หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
25010001
วัดท้าวอู่ทอง
เปิดใช้งาน
2
25010003
บ้านหนองชะอม
เปิดใช้งาน
3
25010004
บ้านแหลมหิน
เปิดใช้งาน
4
25010006
ชุมชนบ้านขอนขว้าง
เปิดใช้งาน
5
25010008
บ้านดงบัง
เปิดใช้งาน
6
25010010
ชุมชนวัดหนองจวง
เปิดใช้งาน
7
25010012
วัดลำดวน
เปิดใช้งาน
8
25010013
วัดหาดสะแก
เปิดใช้งาน
9
25010014
วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)
เปิดใช้งาน
10
25010016
บ้านห้วยเกษียร
เปิดใช้งาน
11
25010017
วัดเนินไม้หอม
เปิดใช้งาน
12
25010018
บ่อแร่-ธารเลา
เปิดใช้งาน
13
25010019
บ้านเนินหอม
เปิดใช้งาน
14
25010020
วัดเนินสูง
เปิดใช้งาน
15
25010022
วัดประสาธน์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
16
25010024
วัดทุ่งตะลุมพุก
เปิดใช้งาน
17
25010025
วัดประชาวาส
เปิดใช้งาน
18
25010026
วัดหัวกรด
เปิดใช้งาน
19
25010028
วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)
เปิดใช้งาน
20
25010029
วัดบ้านพระ
เปิดใช้งาน
21
25010031
อนุบาลเมืองปราจีนบุรี
เปิดใช้งาน
22
25010034
บ้านแหลมไผ่
เปิดใช้งาน
23
25010035
บ้านหนองเต่า
เปิดใช้งาน
24
25010037
วัดบางคาง
เปิดใช้งาน
25
25010038
วัดโบสถ์วิทยา
เปิดใช้งาน
26
25010039
เมืองปราจีนบุรี
เปิดใช้งาน
27
25010040
อนุบาลปราจีนบุรี
เปิดใช้งาน
28
25010155
วัดกระทุ่มแพ้ว
เปิดใช้งาน
29
25010156
วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล)
เปิดใช้งาน
30
25010157
ไผ่แถวอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
31
25010158
บ้านบางขาม
เปิดใช้งาน
32
25010160
วัดบางเตย
เปิดใช้งาน
33
25010161
ชุมชนวัดบางแตน
เปิดใช้งาน
34
25010162
บ้านปากคลองบางกระดาน
เปิดใช้งาน
35
25010163
บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)
เปิดใช้งาน
36
25010164
นิคมพัฒนา
เปิดใช้งาน
37
25010165
อนุบาลวัดบ้านสร้าง
เปิดใช้งาน
38
25010166
วัดหัวไผ่
เปิดใช้งาน
39
25010167
วัดพิกุลวนาราม
เปิดใช้งาน
40
25010170
บ้านหนองงูเหลือม
เปิดใช้งาน
41
25010172
วัดอินทาราม
เปิดใช้งาน
42
25010173
บ้านบางรุ่งโรจน์
เปิดใช้งาน
43
25010174
วัดใหม่โพธิ์เย็น
เปิดใช้งาน
44
25010175
วัดคลองเฆ่
เปิดใช้งาน
45
25010176
วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
เปิดใช้งาน
46
25010177
ประชุมเขตศึกษา
เปิดใช้งาน
47
25010178
วัดมูลเหล็ก
เปิดใช้งาน
48
25010179
บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
49
25010180
วัดไชยมงคล
เปิดใช้งาน
50
25010181
บ้านด่าน
เปิดใช้งาน
51
25010182
วัดเกาะลอย
เปิดใช้งาน
52
25010183
วัดศรีสุทธาวาส
เปิดใช้งาน
53
25010184
วัดหนองคุ้ม
เปิดใช้งาน
54
25010185
วัดทุ่งสบก
เปิดใช้งาน
55
25010187
วัดใหม่กวางทอง
เปิดใช้งาน
56
25010188
วัดตะเคียนทอง
เปิดใช้งาน
57
25010192
วัดศรีมงคล
เปิดใช้งาน
58
25010193
วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)
เปิดใช้งาน
59
25010194
วัดบ้านโนน
เปิดใช้งาน
60
25010195
บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
61
25010196
วัดเกาะมะไฟ
เปิดใช้งาน
62
25010197
วัดบุฝ้าย
เปิดใช้งาน
63
25010198
บ้านว่านบ้านด่าน
เปิดใช้งาน
64
25010199
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
65
25010200
วัดขิงกระชาย
เปิดใช้งาน
66
25010201
อนุบาลประจันตคาม
เปิดใช้งาน
67
25010202
วัดดงไชยมัน
เปิดใช้งาน
68
25010203
ชุมชนวัดศรีประจันตคาม
เปิดใช้งาน
69
25010204
ชุมชนวัดบ้านโง้ง
เปิดใช้งาน
70
25010205
วัดโพธิ์งาม
เปิดใช้งาน
71
25010206
วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
เปิดใช้งาน
72
25010207
บ้านเขานันทา
เปิดใช้งาน
73
25010208
บ้านคลองแก้มช้ำ
เปิดใช้งาน
74
25010209
วัดอินทร์ไตรย์
เปิดใช้งาน
75
25010210
บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
เปิดใช้งาน
76
25010212
วัดหนองแก้ว
เปิดใช้งาน
77
25010213
วัดโคกเขื่อน
เปิดใช้งาน
78
25010214
วัดประดิษฐาราม
เปิดใช้งาน
79
25010215
วัดประสาทรังสฤษฎิ์
เปิดใช้งาน
80
25010216
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
เปิดใช้งาน
81
25010217
บ้านประพาส
เปิดใช้งาน
82
25010218
บ้านวังทะลุ
เปิดใช้งาน
83
25010219
บ้านวังขอน
เปิดใช้งาน
84
25010220
บ้านดงกระทงยาม
เปิดใช้งาน
85
25010221
บ้านย่านนางวิ่ง
เปิดใช้งาน
86
25010222
บ้านโป่งไผ่
เปิดใช้งาน
87
25010223
วัดบุยายใบ
เปิดใช้งาน
88
25010224
วัดหลังถ้ำวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
89
25010225
บ้านท่าตูม
เปิดใช้งาน
90
25010227
วัดบุพพาราม
เปิดใช้งาน
91
25010228
วัดอรัญไพรศรี
เปิดใช้งาน
92
25010229
อนุบาลศรีมหาโพธิ
เปิดใช้งาน
93
25010230
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
94
25010231
บ้านหนองหอย
เปิดใช้งาน
95
25010232
บ้านหว้าเอน
เปิดใช้งาน
96
25010233
วัดสัมพันธ์
เปิดใช้งาน
97
25010234
วัดระเบาะไผ่
เปิดใช้งาน
98
25010235
บ้านปรือวายใหญ่
เปิดใช้งาน
99
25010236
วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
เปิดใช้งาน
100
25010237
บ้านโป่งกะพ้อ
เปิดใช้งาน
101
25010238
บ้านมาบเหียง
เปิดใช้งาน
102
25010239
วัดหนองโพรง
เปิดใช้งาน
103
25010240
บ้านโคกกระเจียว
เปิดใช้งาน
104
25010241
วัดนพคุณทอง
เปิดใช้งาน
105
25010242
วัดหนองหูช้าง
เปิดใช้งาน
106
25010244
หัวซาวิทยา
เปิดใช้งาน
107
25010245
ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)
เปิดใช้งาน
108
25010246
บ้านหนองปรือน้อย
เปิดใช้งาน
109
25010247
วัดเนินผาสุก
เปิดใช้งาน
110
25010248
วัดลิรัญดอน
เปิดใช้งาน
111
25010249
วัดคู้ลำพัน
ไม่เปิดใช้งาน
112
25010251
บ้านโป่งตะเคียน
เปิดใช้งาน
113
25010252
วัดสระข่อย
เปิดใช้งาน
114
25010253
วัดแสงสว่าง
เปิดใช้งาน
115
25010254
บ้านโคกพนมดี
เปิดใช้งาน
116
25010255
วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
เปิดใช้งาน
117
25010256
อนุบาลศรีมโหสถ
เปิดใช้งาน
118
25010257
วัดสระมะเขือ
เปิดใช้งาน
119
25010258
วัดไผ่งาม
เปิดใช้งาน