หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
16010002
วัดดงน้อย
เปิดใช้งาน
2
16010005
วัดบ้านดาบ
เปิดใช้งาน
3
16010006
วัดโบสถ์
เปิดใช้งาน
4
16010007
วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
5
16010009
วัดทุ่งสิงห์โต
เปิดใช้งาน
6
16010010
ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
7
16010012
ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
8
16010013
วัดสระมะเกลือ
เปิดใช้งาน
9
16010014
วัดดงสวอง
เปิดใช้งาน
10
16010015
วัดหนองบัวขาว
เปิดใช้งาน
11
16010016
บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
เปิดใช้งาน
12
16010017
วัดคอกกระบือ
เปิดใช้งาน
13
16010018
วัดหนองปลิง
เปิดใช้งาน
14
16010019
ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
เปิดใช้งาน
15
16010020
บ้านห้วยส้ม
เปิดใช้งาน
16
16010022
ซอย 7 สาย 4 ซ้าย
เปิดใช้งาน
17
16010023
ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
เปิดใช้งาน
18
16010024
บ้านโคกตูม
เปิดใช้งาน
19
16010026
โคกลำพานวิทยา
เปิดใช้งาน
20
16010027
วัดธรรมเจดีย์
เปิดใช้งาน
21
16010029
วัดชีแวะ
เปิดใช้งาน
22
16010031
วัดดอนโพธิ์
เปิดใช้งาน
23
16010032
วัดใดใหญ่
เปิดใช้งาน
24
16010033
วัดใดยาว
เปิดใช้งาน
25
16010035
วัดโคกโพธิกุญชร
เปิดใช้งาน
26
16010036
วัดยาง ณ รังสี
เปิดใช้งาน
27
16010037
วัดตะลุง
เปิดใช้งาน
28
16010039
วัดถนนแค
เปิดใช้งาน
29
16010041
อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
เปิดใช้งาน
30
16010042
อนุบาลลพบุรี
เปิดใช้งาน
31
16010043
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
เปิดใช้งาน
32
16010044
วัดตองปุ
เปิดใช้งาน
33
16010045
บ้านหนองแขม
เปิดใช้งาน
34
16010046
วัดท่าแค
เปิดใช้งาน
35
16010047
วัดป่ากล้วย
เปิดใช้งาน
36
16010049
วัดหลวงท้ายตลาด
เปิดใช้งาน
37
16010050
วัดตะเคียน
เปิดใช้งาน
38
16010051
วัดท่าข้าม
เปิดใช้งาน
39
16010052
วัดเขาหนีบ
เปิดใช้งาน
40
16010053
ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
เปิดใช้งาน
41
16010054
บ้านหนองถ้ำ
เปิดใช้งาน
42
16010055
วัดซับเสือแมบ
เปิดใช้งาน
43
16010056
พิบูลสงเคราะห์๑
เปิดใช้งาน
44
16010057
วัดนิคมสามัคคีชัย
เปิดใช้งาน
45
16010058
วัดใหม่จำปาทอง
เปิดใช้งาน
46
16010060
ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
เปิดใช้งาน
47
16010062
วัดหนองแก้ว
เปิดใช้งาน
48
16010063
วัดโพธิ์ระหัต
เปิดใช้งาน
49
16010064
วัดสิงห์ทอง
เปิดใช้งาน
50
16010065
วัดอัมพวัน
เปิดใช้งาน
51
16010066
วัดทองแท่งนิสยาราม
เปิดใช้งาน
52
16010067
วัดข่อยกลาง
เปิดใช้งาน
53
16010068
วัดข่อยใต้
เปิดใช้งาน
54
16010069
พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
เปิดใช้งาน
55
16010071
บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)
เปิดใช้งาน
56
16010073
วัดโพธิ์เก้าต้น
เปิดใช้งาน
57
16010074
วัดบ่อเงิน
เปิดใช้งาน
58
16010076
วัดสำราญ
เปิดใช้งาน
59
16010078
วัดโคกหม้อ
เปิดใช้งาน
60
16010079
วัดไผ่แตร
เปิดใช้งาน
61
16010081
วัดวังหัวแหวน
เปิดใช้งาน
62
16010085
บ้านคลองเกตุ
เปิดใช้งาน
63
16010086
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
64
16010087
บ้านหัวดง
เปิดใช้งาน
65
16010088
บ้านเขาดิน
เปิดใช้งาน
66
16010089
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
67
16010090
วัดหนองพิมาน
เปิดใช้งาน
68
16010091
โคกสำโรง
เปิดใช้งาน
69
16010092
วัดรัตนาราม
เปิดใช้งาน
70
16010093
บ้านเนินจันทร์
เปิดใช้งาน
71
16010094
บ้านดงมะรุม
เปิดใช้งาน
72
16010095
บ้านวังไผ่
เปิดใช้งาน
73
16010096
บ้านตะกุดหว้า
เปิดใช้งาน
74
16010097
บ้านถลุงเหล็ก
