช้งาน
58
31042008
สะแกพิทยาคม
เปิดใช้งาน
59
31042009
สมเสม็ดวิทยา
เปิดใช้งาน
60
31042010
ร่อนทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
61
31042011
สตึก
ไม่เปิดใช้งาน
62
31042012
นาโพธิ์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
63
31042013
อุดมอักษรพิทยาคม
เปิดใช้งาน
64
31042014
กู่สวนแตงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
65
31042015
แคนดงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
66
31042016
ดงพลองพิทยาคม
เปิดใช้งาน