หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
22020001
วัดเกวียนหัก
เปิดใช้งาน
2
22020002
วัดซึ้งบน
เปิดใช้งาน
3
22020003
วัดอิมั้ง
เปิดใช้งาน
4
22020004
บ้านช้างข้าม
เปิดใช้งาน
5
22020006
วัดตกพรม
เปิดใช้งาน
6
22020007
วัดสะตอน้อย
เปิดใช้งาน
7
22020009
บ้านตรอกนอง
เปิดใช้งาน
8
22020010
วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
9
22020011
วัดตะปอนน้อย
เปิดใช้งาน
10
22020012
บ้านหนองเสม็ด
เปิดใช้งาน
11
22020013
บ้านบ่อ
เปิดใช้งาน
12
22020014
มิตรภาพ ๒๐
เปิดใช้งาน
13
22020015
วัดวังสรรพรส
เปิดใช้งาน
14
22020016
บ้านหนองระหาน
เปิดใช้งาน
15
22020017
บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
16
22020018
บ้านบ่อเวฬุ
เปิดใช้งาน
17
22020019
บ้านเขาทอง
เปิดใช้งาน
18
22020020
บ้านโชคดี
เปิดใช้งาน
19
22020021
วัดเกาะจิก
เปิดใช้งาน
20
22020022
บ้านท่าขาหย่าง
เปิดใช้งาน
21
22020023
วัดบางชัน
เปิดใช้งาน
22
22020024
วัดมาบไผ่
เปิดใช้งาน
23
22020026
วัดเวฬุวัน
เปิดใช้งาน
24
22020027
วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
25
22020029
วัดวันยาวล่าง
เปิดใช้งาน
26
22020030
บ้านหนองบอน
เปิดใช้งาน
27
22020031
วัดผักกาด
เปิดใช้งาน
28
22020032
บ้านคลองใหญ่
เปิดใช้งาน
29
22020033
บ้านป่าวิไล
เปิดใช้งาน
30
22020034
บ้านดงจิก
เปิดใช้งาน
31
22020035
บ้านทุ่งกร่าง
เปิดใช้งาน
32
22020036
บ้านเนินดินแดง
เปิดใช้งาน
33
22020037
บ้านแหลม
เปิดใช้งาน
34
22020038
บ้านปั้นหม้อ
เปิดใช้งาน
35
22020039
บ้านโป่งน้ำร้อน
เปิดใช้งาน
36
22020040
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
37
22020041
บ้านเขาหอม
เปิดใช้งาน
38
22020042
บ้านทรัพย์ประเมิน
เปิดใช้งาน
39
22020043
บ้านสามสิบพัฒนา
เปิดใช้งาน
40
22020045
บ้านคลองตาคง
เปิดใช้งาน
41
22020046
วัดพังงอน
เปิดใช้งาน
42
22020047
วัดทับไทร
เปิดใช้งาน
43
22020048
บ้านทุ่งม่วง
เปิดใช้งาน
44
22020049
บ้านคลองคต
เปิดใช้งาน
45
22020050
ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
เปิดใช้งาน
46
22020051
บ้านคลองบอน
เปิดใช้งาน
47
22020052
บ้านโพธิ์
เปิดใช้งาน
48
22020053
บ้านแปลง
เปิดใช้งาน
49
22020054
บ้านจางวาง
เปิดใช้งาน
50
22020055
บ้านนาสนาดก์
เปิดใช้งาน
51
22020056
วัดทุ่งเพล
เปิดใช้งาน
52
22020057
บ้านวังตัก
เปิดใช้งาน
53
22020058
วัดน้ำรัก
เปิดใช้งาน
54
22020060
บ้านหนองสลุด
เปิดใช้งาน
55
22020061
วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
เปิดใช้งาน
56
22020062
วัดโป่ง
เปิดใช้งาน
57
22020063
บ้านทัพนคร
เปิดใช้งาน
58
22020064
บ้านทุ่งบอน
เปิดใช้งาน
59
22020065
บ้านมะขาม
เปิดใช้งาน
60
22020067
วัดวังจะอ้าย
เปิดใช้งาน
61
22020069
วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
62
22020071
วัดบ้านอ่าง
เปิดใช้งาน
63
22020072
บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)
เปิดใช้งาน
64
22020073
วัดเขาตาหน่วย
เปิดใช้งาน
65
22020074
บ้านคลองใหญ่
เปิดใช้งาน
66
22020077
วัดบางกะไชย
เปิดใช้งาน
67
22020079
วัดบางสระเก้า
เปิดใช้งาน
68
22020081
บ้านคลองกลอย
เปิดใช้งาน
69
22020082
วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
70
22020083
ปากน้ำแหลมสิงห์
เปิดใช้งาน
71
22020084
วัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
72
22020086
พลิ้ว
เปิดใช้งาน
73
22020087
บ้านน้ำตกพลิ้ว
เปิดใช้งาน
74
22020089
วัดหนองชิ่ม
เปิดใช้งาน
75
22020091
บ้านอีมุย
เปิดใช้งาน
76
22020092
บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
77
22020093
วัดสำโรง
เปิดใช้งาน
78
22020094
สังวาลย์วิทย์ 6
เปิดใช้งาน
79
22020095
บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว)
เปิดใช้งาน
80
22020096
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
81
22020098
บ้านทับสงฆ์
เปิดใช้งาน
82
22020099
บ้านโป่งเจริญชัย
เปิดใช้งาน
83
22020100
บ้านทับช้าง
เปิดใช้งาน
84
22020101
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
85
22020102
ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
เปิดใช้งาน
86
22020103
บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
เปิดใช้งาน
87
22020104
บ้านซับตารี
เปิดใช้งาน
88
22020105
หนองมะค่า
เปิดใช้งาน
89
22020106
โฆวินฑะ
เปิดใช้งาน
90
22020107
บ้านกระทิงทอง
เปิดใช้งาน
91
22020108
บ้านเขาแก้ว
เปิดใช้งาน
92
22020109
บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
93
22020110
บ้านทรัพย์เจริญ
เปิดใช้งาน
94
22020111
สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
เปิดใช้งาน
95
22020112
บ้านสวนส้ม
เปิดใช้งาน
96
22020113
วัดน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
97
22020114
วัดคลองพลู
เปิดใช้งาน
98
22020115
วัดทุ่งกบิล
เปิดใช้งาน
99
22020116
บ้านจันทเขลม
เปิดใช้งาน
100
22020117
บ้านชากไทย
เปิดใช้งาน
101
22020119
บ้านเนินมะหาด
เปิดใช้งาน
102
22020120
วัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
103
22020121
วัดคลองตะเคียน
เปิดใช้งาน
104
22020123
วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
105
22020124
วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
106
22020125
บ้านคลองน้ำเป็น
เปิดใช้งาน