หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
19020001
ชุมชนวัดบำรุงธรรม
เปิดใช้งาน
2
19020002
วัดกะเหรี่ยงคอม้า
เปิดใช้งาน
3
19020003
วัดบึงไม้
เปิดใช้งาน
4
19020004
วัดสุนทริกาวาส
เปิดใช้งาน
5
19020005
วัดโคกกรุง
เปิดใช้งาน
6
19020006
วัดชำผักแพว
เปิดใช้งาน
7
19020007
วัดบ้านดง
เปิดใช้งาน
8
19020008
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
9
19020009
วัดนาบุญ
เปิดใช้งาน
10
19020010
วัดตาลเดี่ยว
เปิดใช้งาน
11
19020011
วัดขอนหอม
เปิดใช้งาน
12
19020012
วัดเตาปูน
เปิดใช้งาน
13
19020013
นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
เปิดใช้งาน
14
19020014
บ้านซับบอน
เปิดใช้งาน
15
19020016
บ้านหนองผักบุ้ง
เปิดใช้งาน
16
19020017
วัดป่าไผ่
เปิดใช้งาน
17
19020019
ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
เปิดใช้งาน
18
19020020
อนุบาลทับกวาง
เปิดใช้งาน
19
19020021
วัดท่าคล้อ
เปิดใช้งาน
20
19020022
วัดถ้ำเต่า
เปิดใช้งาน
21
19020024
วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
22
19020025
วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
เปิดใช้งาน
23
19020026
วัดโป่งมงคล
เปิดใช้งาน
24
19020027
วัดโป่งก้อนเส้า
เปิดใช้งาน
25
19020028
วัดท่ามะปราง
เปิดใช้งาน
26
19020029
วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
27
19020030
บ้านป่าวังกวาง
เปิดใช้งาน
28
19020031
บ้านช่อง
เปิดใช้งาน
29
19020032
วัดบ่อโศรก
เปิดใช้งาน
30
19020033
วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
เปิดใช้งาน
31
19020035
วัดสองคอนกลาง
เปิดใช้งาน
32
19020036
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
33
19020037
วัดเขาลาดวนาราม
เปิดใช้งาน
34
19020038
วัดบุรีการาม
เปิดใช้งาน
35
19020039
วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
36
19020040
วัดห้วยคงคาวราวาส
เปิดใช้งาน
37
19020041
วัดศรัทธาเรืองศรี
เปิดใช้งาน
38
19020042
บ้านผังสามัคคี
เปิดใช้งาน
39
19020043
บ้านหินซ้อน
เปิดใช้งาน
40
19020045
วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
41
19020046
วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
42
19020047
วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
เปิดใช้งาน
43
19020049
วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
44
19020050
ชุมชนวัดไทยงาม
เปิดใช้งาน
45
19020051
วัดหนองจอกใหญ่
เปิดใช้งาน
46
19020052
วัดหนองผักชี
เปิดใช้งาน
47
19020053
วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
48
19020054
วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
49
19020055
สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
เปิดใช้งาน
50
19020056
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เปิดใช้งาน
51
19020057
วัดโพนทอง
เปิดใช้งาน
52
19020058
วัดโคกกลาง
เปิดใช้งาน
53
19020059
วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
54
19020060
วัดหนองอ่างทอง
เปิดใช้งาน
55
19020061
อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
56
19020063
วัดหนองตะเฆ่
เปิดใช้งาน
57
19020064
วัดบ้านไผ่
เปิดใช้งาน
58
19020065
วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
59
19020066
วัดบ้านจาน
เปิดใช้งาน
60
19020067
วัดหนองครก
เปิดใช้งาน
61
19020069
วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
เปิดใช้งาน
62
19020070
วัดหนองปลาหมอ
เปิดใช้งาน
63
19020071
บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
64
19020072
วัดหนองปลิง
เปิดใช้งาน
65
19020073
วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
เปิดใช้งาน
66
19020074
บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
