ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สิงห์บุรี


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
17010001
เปิดใช้งาน
2
17010002
เปิดใช้งาน
3
17010005
เปิดใช้งาน
4
17010007
เปิดใช้งาน
5
17010008
เปิดใช้งาน
6
17010010
เปิดใช้งาน
7
17010011
เปิดใช้งาน
8
17010012
เปิดใช้งาน
9
17010013
เปิดใช้งาน
10
17010015
เปิดใช้งาน
11
17010016
เปิดใช้งาน
12
17010020
เปิดใช้งาน
13
17010021
เปิดใช้งาน
14
17010022
เปิดใช้งาน
15
17010023
เปิดใช้งาน
16
17010025
เปิดใช้งาน
17
17010026
เปิดใช้งาน
18
17010027
เปิดใช้งาน
19
17010029
เปิดใช้งาน
20
17010031
เปิดใช้งาน
21
17010033
เปิดใช้งาน
22
17010034
เปิดใช้งาน
23
17010035
เปิดใช้งาน
24
17010036
เปิดใช้งาน
25
17010037
เปิดใช้งาน
26
17010038
เปิดใช้งาน
27
17010039
เปิดใช้งาน
28
17010041
เปิดใช้งาน
29
17010043
เปิดใช้งาน
30
17010044
เปิดใช้งาน
31
17010045
เปิดใช้งาน
32
17010046
เปิดใช้งาน
33
17010047
เปิดใช้งาน
34
17010048
เปิดใช้งาน
35
17010049
เปิดใช้งาน
36
17010050
เปิดใช้งาน
37
17010052
เปิดใช้งาน
38
17010053
เปิดใช้งาน
39
17010054
เปิดใช้งาน
40
17010055
เปิดใช้งาน
41
17010056
เปิดใช้งาน
42
17010057
เปิดใช้งาน
43
17010059
เปิดใช้งาน
44
17010060
เปิดใช้งาน
45
17010061
เปิดใช้งาน
46
17010062
เปิดใช้งาน
47
17010063
เปิดใช้งาน
48
17010064
เปิดใช้งาน
49
17010065
เปิดใช้งาน
50
17010066
เปิดใช้งาน
51
17010067
เปิดใช้งาน
52
17010068
เปิดใช้งาน
53
17010069
เปิดใช้งาน
54
17010071
เปิดใช้งาน
55
17010072
เปิดใช้งาน
56
17010073
เปิดใช้งาน
57
17010076
เปิดใช้งาน
58
17010077
เปิดใช้งาน
59
17010078
เปิดใช้งาน
60
17010079
เปิดใช้งาน
61
17010081
เปิดใช้งาน
62
17010083
เปิดใช้งาน
63
17010084
เปิดใช้งาน
64
17010086
เปิดใช้งาน
65
17010088
เปิดใช้งาน
66
17010089
เปิดใช้งาน
67
17010090
เปิดใช้งาน
68
17010091
เปิดใช้งาน
69
17010092
เปิดใช้งาน
70
17010093
เปิดใช้งาน
71
17010094
เปิดใช้งาน
72
17010095
เปิดใช้งาน
73
17010097
เปิดใช้งาน
74
17010098
เปิดใช้งาน
75
17010100
เปิดใช้งาน
76
17010101
เปิดใช้งาน
77
17010102
เปิดใช้งาน
78
17010104
เปิดใช้งาน
79
17010105
เปิดใช้งาน
80
17010106
เปิดใช้งาน
81
17010107
เปิดใช้งาน
82
17010108
เปิดใช้งาน
83
17010109
เปิดใช้งาน
84
17010110
เปิดใช้งาน
85
17010112
เปิดใช้งาน
86
17010115
เปิดใช้งาน
87
17010118
เปิดใช้งาน
88
17010119
เปิดใช้งาน
89
17010120
เปิดใช้งาน
90
17010122
เปิดใช้งาน
91
17010123
เปิดใช้งาน
92
17010124
เปิดใช้งาน
93
17010125
ไม่เปิดใช้งาน
94
17010126
เปิดใช้งาน
95
17010127
เปิดใช้งาน
96
17010129
เปิดใช้งาน
97
17010130
เปิดใช้งาน
98
17010131
เปิดใช้งาน
99
17010134
เปิดใช้งาน
100
17010135
เปิดใช้งาน
101
17010136
เปิดใช้งาน