หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
18010004
วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
2
18010005
วัดฝาง
เปิดใช้งาน
3
18010006
วัดไผ่โพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
4
18010008
วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
เปิดใช้งาน
5
18010010
บ้านท่าไม้
เปิดใช้งาน
6
18010012
วัดธรรมามูล
เปิดใช้งาน
7
18010013
ชุมชนวัดดักคะนน
เปิดใช้งาน
8
18010015
วัดสระเนินพระราม
เปิดใช้งาน
9
18010016
บ้านหนองแค
เปิดใช้งาน
10
18010017
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
เปิดใช้งาน
11
18010018
ชุมชนวัดวังเคียน
เปิดใช้งาน
12
18010019
วัดนางลือ
เปิดใช้งาน
13
18010020
วัดศรีวิชัย
เปิดใช้งาน
14
18010021
พระยาตาก
เปิดใช้งาน
15
18010022
อนุบาลชัยนาท
เปิดใช้งาน
16
18010023
ลัดดาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
17
18010024
อนุบาลเมืองชัยนาท
เปิดใช้งาน
18
18010025
วัดโรงวัว
เปิดใช้งาน
19
18010026
วัดหนองเต่าดำ
ไม่เปิดใช้งาน
20
18010027
วัดแหลมหว้า
เปิดใช้งาน
21
18010028
วัดดอนรังนก
เปิดใช้งาน
22
18010029
วัดหนองพังนาค
เปิดใช้งาน
23
18010030
วัดเนินถ่าน
เปิดใช้งาน
24
18010031
รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
25
18010033
วัดพิกุลงาม
เปิดใช้งาน
26
18010034
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
27
18010035
อนุบาลมโนรมย์
เปิดใช้งาน
28
18010038
วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
29
18010039
ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
เปิดใช้งาน
30
18010040
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
31
18010043
บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
เปิดใช้งาน
32
18010044
บ้านเขาแหลม
เปิดใช้งาน
33
18010045
บ้านหัวถนน
เปิดใช้งาน
34
18010047
วัดหัวหว้า
เปิดใช้งาน
35
18010049
วัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง337)
เปิดใช้งาน
36
18010050
บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
37
18010052
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
38
18010053
ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
เปิดใช้งาน
39
18010055
บ้านดอนแตง
เปิดใช้งาน
40
18010056
คงรักษ์ประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
41
18010058
วัดหนองตาตน
เปิดใช้งาน
42
18010060
วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
43
18010061
วัดหนองจิก
เปิดใช้งาน
44
18010063
วัดคลองบุญ
เปิดใช้งาน
45
18010064
วัดหนองน้อย
เปิดใช้งาน
46
18010065
อนุบาลวัดสิงห์
เปิดใช้งาน
47
18010067
สำราญราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
48
18010068
วัดวังหมัน
เปิดใช้งาน
49
18010069
บ้านท่าข้ามวังน้ำ
เปิดใช้งาน
50
18010071
บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
เปิดใช้งาน
51
18010072
บ้านทุ่งกว้าง
เปิดใช้งาน
52
18010074
วัดโคกสุก
เปิดใช้งาน
53
18010075
วัดดอนตาล
เปิดใช้งาน
54
18010076
วัดดอนตูมกมลาวาส
เปิดใช้งาน
55
18010077
วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
56
18010078
วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
เปิดใช้งาน
57
18010079
วัดเขาแก้ว
เปิดใช้งาน
58
18010081
ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
59
18010082
วัดบ้านหนอง
เปิดใช้งาน
60
18010083
บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
61
18010084
วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
เปิดใช้งาน
62
18010085
เขื่อนเจ้าพระยา
เปิดใช้งาน
63
18010087
วัดกรุณา
เปิดใช้งาน
64
18010088
วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
เปิดใช้งาน
65
18010090
บ้านคลองยาง
เปิดใช้งาน
66
18010091
วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
67
18010092
วัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
68
18010093
วัดมะปราง
เปิดใช้งาน
69
18010095
วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
70
18010097
วัดดอนตะไล้
เปิดใช้งาน
71
18010098
อนุบาลสรรพยา
เปิดใช้งาน
72
18010099
วัดโพธิมงคล
เปิดใช้งาน
73
18010100
วัดกำแพง
เปิดใช้งาน
74
18010101
วัดหลวงสิริบูรณาราม
เปิดใช้งาน
75
18010102
วัดยางศรีเจริญ
เปิดใช้งาน
76
18010103
วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
77
18010104
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
78
18010105
วัดหาดอาษา
เปิดใช้งาน
79
18010106
บ้านทุ่งกระถิน
เปิดใช้งาน
80
18010107
ชุมชนวัดโคกดอกไม้
เปิดใช้งาน
81
18010108
วัดเทพรัตนวนาราม
เปิดใช้งาน
82
18010110
เทพรัตน์
เปิดใช้งาน
83
18010111
วัดอารีทวีวนาราม
เปิดใช้งาน
84
18010112
วัดหนองแขม
