หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
24020002
ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
เปิดใช้งาน
2
24020003
วัดบางกระเจ็ด
เปิดใช้งาน
3
24020004
วัดสามแยก
เปิดใช้งาน
4
24020005
วัดบางกระดาน
ไม่เปิดใช้งาน
5
24020006
วัดใหม่บางคล้า
ไม่เปิดใช้งาน
6
24020007
วัดกกสับ
เปิดใช้งาน
7
24020008
วัดปากน้ำโจ้โล้
เปิดใช้งาน
8
24020009
วัดสาวชะโงก
เปิดใช้งาน
9
24020010
วัดเสม็ดใต้
เปิดใช้งาน
10
24020011
วัดสนามช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
11
24020012
วัดหัวสวน
เปิดใช้งาน
12
24020014
บ้านปลายคลอง
ไม่เปิดใช้งาน
13
24020015
วัดศรีสุตาราม
เปิดใช้งาน
14
24020017
วัดเสม็ดเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
15
24020018
วัดลาดบัวขาว
เปิดใช้งาน
16
24020019
วัดหัวไทร
เปิดใช้งาน
17
24020020
วัดทางข้ามน้อย
เปิดใช้งาน
18
24020021
วัดคูมอญ
เปิดใช้งาน
19
24020022
วัดพงษาราม
ไม่เปิดใช้งาน
20
24020023
บ้านแหลมตะคร้อ
เปิดใช้งาน
21
24020024
วัดหนองเสือ
เปิดใช้งาน
22
24020025
วัดชายเคืองวนาราม
ไม่เปิดใช้งาน
23
24020026
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
ไม่เปิดใช้งาน
24
24020027
วัดนาน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
25
24020029
บ้านไร่ดอน
ไม่เปิดใช้งาน
26
24020030
วัดดอนขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
27
24020031
บ้านชำขวาง
ไม่เปิดใช้งาน
28
24020032
บ้านปรือวาย
เปิดใช้งาน
29
24020033
บ้านม่วงโพรง
เปิดใช้งาน
30
24020034
วัดแหลมเขาจันทร์
ไม่เปิดใช้งาน
31
24020035
บ้านห้วยหิน
ไม่เปิดใช้งาน
32
24020036
บ้านหนองกลางดง
เปิดใช้งาน
33
24020037
บ้านหนองเหียง
เปิดใช้งาน
34
24020038
สว่างศรัทธาธรรมสถาน
ไม่เปิดใช้งาน
35
24020039
วัดลำมหาชัย
เปิดใช้งาน
36
24020040
วัดหนองปรือ
ไม่เปิดใช้งาน
37
24020041
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
38
24020043
วัดโคกหัวข้าว
ไม่เปิดใช้งาน
39
24020044
วัดดอนทอง
เปิดใช้งาน
40
24020045
วัดท่าลาดเหนือ
เปิดใช้งาน
41
24020046
วัดหนองเค็ด
เปิดใช้งาน
42
24020047
วัดธารพูด
ไม่เปิดใช้งาน
43
24020048
วัดหัวกระสังข์
เปิดใช้งาน
44
24020050
บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
45
24020051
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
46
24020052
บ้านเขาหินซ้อน
เปิดใช้งาน
47
24020053
ไพบูลย์ประชานุกูล
เปิดใช้งาน
48
24020054
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
เปิดใช้งาน
49
24020055
วัดนาเหล่าบก
เปิดใช้งาน
50
24020056
วัดแหลมไผ่ศรี
เปิดใช้งาน
51
24020057
วัดต้นตาล
ไม่เปิดใช้งาน
52
24020058
วัดหนองปาตอง
เปิดใช้งาน
53
24020059
วัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
54
24020060
วัดสระสองตอน
เปิดใช้งาน
55
24020061
สุวรรณคีรี
ไม่เปิดใช้งาน
56
24020062
วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
57
24020063
วัดหนองแหน
เปิดใช้งาน
58
24020064
วัดดงยาง
เปิดใช้งาน
59
24020065
วัดหนองบัว
เปิดใช้งาน
60
24020066
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
เปิดใช้งาน
61
24020067
วัดหินดาษ
เปิดใช้งาน
62
24020068
วัดสะแกงาม
เปิดใช้งาน
63
24020070
บ้านท่าโพธิ์
เปิดใช้งาน
64
24020071
วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
65
24020072
วัดแสนภุมราวาส
เปิดใช้งาน
66
24020073
วัดบางคา
เปิดใช้งาน
67
24020074
วัดไผ่ขวาง
ไม่เปิดใช้งาน
68
24020076
วัดดอนท่านา
ไม่เปิดใช้งาน
69
24020077
บางพะเนียง
ไม่เปิดใช้งาน
70
24020078
บ้านอ่างทอง
ไม่เปิดใช้งาน
71
24020079
บ้านท่าม่วง
เปิดใช้งาน
72
24020080
บ้านยางแดง
ไม่เปิดใช้งาน
73
24020081
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
74
24020082
บ้านสระไม้แดง
เปิดใช้งาน
75
24020083
บ้านห้วยน้ำใส
เปิดใช้งาน
76
24020084
ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
เปิดใช้งาน
77
24020085
บ้านท่าเลียบ
เปิดใช้งาน
78
24020086
บ้านนา
เปิดใช้งาน
79
24020087
