หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อ่างทอง
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
15010001
วัดโพธิวงษ์
เปิดใช้งาน
2
15010002
วัดโคศุภราช
เปิดใช้งาน
3
15010003
วัดจำปาหล่อ
เปิดใช้งาน
4
15010004
วัดโพทูล
เปิดใช้งาน
5
15010006
วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
เปิดใช้งาน
6
15010007
อนุบาลวัดอ่างทอง
เปิดใช้งาน
7
15010008
กระทุ่มราย
เปิดใช้งาน
8
15010009
วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
9
15010010
วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 )
เปิดใช้งาน
10
15010011
บ้านน้ำผึ้ง
เปิดใช้งาน
11
15010012
วัดบ้านอิฐ
เปิดใช้งาน
12
15010013
วัดอรัญญิกาวาส
เปิดใช้งาน
13
15010014
วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ)
เปิดใช้งาน
14
15010015
วัดราชปักษี
เปิดใช้งาน
15
15010016
อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
เปิดใช้งาน
16
15010017
วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
17
15010018
วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์)
เปิดใช้งาน
18
15010019
วัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
19
15010020
วัดจันทร์นิรมิตร
เปิดใช้งาน
20
15010022
วัดไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
21
15010024
วัดเซิงหวาย
เปิดใช้งาน
22
15010025
วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
23
15010026
บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
24
15010027
วัดชัยสิทธาราม
เปิดใช้งาน
25
15010028
วัดนางเล่ว
เปิดใช้งาน
26
15010030
วัดมหานาม
เปิดใช้งาน
27
15010031
วัดโบสถ์
เปิดใช้งาน
28
15010032
อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
29
15010034
วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)
เปิดใช้งาน
30
15010035
วัดละมุด
เปิดใช้งาน
31
15010036
วัดบ้านป่า
เปิดใช้งาน
32
15010038
วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
33
15010039
วัดเจ้าบุญเกิด
เปิดใช้งาน
34
15010040
วัดเยื้องคงคาราม
เปิดใช้งาน
35
15010042
วัดวงษ์ภาศน์
เปิดใช้งาน
36
15010044
วัดกำแพง
เปิดใช้งาน
37
15010045
ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
38
15010046
วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
เปิดใช้งาน
39
15010047
ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
40
15010048
วัดท่า
เปิดใช้งาน
41
15010049
วัดถนน
เปิดใช้งาน
42
15010050
วัดพิจารณ์โสภณ
เปิดใช้งาน
43
15010051
วัดศรีมหาโพธิ์
เปิดใช้งาน
44
15010052
ชุมชนวัดพายทอง
เปิดใช้งาน
45
15010054
อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
เปิดใช้งาน
46
15010055
วัดเอกราช
เปิดใช้งาน
47
15010056
วัดคำหยาด
เปิดใช้งาน
48
15010057
วัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
49
15010058
วัดโคกพุทรา
เปิดใช้งาน
50
15010059
วัดจันทราราม
เปิดใช้งาน
51
15010060
วัดไตรรัตนาราม
เปิดใช้งาน
52
15010061
วัดทางพระ
เปิดใช้งาน
53
15010062
วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135
เปิดใช้งาน
54
15010063
วัดยางทอง
เปิดใช้งาน
55
15010064
วัดโพธิ์ราษฎร์
เปิดใช้งาน
56
15010065
วัดบ้านสร้าง
เปิดใช้งาน
57
15010066
อนุบาลโพธิ์ทอง
ไม่เปิดใช้งาน
58
15010067
วัดท่าอิฐ
เปิดใช้งาน
59
15010068
วัดสามประชุม(วันครู2504)
เปิดใช้งาน
60
15010069
วัดโบสถ์
เปิดใช้งาน
61
15010070
วัดข่อย
เปิดใช้งาน
62
15010071
วัดบุญเกิด
เปิดใช้งาน
63
15010072
วัดศรีกุญชร
เปิดใช้งาน
64
15010073
วัดยางช้าย
เปิดใช้งาน
65
15010074
วัดงิ้วราย
เปิดใช้งาน
66
15010075
วัดลั่นทม
เปิดใช้งาน
67
15010076
วัดม่วงคัน
เปิดใช้งาน
68
15010077
วัดโพธิ์เอน
เปิดใช้งาน
69
15010078
วัดโพธิ์เกรียบ
เปิดใช้งาน
70
15010079
วัดสว่าง
เปิดใช้งาน
71
15010080
วัดสนธิธรรม
เปิดใช้งาน
72
15010083
วัดสุวรรณราชหงษ์
เปิดใช้งาน
73
15010084
วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
74
15010085
วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