เปิดใช้งาน
85
18010113
วัดโพธิ์งาม
เปิดใช้งาน
86
18010114
วัดสนามชัย
เปิดใช้งาน
87
18010115
วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
88
18010116
วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
เปิดใช้งาน
89
18010117
วัดท่ากระแส
เปิดใช้งาน
90
18010118
วัดโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
91
18010119
วัดหัวเด่น
เปิดใช้งาน
92
18010120
วัดโฆสิตาราม
เปิดใช้งาน
93
18010121
วัดหอระฆัง
เปิดใช้งาน
94
18010122
วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
95
18010123
วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
เปิดใช้งาน
96
18010124
วัดสระไม้แดง
เปิดใช้งาน
97
18010125
วัดกำแพง
เปิดใช้งาน
98
18010126
วัดหัวตะพาน
เปิดใช้งาน
99
18010127
วัดพระแก้ว
เปิดใช้งาน
100
18010128
อนุบาลสรรคบุรี
เปิดใช้งาน
101
18010129
วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
102
18010130
วัดโพธาราม
เปิดใช้งาน
103
18010131
วัดพร้าว
เปิดใช้งาน
104
18010132
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
105
18010133
วัดท่า
เปิดใช้งาน
106
18010134
วัดธรรมิกาวาส
เปิดใช้งาน
107
18010135
วัดจั่นเจริญศรี
เปิดใช้งาน
108
18010137
วัดบำเพ็ญบุญ
เปิดใช้งาน
109
18010138
วัดจันทน์
เปิดใช้งาน
110
18010139
วัดคลองงิ้ว
เปิดใช้งาน
111
18010140
วัดดอนโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
112
18010141
ชุมชนวัดมาติการาม
เปิดใช้งาน
113
18010142
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
เปิดใช้งาน
114
18010143
วัดเด่นใหญ่
เปิดใช้งาน
115
18010144
บ้านสระแก้ว
เปิดใช้งาน
116
18010145
บ้านหนองแจง
เปิดใช้งาน
117
18010146
วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
เปิดใช้งาน
118
18010147
วัดวิจิตรังสิตาราม
เปิดใช้งาน
119
18010148
ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
120
18010149
วัดบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
121
18010150
ไกรราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
122
18010151
บ้านวังเดือนห้า
เปิดใช้งาน
123
18010152
บ้านรางจิก
เปิดใช้งาน
124
18010153
วัดพรหมวิหาร
เปิดใช้งาน
125
18010154
บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
126
18010155
บ้านหนองอ้ายสาม
เปิดใช้งาน
127
18010156
วัดคลองธรรม
เปิดใช้งาน
128
18010157
บ้านดอนกะโดน
ไม่เปิดใช้งาน
129
18010158
ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
เปิดใช้งาน
130
18010159
วัดวิจิตรรังสรรค์
เปิดใช้งาน
131
18010160
วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
132
18010161
วัดถ้ำเข้
เปิดใช้งาน
133
18010162
วัดวงเดือน
เปิดใช้งาน
134
18010163
วัดคลองเกษม
เปิดใช้งาน
135
18010164
วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
เปิดใช้งาน
136
18010165
วัดศรีเจริญธรรม
เปิดใช้งาน
137
18010166
วัดอรัญญวาสี
เปิดใช้งาน
138
18010167
บ้านชัฏฝาง
เปิดใช้งาน
139
18010168
ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
เปิดใช้งาน
140
18010170
วัดสระดู่
เปิดใช้งาน
141
18010171
วัดทองนพคุณ
เปิดใช้งาน
142
18010172
บ้านหมื่นเทพ
เปิดใช้งาน
143
18010173
วัดท่าแก้ว
เปิดใช้งาน
144
18010174
ชุมชนคลองจันทน์
เปิดใช้งาน
145
18010175
วัดโคกหมู
เปิดใช้งาน
146
18010176
บ้านหนองต่อ
เปิดใช้งาน
147
18010177
อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
148
18010178
วัดสวนอัมพวัน
เปิดใช้งาน
149
18010180
วัดศรีสโมสร
เปิดใช้งาน
150
18010182
บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
151
18010183
บ้านวังหัวเรือ
เปิดใช้งาน
152
18010184
วัดวังน้ำขาว
เปิดใช้งาน
153
18010185
บ้านหนองหวาย
เปิดใช้งาน
154
18010186
อนุบาลหนองมะโมง
เปิดใช้งาน
155
18010187
บ้านน้ำพุ
เปิดใช้งาน
156
18010188
บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
157
18010190
บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
158
18010192
บ้านหนองตะขบ
เปิดใช้งาน
159
18010193
บ้านดอนใหญ่
เปิดใช้งาน
160
18010194
วัดเขาดิน(วันครู 2502)
เปิดใช้งาน
161
18010195
บ้านเขาเกล็ด
เปิดใช้งาน
162
18010196
บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
163
18010197
บ้านเก่า
เปิดใช้งาน
164
18010198
บ้านทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
165
18010199
บ้านกะบกเตี้ย
เปิดใช้งาน
166
18010201
บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
167
18010202
อนุบาลเนินขาม
เปิดใช้งาน
168
18010203
บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
เปิดใช้งาน
169
18010204
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
170
18010205
บ้านสุขเดือนห้า
เปิดใช้งาน