บ้านโป่งเจริญ
เปิดใช้งาน
80
24020088
บ้านหินแร่
เปิดใช้งาน
81
24020089
บ้านทุ่งส่อหงษา
เปิดใช้งาน
82
24020090
วัดชำป่างาม
เปิดใช้งาน
83
24020091
บ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
84
24020092
บ้านท่ากระดาน
เปิดใช้งาน
85
24020093
บ้านกระบกเตี้ย
เปิดใช้งาน
86
24020094
บ้านสุ่งเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
87
24020095
บ้านโปร่งเกตุ
ไม่เปิดใช้งาน
88
24020096
บ้านโป่งตาสา
เปิดใช้งาน
89
24020097
บ้านท่าทองดำ
ไม่เปิดใช้งาน
90
24020098
บ้านคลองอุดม
เปิดใช้งาน
91
24020099
บ้านคลองยายสร้อย
ไม่เปิดใช้งาน
92
24020100
บ้านหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
93
24020101
บ้านวังคู
เปิดใช้งาน
94
24020102
บ้านอ่างตะแบก
เปิดใช้งาน
95
24020103
บ้านโคกตะเคียนงาม
ไม่เปิดใช้งาน
96
24020104
บ้านมาบนาดี
เปิดใช้งาน
97
24020105
สวนป่าอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
98
24020106
บ้าน ก.ม.7
เปิดใช้งาน
99
24020107
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
เปิดใช้งาน
100
24020108
บ้านห้วยหิน
ไม่เปิดใช้งาน
101
24020109
บ้านลาดกระทิง
เปิดใช้งาน
102
24020110
บ้านท่าซุง
เปิดใช้งาน
103
24020114
บ้านเนินไร่
เปิดใช้งาน
104
24020115
วัดไผ่แก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
105
24020116
วัดแปลงยาว
เปิดใช้งาน
106
24020117
ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
107
24020118
บ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์)
เปิดใช้งาน
108
24020119
ไม้แก้วประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
109
24020120
ไทรทองอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
110
24020121
วัดวังกะจะ
เปิดใช้งาน
111
24020122
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
112
24020123
วัดวังเย็น
เปิดใช้งาน
113
24020124
หนองปรือประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
114
24020125
บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
115
24020126
วัดหนองไม้แก่น
ไม่เปิดใช้งาน
116
24020127
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
เปิดใช้งาน
117
24020128
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
ไม่เปิดใช้งาน
118
24020129
บ้านเขาสะท้อน
ไม่เปิดใช้งาน
119
24020130
วัดหัวสำโรง
ไม่เปิดใช้งาน
120
24020131
บ้านหนองสทิต
ไม่เปิดใช้งาน
121
24020132
วัดอ่าวช้างไล่
เปิดใช้งาน
122
24020133
บ้านกรอกสะแก
เปิดใช้งาน
123
24020134
บ้านหนองคอก
เปิดใช้งาน
124
24020135
บ้านห้วยตะปอก
ไม่เปิดใช้งาน
125
24020136
บ้านร่มโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
126
24020137
บ้านเทพประทาน
เปิดใช้งาน
127
24020138
บ้านทุ่งส่าย
เปิดใช้งาน
128
24020139
บ้านหนองขาหยั่ง
ไม่เปิดใช้งาน
129
24020140
บ้านธรรมรัตน์ใน
เปิดใช้งาน
130
24020141
บ้านศรีเจริญทอง
เปิดใช้งาน
131
24020142
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
132
24020143
บ้านหนองปลาซิว
เปิดใช้งาน
133
24020144
บ้านท่ากลอย
เปิดใช้งาน
134
24020145
วัดทุ่งยายชี
ไม่เปิดใช้งาน
135
24020146
บ้านหนองปรือกันยาง
เปิดใช้งาน
136
24020147
บ้านท่าคาน
ไม่เปิดใช้งาน
137
24020148
บ้านหนองประโยชน์
เปิดใช้งาน
138
24020149
บ้านอ่างเตย
เปิดใช้งาน
139
24020150
วัดเทพพนาราม
เปิดใช้งาน
140
24020151
สียัดพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
141
24020152
บ้านอ่างเสือดำ
ไม่เปิดใช้งาน
142
24020153
วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
เปิดใช้งาน
143
24020154
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
144
24020155
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
ไม่เปิดใช้งาน
145
24020156
วัดคลองเขื่อน
ไม่เปิดใช้งาน
146
24020157
วัดบ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
147
24020159
วัดบางตลาด
เปิดใช้งาน
148
24020162
วัดบางโรง
ไม่เปิดใช้งาน
149
24020163
วัดสามร่ม
เปิดใช้งาน