หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
56012001
พะเยาพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
2
56012002
ฟากกว๊านวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
3
56012003
พะเยาประสาธน์วิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
4
56012004
ดอกคำใต้วิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
5
56012005
ถ้ำปินวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
6
56012006
งำเมืองวิทยาคม
เปิดใช้งาน
7
56012007
แม่ใจวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
8
56012008
ดงเจนวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
9
56012009
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไม่เปิดใช้งาน
10
56022001
จุนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
11
56022002
พญาลอวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
12
56022004
เชียงคำวิทยาคม
เปิดใช้งาน
13
56022005
ฝายกวางวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
14
56022006
เชียงม่วนวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
15
56022007
ปงรัชดาภิเษก
ไม่เปิดใช้งาน
16
56022008
ปงพัฒนาวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
17
56022009
ขุนควรวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
18
56022010
ภูซางวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
19
57012001
สามัคคีวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
20
57012002
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ไม่เปิดใช้งาน
21
57012003
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เปิดใช้งาน
22
57012004
ห้วยสักวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
23
57012005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ไม่เปิดใช้งาน
24
57012006
ดอนชัยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
25
57012007
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ไม่เปิดใช้งาน
26
57012008
สามัคคีวิทยาคม 2
เปิดใช้งาน
27
57012009
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
เปิดใช้งาน
28
57012010
เวียงชัยวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
29
57012011
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
57022001
พานพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
31
57022002
พานพิเศษพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
32
57022003
นครวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
33
57022004
แม่อ้อวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
34
57022005
ดอยงามวิทยาคม
เปิดใช้งาน
35
57022006
ป่าแดดวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
36
57022007
แม่สรวยวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
37
57022008
วาวีวิทยาคม
เปิดใช้งาน
38
57022009
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
เปิดใช้งาน
39
57022010
แม่เจดีย์วิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
40
57022011
แม่ลาววิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
41
57032001
จันจว้าวิทยาคม
เปิดใช้งาน
42
57032003
แม่จันวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
43
57032004
เชียงแสนวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
44
57032005
บ้านแซววิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
45
57032006
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เปิดใช้งาน
46
57032007
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
47
57032008
สันติคีรีวิทยาคม
เปิดใช้งาน
48
57032009
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
49
57042001
เชียงของวิทยาคม
เปิดใช้งาน
50
57042002
บุญเรืองวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
51
57042003
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไม่เปิดใช้งาน
52
57042004
เทิงวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
53
57042005
ปล้องวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
54
57042006
พญาเม็งราย
เปิดใช้งาน
55
57042007
แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
เปิดใช้งาน
56
57042008
ไม้ยาวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
57
57042009
เวียงแก่นวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
58
57042010
ขุนตาลวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
59
57042011
ยางฮอมวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน