ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50012001
เปิดใช้งาน
2
50012002
เปิดใช้งาน
3
50012003
เปิดใช้งาน
4
50012004
เปิดใช้งาน
5
50012009
เปิดใช้งาน
6
50012010
เปิดใช้งาน
7
50012011
เปิดใช้งาน
8
50022001
เปิดใช้งาน
9
50022002
เปิดใช้งาน
10
50022003
เปิดใช้งาน
11
50022004
เปิดใช้งาน
12
50022005
เปิดใช้งาน
13
50022007
เปิดใช้งาน
14
50022008
เปิดใช้งาน
15
50022009
เปิดใช้งาน
16
50032001
เปิดใช้งาน
17
50032002
เปิดใช้งาน
18
50032004
เปิดใช้งาน
19
50032007
เปิดใช้งาน
20
50032008
เปิดใช้งาน
21
50042001
เปิดใช้งาน
22
50042002
เปิดใช้งาน
23
50042003
เปิดใช้งาน
24
50042004
เปิดใช้งาน
25
50042005
เปิดใช้งาน
26
50042006
เปิดใช้งาน
27
50042007
เปิดใช้งาน
28
50052001
เปิดใช้งาน
29
50052002
เปิดใช้งาน
30
50052004
เปิดใช้งาน
31
50052005
เปิดใช้งาน
32
50052006
เปิดใช้งาน
33
50052007
เปิดใช้งาน
34
50052008
เปิดใช้งาน
35
58012001
เปิดใช้งาน
36
58012003
เปิดใช้งาน
37
58012004
เปิดใช้งาน
38
58012006
เปิดใช้งาน
39
58022001
เปิดใช้งาน
40
58022002
เปิดใช้งาน
41
58022003
เปิดใช้งาน
42
58022004
เปิดใช้งาน