เปิดใช้งาน
75
16010099
อนุบาลบ้านเพนียด
เปิดใช้งาน
76
16010100
บ้านนกเขาเปล้า
เปิดใช้งาน
77
16010101
บ้านวังขอนขว้าง
เปิดใช้งาน
78
16010103
บ้านวังจั่น
เปิดใช้งาน
79
16010104
บ้านโป่งยอ
เปิดใช้งาน
80
16010105
บ้านวังเพลิง
เปิดใช้งาน
81
16010106
บ้านมะม่วงเจ็ดต้น
เปิดใช้งาน
82
16010107
บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
เปิดใช้งาน
83
16010108
บ้านพุม่วง
เปิดใช้งาน
84
16010109
บ้านทุ่งทอง
เปิดใช้งาน
85
16010110
วัดสะพานคง
เปิดใช้งาน
86
16010111
วัดสะแกราบ
เปิดใช้งาน
87
16010112
บ้านหนองสำโรง
เปิดใช้งาน
88
16010116
บ้านท่าม่วง
เปิดใช้งาน
89
16010118
บ้านหลุมข้าว
เปิดใช้งาน
90
16010119
บ้านพรมทิน
เปิดใช้งาน
91
16010120
วัดหนองหอย
เปิดใช้งาน
92
16010121
บ้านเขาสะพานนาค
เปิดใช้งาน
93
16010122
บ้านเขาทับควาย
เปิดใช้งาน
94
16010123
วัดห้วยโป่ง
เปิดใช้งาน
95
16010125
วัดหนองคู
เปิดใช้งาน
96
16010126
สมอคอนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
97
16010127
วัดถ้ำตะโก
เปิดใช้งาน
98
16010129
วัดคลองเม่า
เปิดใช้งาน
99
16010131
วัดเกตุ
เปิดใช้งาน
100
16010133
วัดปากคลองบางคู้
เปิดใช้งาน
101
16010134
อนุบาลท่าวุ้ง
เปิดใช้งาน
102
16010135
วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
เปิดใช้งาน
103
16010136
วัดหนองมน
เปิดใช้งาน
104
16010137
บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
105
16010138
บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
106
16010139
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
107
16010140
วัดหนองปลาดุก
เปิดใช้งาน
108
16010141
วัดหนองหลวง
เปิดใช้งาน
109
16010142
บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
เปิดใช้งาน
110
16010143
วัดโพธิ์ตรุ
เปิดใช้งาน
111
16010144
วัดเกาะวิมุตตาราม
เปิดใช้งาน
112
16010145
วัดบ้านลาด
เปิดใช้งาน
113
16010146
วัดสนามไชย
เปิดใช้งาน
114
16010148
วัดมุจลินท์
เปิดใช้งาน
115
16010150
วัดยวด
เปิดใช้งาน
116
16010151
วัดหัวสำโรง
เปิดใช้งาน
117
16010152
วัดมะค่า
เปิดใช้งาน
118
16010153
วัดคงคาราม
เปิดใช้งาน
119
16010154
วัดโพธิ์เกษตร
เปิดใช้งาน
120
16010155
บ้านดงกลาง
เปิดใช้งาน
121
16010156
อนุบาลบ้านหมี่
เปิดใช้งาน
122
16010157
วัดดงพลับ
เปิดใช้งาน
123
16010158
วัดโป่งแค
เปิดใช้งาน
124
16010160
บ้านดอนดึง
เปิดใช้งาน
125
16010161
วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)
เปิดใช้งาน
126
16010163
วัดเทพอำไพ
เปิดใช้งาน
127
16010164
วัดธรรมิการาม
เปิดใช้งาน
128
16010165
วัดคุ้งท่าเลา
เปิดใช้งาน
129
16010166
บ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
130
16010168
วัดท้องคุ้ง
เปิดใช้งาน
131
16010169
บ้านเกริ่นกฐิน
เปิดใช้งาน
132
16010171
วัดบ้านทราย
เปิดใช้งาน
133
16010172
บ้านหนองนางาม
เปิดใช้งาน
134
16010173
บ้านหัวบึง
เปิดใช้งาน
135
16010175
วัดหนองน้ำทิพย์
เปิดใช้งาน
136
16010177
วัดบ้านหมี่ใหญ่
เปิดใช้งาน
137
16010179
วัดมหาสอน
เปิดใช้งาน
138
16010180
วัดบางพึ่ง
เปิดใช้งาน
139
16010181
วัดห้วยแก้ว
เปิดใช้งาน
140
16010182
พิบูลปัทมาคม
เปิดใช้งาน
141
16010184
วัดเขาวงกฎ
เปิดใช้งาน
142
16010187
วัดหนองกระเบื้อง
เปิดใช้งาน
143
16010188
บ้านไผ่ใหญ่
เปิดใช้งาน
144
16010189
วัดหนองโพธิ์
เปิดใช้งาน
145
16010191
วัดหนองคู
เปิดใช้งาน
146
16010192
วัดหนองกระเบียน
เปิดใช้งาน
147
16010193
วัดพานิชธรรมิการาม
เปิดใช้งาน
148
16010196
วัดสระกระเบี้อง
เปิดใช้งาน
149
16010197
บ้านสระเตย
เปิดใช้งาน
150
16010202
บ้านหนองแก
เปิดใช้งาน
151
16010203
วัดหนองเมือง
เปิดใช้งาน
152
16010205
ชุมชนตำบลหินปัก
เปิดใช้งาน