หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
22010001
วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
2
22010002
วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)
เปิดใช้งาน
3
22010003
วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
4
22010005
วัดเขาน้อย
เปิดใช้งาน
5
22010006
วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)
เปิดใช้งาน
6
22010007
วัดเนินยาง
เปิดใช้งาน
7
22010008
วัดทองทั่ว (เอครพานิช)
เปิดใช้งาน
8
22010009
วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
9
22010011
วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
ไม่เปิดใช้งาน
10
22010012
วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
เปิดใช้งาน
11
22010013
บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
12
22010014
บ้านแก้ว
เปิดใช้งาน
13
22010017
วัดสิงห์
เปิดใช้งาน
14
22010018
วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
ไม่เปิดใช้งาน
15
22010019
บ้านท่าแฉลบ
เปิดใช้งาน
16
22010020
วัดดอนตาล
เปิดใช้งาน
17
22010021
วัดพลับพลา
เปิดใช้งาน
18
22010022
วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
19
22010023
อนุบาลจันทบุรี
เปิดใช้งาน
20
22010024
สฤษดิเดช
เปิดใช้งาน
21
22010025
บ้านชำโสม
เปิดใช้งาน
22
22010026
วัดแสลง
เปิดใช้งาน
23
22010027
วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
เปิดใช้งาน
24
22010028
วัดเสม็ดงาม
เปิดใช้งาน
25
22010029
วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
26
22010030
บ้านศรัทธาตะพง
เปิดใช้งาน
27
22010032
บ้านตาเลียว
เปิดใช้งาน
28
22010033
บ้านวังปลา
เปิดใช้งาน
29
22010034
บ้านแก่งน้อย
เปิดใช้งาน
30
22010036
บ้านเขาแก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
31
22010038
บ้านคลองกะพง
เปิดใช้งาน
32
22010040
บ้านเนินดินแดง
เปิดใช้งาน
33
22010041
บ้านมาบโอน
เปิดใช้งาน
34
22010042
วัดบูรพาพิทยาราม
เปิดใช้งาน
35
22010043
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
36
22010044
วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
37
22010045
วัดคลองขุด
เปิดใช้งาน
38
22010046
วัดหมูดุด
เปิดใช้งาน
39
22010047
บ้านเจ้าหลาว
เปิดใช้งาน
40
22010049
บ้านเตาหม้อ
เปิดใช้งาน
41
22010050
บ้านสังข์ทอง
เปิดใช้งาน
42
22010051
วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
43
22010052
วัดแขมหนู
เปิดใช้งาน
44
22010054
วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
45
22010055
อนุบาลบ้านหนองคล้า
เปิดใช้งาน
46
22010056
วัดทุ่งเบญจา
เปิดใช้งาน
47
22010057
บ้านสะพานเลือก
เปิดใช้งาน
48
22010059
วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
เปิดใช้งาน
49
22010060
วัดท่าศาลา
เปิดใช้งาน
50
22010063
ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
เปิดใช้งาน
51
22010065
วัดสามผาน
เปิดใช้งาน
52
22010066
บ้านช่องกะพัด
เปิดใช้งาน
53
22010067
วัดแก่งหางแมว
เปิดใช้งาน
54
22010068
บ้านโป่งวัว
เปิดใช้งาน
55
22010069
บ้านหนองบัวทอง
เปิดใช้งาน
56
22010070
บ้านโคกวัด
เปิดใช้งาน
57
22010071
วัดขุนซ่อง
เปิดใช้งาน
58
22010072
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
เปิดใช้งาน
59
22010073
วัดเขาวงกต
เปิดใช้งาน
60
22010074
บ้านหนองเจ๊กสร้อย
เปิดใช้งาน
61
22010075
บ้านเนินจำปา
เปิดใช้งาน
62
22010076
บ้านวังอีแอ่น
เปิดใช้งาน
63
22010077
บ้านบ่อไฟไหม้
เปิดใช้งาน
64
22010078
บ้านคลองครก
เปิดใช้งาน
65
22010079
บ้านวังไม้แดง
เปิดใช้งาน
66
22010080
บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
67
22010081
บ้านประแกต
เปิดใช้งาน
68
22010082
วัดหนองแหวน
เปิดใช้งาน
69
22010083
วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
70
22010084
วัดนาซา
เปิดใช้งาน
71
22010085
บ้านยางระหง
เปิดใช้งาน
72
22010086
วัดช้างข้าม
เปิดใช้งาน
73
22010088
วัดหนองไทร
เปิดใช้งาน
74
22010089
บ้านเขามะปริง
เปิดใช้งาน
75
22010090
วัดนายายอาม
เปิดใช้งาน
76
22010091
บ้านต้นกระบก
เปิดใช้งาน
77
22010092
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
เปิดใช้งาน
78
22010094
บ้านห้วงกระแจะ
เปิดใช้งาน
79
22010095
วัดวังหิน
เปิดใช้งาน
80
22010096
วัดหนองสีงา
เปิดใช้งาน
81
22010097
บ้านคลองลาว
ไม่เปิดใช้งาน
82
22010101
วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน