หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
20010001
วัดบุญญราศรี
เปิดใช้งาน
2
20010003
วัดดอนดำรงธรรม
เปิดใช้งาน
3
20010004
วัดท้องคุ้ง
เปิดใช้งาน
4
20010005
วัดนาเขื่อน
เปิดใช้งาน
5
20010006
นาป่ามโนรถ
เปิดใช้งาน
6
20010007
วัดราษฏร์สโมสร
เปิดใช้งาน
7
20010008
อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
เปิดใช้งาน
8
20010009
อนุบาลวัดช่องลม
เปิดใช้งาน
9
20010010
อนุบาลชลบุรี
เปิดใช้งาน
10
20010011
อนุบาลวัดอุทยานนที
เปิดใช้งาน
11
20010012
วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
12
20010013
อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
เปิดใช้งาน
13
20010014
บ้านสวนอุดมวิทยา
เปิดใช้งาน
14
20010015
วัดธรรมนิมิตต์
เปิดใช้งาน
15
20010016
วัดสำนักบก
เปิดใช้งาน
16
20010018
วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)
เปิดใช้งาน
17
20010019
วัดเตาปูน
เปิดใช้งาน
18
20010020
วอนนภาศัพท์
เปิดใช้งาน
19
20010021
วัดบางเป้ง
เปิดใช้งาน
20
20010022
บ้านแหลมแท่น
เปิดใช้งาน
21
20010023
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
เปิดใช้งาน
22
20010024
บ้านหนองตะโก
เปิดใช้งาน
23
20010025
วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
24
20010026
บ้านวังตะโก
เปิดใช้งาน
25
20010027
บ้านห้วยสาลิกา
เปิดใช้งาน
26
20010028
อนุบาลวัดอู่ตะเภา
เปิดใช้งาน
27
20010029
วัดศรีพโลทัย
เปิดใช้งาน
28
20010030
ชุมชนวัดหนองรี
เปิดใช้งาน
29
20010031
บ้านช่องมะเฟือง
เปิดใช้งาน
30
20010032
บ้านหัวโกรก
เปิดใช้งาน
31
20010033
บ้านชากพุดซา
เปิดใช้งาน
32
20010034
บ้านห้วยกะปิ
เปิดใช้งาน
33
20010036
บ้านไร่ใหหลำ
เปิดใช้งาน
34
20010037
วัดราษฏร์ศรัทธา
เปิดใช้งาน
35
20010038
วัดตาลล้อม
เปิดใช้งาน
36
20010039
พระตำหนักมหาราช
เปิดใช้งาน
37
20010040
บ้านปากคลองโรงนาค
เปิดใช้งาน
38
20010042
บ้านมาบลำบิด
เปิดใช้งาน
39
20010043
บ้านโสม
เปิดใช้งาน
40
20010044
บ้านมาบคล้า
เปิดใช้งาน
41
20010045
วัดหนองน้ำเขียว
เปิดใช้งาน
42
20010046
บ้านหมื่นจิต
เปิดใช้งาน
43
20010047
ชุมชนบ้านหัวกุญแจ
เปิดใช้งาน
44
20010048
อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
45
20010049
บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
46
20010050
บ้านมาบกรูด
เปิดใช้งาน
47
20010051
บ้านห้วยมะไฟ
เปิดใช้งาน
48
20010052
บ้านเขาแรต
เปิดใช้งาน
49
20010053
บ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
50
20010054
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
51
20010055
บ้านเกาะไม้แหลม(สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
52
20010056
บ้านหนองเขิน
เปิดใช้งาน
53
20010057
บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
เปิดใช้งาน
54
20010058
บ้านหนองซ้ำซาก
เปิดใช้งาน
55
20010059
บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
56
20010060
บ้านเขาดิน
เปิดใช้งาน
57
20010061
วัดหนองบอนแดง
เปิดใช้งาน
58
20010063
วัดหนองยาง
เปิดใช้งาน
59
20010064
บ้านหนองไผ่แก้ว
เปิดใช้งาน
60
20010065
บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
61
20010066
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
62
20010067
วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
เปิดใช้งาน
63
20010068
บ้านเนินโมก
เปิดใช้งาน
64
20010069
บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
65
20010071
วัดคลองใหญ่
เปิดใช้งาน
66
20010072
วัดอรุณรังษี
เปิดใช้งาน
67
20010073
วัดหนองชันจันทนาราม
เปิดใช้งาน
68
20010074
บ้านตาลดำ
เปิดใช้งาน
69
20010075
บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
70
20010076
ชุมชนบ้านอ่างเวียน
เปิดใช้งาน
71
20010078
บ้านชากนา
เปิดใช้งาน
72
20010079
บ้านคลองสิบแปด
เปิดใช้งาน
73
20010080
บ้านคลองตะเคียน
ไม่เปิดใช้งาน
74
20010081
ชุมชนบ้านคลองพลู
เปิดใช้งาน
75
20010082
บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
76
20010083
วัดเฉลิมลาภ
เปิดใช้งาน
77
20010084
บ้านท่าจาม
เปิดใช้งาน
78
20010085
บ้านห้วยมะระ
เปิดใช้งาน
79
20010086
อนุบาลหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
80
20010087
บ้านหนองผักหนาม
เปิดใช้งาน
81
20010088
บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
82
20010089
บ้านหนองประดู่
เปิดใช้งาน