ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
12020002
ไม่เปิดใช้งาน
2
12020003
เปิดใช้งาน
3
12020006
เปิดใช้งาน
4
12020007
ไม่เปิดใช้งาน
5
12020008
ไม่เปิดใช้งาน
6
12020009
เปิดใช้งาน
7
12020012
เปิดใช้งาน
8
12020013
ไม่เปิดใช้งาน
9
12020017
ไม่เปิดใช้งาน
10
12020019
เปิดใช้งาน
11
12020020
เปิดใช้งาน
12
12020023
เปิดใช้งาน
13
12020024
เปิดใช้งาน
14
12020025
ไม่เปิดใช้งาน
15
12020026
เปิดใช้งาน
16
12020028
ไม่เปิดใช้งาน
17
12020029
เปิดใช้งาน
18
12020030
เปิดใช้งาน
19
12020031
ไม่เปิดใช้งาน
20
12020035
เปิดใช้งาน
21
12020036
เปิดใช้งาน
22
12020037
ไม่เปิดใช้งาน
23
12020038
เปิดใช้งาน
24
12020040
เปิดใช้งาน
25
12020041
เปิดใช้งาน
26
12020042
เปิดใช้งาน
27
12020043
ไม่เปิดใช้งาน
28
12020044
เปิดใช้งาน
29
12020045
ไม่เปิดใช้งาน
30
12020046
เปิดใช้งาน
31
12020047
เปิดใช้งาน
32
12020048
เปิดใช้งาน
33
12020049
เปิดใช้งาน
34
12020050
เปิดใช้งาน
35
12020051
เปิดใช้งาน
36
12020052
ไม่เปิดใช้งาน
37
12020053
เปิดใช้งาน
38
12020054
ไม่เปิดใช้งาน
39
12020058
เปิดใช้งาน
40
12020059
เปิดใช้งาน
41
12020060
เปิดใช้งาน
42
12020061
เปิดใช้งาน
43
12020062
ไม่เปิดใช้งาน
44
12020063
ไม่เปิดใช้งาน
45
12020064
เปิดใช้งาน
46
12020066
ไม่เปิดใช้งาน
47
12020067
เปิดใช้งาน
48
12020068
เปิดใช้งาน
49
12020069
เปิดใช้งาน
50
12020070
เปิดใช้งาน
51
12020071
เปิดใช้งาน
52
12020072
ไม่เปิดใช้งาน
53
12020073
เปิดใช้งาน
54
12020075
เปิดใช้งาน
55
12020076
เปิดใช้งาน
56
12020077
เปิดใช้งาน
57
12020078
เปิดใช้งาน
58
12020079
ไม่เปิดใช้งาน
59
12020082
ไม่เปิดใช้งาน
60
12020083
ไม่เปิดใช้งาน
61
12020086
ไม่เปิดใช้งาน
62
12020087
ไม่เปิดใช้งาน
63
12020089
เปิดใช้งาน