67
19020075
วัดคลองห้า
เปิดใช้งาน
68
19020076
วัดราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
69
19020077
วัดลำบัว
เปิดใช้งาน
70
19020078
วัดหนองโรง
เปิดใช้งาน
71
19020079
วัดบ้านลาด
เปิดใช้งาน
72
19020080
วัดห้วยขมิ้น
เปิดใช้งาน
73
19020081
วัดห้วยทองหลาง
เปิดใช้งาน
74
19020082
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
75
19020083
บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
เปิดใช้งาน
76
19020085
วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
77
19020086
ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
78
19020087
วัดเขาแก้วมุขดาราม
เปิดใช้งาน
79
19020088
วัดสมานมิตรมงคล
เปิดใช้งาน
80
19020091
บ้านราษฎร์เจริญ
เปิดใช้งาน
81
19020092
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
เปิดใช้งาน
82
19020093
วัดเจริญธรรม
เปิดใช้งาน
83
19020094
วัดศรีสัจจาวาส
เปิดใช้งาน
84
19020095
วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
85
19020096
วัดบ้านดอน
เปิดใช้งาน
86
19020097
วัดหนองตาบุญ
เปิดใช้งาน
87
19020098
ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
เปิดใช้งาน
88
19020099
วัดเกาะเซิงหวาย
เปิดใช้งาน
89
19020100
บ้านบางกง
เปิดใช้งาน
90
19020101
วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
เปิดใช้งาน
91
19020102
วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
92
19020103
วัดสหกรณ์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
93
19020104
วัดหนองโพธิ์
เปิดใช้งาน
94
19020105
อนุบาลวิหารแดง
เปิดใช้งาน
95
19020106
บ้านหัวถนน
เปิดใช้งาน
96
19020107
วัดคลองใหม่
เปิดใช้งาน
97
19020108
วัดสร้างบุญ
เปิดใช้งาน
98
19020109
วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
99
19020110
บ้านซับกระดาน
เปิดใช้งาน
100
19020112
บ้านซับสนุ่น
เปิดใช้งาน
101
19020113
บ้านโป่งเกตุ
เปิดใช้งาน
102
19020114
บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
เปิดใช้งาน
103
19020115
บ้านเขาไม้เกวียน
เปิดใช้งาน
104
19020116
ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เปิดใช้งาน
105
19020117
บ้านหลังเขา
เปิดใช้งาน
106
19020119
วัดบ้านหมาก
เปิดใช้งาน
107
19020120
อนุบาลมวกเหล็ก
เปิดใช้งาน
108
19020121
วัดมวกเหล็กใน
เปิดใช้งาน
109
19020122
บ้านซับพริก
เปิดใช้งาน
110
19020123
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
เปิดใช้งาน
111
19020124
บ้านหนองตอตะเคียน
เปิดใช้งาน
112
19020125
บ้านหนองโป่ง
เปิดใช้งาน
113
19020126
บ้านหนองเอี่ยว
เปิดใช้งาน
114
19020127
บ้านซับปลากั้ง
เปิดใช้งาน
115
19020128
บ้านเขานมนาง
เปิดใช้งาน
116
19020129
บ้านคลองม่วงเหนือ
เปิดใช้งาน
117
19020130
บ้านซับน้อยเหนือ
เปิดใช้งาน
118
19020131
บ้านลำพญากลาง
เปิดใช้งาน
119
19020132
บ้านโป่งไทร
เปิดใช้งาน
120
19020133
บ้านซับดินดำ
เปิดใช้งาน
121
19020134
บ้านท่าพลู
เปิดใช้งาน
122
19020135
บ้านลำสมพุง
เปิดใช้งาน
123
19020136
บ้านหนองผักหนอก
เปิดใช้งาน
124
19020137
วัดสวนทองรวมมิตร
เปิดใช้งาน
125
19020138
บ้านคลองไทร
เปิดใช้งาน
126
19020139
บ้านหนองมะค่า
เปิดใช้งาน
127
19020141
วัดปากน้ำ
เปิดใช้งาน
128
19020143
วัดคำพราน
เปิดใช้งาน
129
19020144
บ้านท่าฤทธิ์
เปิดใช้งาน
130
19020145
อนุบาลวังม่วง
เปิดใช้งาน
131
19020146
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
132
19020147
บ้านป่าลานหินดาด
เปิดใช้งาน
133
19020148
บ้านโป่งเก้ง
เปิดใช้งาน
134
19020150
วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)
เปิดใช้งาน
135
19020152
วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
เปิดใช้งาน
136
19020155
บ้านมณีโชติสามัคคี
เปิดใช้งาน