75
15010086
ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
เปิดใช้งาน
76
15010087
วัดน้ำอาบ
เปิดใช้งาน
77
15010088
วัดบุญศิริวิทยาราม
เปิดใช้งาน
78
15010089
วัดป่ามุนี
เปิดใช้งาน
79
15010090
วัดท่าตลาด
เปิดใช้งาน
80
15010091
วัดหัวสะแกตก
เปิดใช้งาน
81
15010092
วัดรัตนาราม
เปิดใช้งาน
82
15010093
ชุมชนวัดริ้วหว้า
เปิดใช้งาน
83
15010094
บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
84
15010095
วัดวังน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
85
15010096
วัดหมื่นเกลา
เปิดใช้งาน
86
15010097
วัดหนองยาง
เปิดใช้งาน
87
15010098
วัดรางฉนวน
เปิดใช้งาน
88
15010099
วัดจันทร์มณี
เปิดใช้งาน
89
15010100
วัดบ้านแก
เปิดใช้งาน
90
15010101
วัดบ้านพราน
เปิดใช้งาน
91
15010102
บ้านหนองเสือ
เปิดใช้งาน
92
15010103
วัดสีบัวทอง
เปิดใช้งาน
93
15010104
วัดแก้วกระจ่าง
เปิดใช้งาน
94
15010105
อนุบาลแสวงหา
เปิดใช้งาน
95
15010106
พวงทองอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
96
15010107
วัดบ้านเพชร
เปิดใช้งาน
97
15010108
วัดทองเลื่อน
เปิดใช้งาน
98
15010109
วัดยาง
เปิดใช้งาน
99
15010110
ประสิทธิวิทยาฯ
เปิดใช้งาน
100
15010112
วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์)
เปิดใช้งาน
101
15010113
วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)
เปิดใช้งาน
102
15010114
วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
103
15010115
วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
104
15010116
วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
105
15010117
วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
106
15010118
วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
107
15010119
วัดขุมทอง
เปิดใช้งาน
108
15010120
วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
เปิดใช้งาน
109
15010121
วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
110
15010122
วัดไผ่วง
เปิดใช้งาน
111
15010123
วัดต้นทอง
เปิดใช้งาน
112
15010124
วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
113
15010125
วัดศาลาดิน
เปิดใช้งาน
114
15010126
วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
115
15010127
วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
116
15010128
บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
เปิดใช้งาน
117
15010130
วัดหลวง
เปิดใช้งาน
118
15010131
บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
119
15010132
วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)
เปิดใช้งาน
120
15010133
อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
121
15010134
ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
เปิดใช้งาน
122
15010135
บ้านห้วยคล้า
เปิดใช้งาน
123
15010136
วัดสิทธาราม
เปิดใช้งาน
124
15010137
ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
125
15010138
วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง)
เปิดใช้งาน
126
15010139
วัดทำนบ
เปิดใช้งาน
127
15010140
วัดหลักแก้ว
เปิดใช้งาน
128
15010141
วัดลานช้าง
เปิดใช้งาน
129
15010142
วัดคลองสำโรง
เปิดใช้งาน
130
15010143
วัดใหม่ทางข้าม
เปิดใช้งาน
131
15010144
วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)
เปิดใช้งาน
132
15010145
วัดห้วยคันแหลน
เปิดใช้งาน
133
15010146
วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง)
เปิดใช้งาน
134
15010147
วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)
เปิดใช้งาน
135
15010148
วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์)
เปิดใช้งาน
136
15010149
วัดท่าชุมนุม
เปิดใช้งาน
137
15010150
บ้านหนองถ้ำ
เปิดใช้งาน
138
15010151
วัดมงคลธรรมนิมิต
เปิดใช้งาน
139
15010152
วัดหนองกร่าง
เปิดใช้งาน
140
15010154
วัดเกษทอง
เปิดใช้งาน
141
15010155
วัดสามโก้
เปิดใช้งาน
142
15010156
อนุบาลบ้านลำสนุ่น
เปิดใช้งาน
143
15010157
บ้านดอนตาวง
เปิดใช้งาน
144
15010158
วัดสามขาว
เปิดใช้งาน