หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
63012001
ตากพิทยาคม
เปิดใช้งาน
2
63012002
ผดุงปัญญา
เปิดใช้งาน
3
63012003
วังหินกิตติวิทยาคม
เปิดใช้งาน
4
63012004
ถนอมราษฏร์บำรุง
เปิดใช้งาน
5
63012005
วังประจบวิทยาคม
เปิดใช้งาน
6
63012008
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
7
63012009
ทุ่งฟ้าวิทยาคม
เปิดใช้งาน
8
63012010
สามเงาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
9
63012011
ยกกระบัตรวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
10
63012012
นาโบสถ์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
11
63012013
วังเจ้าวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
12
63022001
แม่ระมาดวิทยาคม
เปิดใช้งาน
13
63022002
แม่จะเราวิทยาคม
เปิดใช้งาน
14
63022003
ท่าสองยางวิทยาคม
เปิดใช้งาน
15
63022004
สรรพวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
16
63022005
แม่ปะวิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
63022006
ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
18
63022007
แม่กุวิทยาคม
เปิดใช้งาน
19
63022008
พบพระวิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
63022009
อุ้มผางวิทยาคม
เปิดใช้งาน
21
63022010
โมโกรวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
22
64012001
สุโขทัยวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
23
64012002
บ้านด่านลานหอยวิทยา
เปิดใช้งาน
24
64012003
คีรีมาศพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
25
64012004
กงไกรลาศวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
26
64012005
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
27
64012006
หนองตูมวิทยา
เปิดใช้งาน
28
64012007
บ้านสวนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
29
64012008
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
30
64012009
ยางซ้ายพิทยาคม
เปิดใช้งาน
31
64012010
ลิไทพิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
64012011
อุดมดรุณี
เปิดใช้งาน
33
64012012
บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
เปิดใช้งาน
34
64022001
เมืองเชลียง
ไม่เปิดใช้งาน
35
64022002
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
36
64022003
สวรรค์อนันต์วิทยา
เปิดใช้งาน
37
64022004
หนองปลาหมอวิทยาคม
เปิดใช้งาน
38
64022005
บ้านไร่พิทยาคม
เปิดใช้งาน
39
64022006
วังทองวิทยา
เปิดใช้งาน
40
64022007
หนองกลับวิทยาคม
เปิดใช้งาน
41
64022008
บ้านแก่งวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
42
64022009
เมืองด้งวิทยา
เปิดใช้งาน
43
64022010
ขุนไกรพิทยาคม
เปิดใช้งาน
44
64022011
สวรรค์อนันต์วิทยา 2
เปิดใช้งาน
45
64022012
ท่าชัยวิทยา
เปิดใช้งาน
46
64022013
ศรีนคร
ไม่เปิดใช้งาน
47
64022014
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
48
64022015
ชัยมงคลพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน