หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
30060001
บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
เปิดใช้งาน
2
30060002
บ้านมะค่า
เปิดใช้งาน
3
30060003
บ้านตะหนอด
เปิดใช้งาน
4
30060004
ปริยัติไพศาล
เปิดใช้งาน
5
30060005
บ้านโคกเสี่ยว
เปิดใช้งาน
6
30060006
บ้านน้อยหนองหนาด
เปิดใช้งาน
7
30060007
บ้านปอบิด
เปิดใช้งาน
8
30060008
บ้านเมืองคง
เปิดใช้งาน
9
30060009
บ้านหนองหว้า
ไม่เปิดใช้งาน
10
30060010
วัดกู่สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
11
30060011
บ้านไทรโยง
ไม่เปิดใช้งาน
12
30060012
บ้านสี่เหลี่ยม
ไม่เปิดใช้งาน
13
30060013
บ้านดอนใหญ่
เปิดใช้งาน
14
30060014
บ้านศรีนิมิต
ไม่เปิดใช้งาน
15
30060015
บ้านหนองแขม
เปิดใช้งาน
16
30060016
บ้านโคกตะพาบ
ไม่เปิดใช้งาน
17
30060017
บ้านตะโกโคก
เปิดใช้งาน
18
30060018
บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
19
30060019
บ้านตาจั่น
ไม่เปิดใช้งาน
20
30060021
บ้านหนองบัวทุ่ง
เปิดใช้งาน
21
30060022
ชุมชนบ้านวัด
เปิดใช้งาน
22
30060023
บ้านกระถิน
เปิดใช้งาน
23
30060024
บ้านคอนเมือง
เปิดใช้งาน
24
30060025
บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
ไม่เปิดใช้งาน
25
30060026
บ้านหนองบัวสามัคคี
เปิดใช้งาน
26
30060027
บ้านหนองพรานปาน
เปิดใช้งาน
27
30060028
บ้านทองหลาง
ไม่เปิดใช้งาน
28
30060029
บ้านหนองบัวกระจาย
ไม่เปิดใช้งาน
29
30060030
บ้านตลุกสาหร่าย
เปิดใช้งาน
30
30060031
บ้านโนนเต็ง
เปิดใช้งาน
31
30060032
วัดบ้านหนองกก
ไม่เปิดใช้งาน
32
30060033
บ้านประคำ
ไม่เปิดใช้งาน
33
30060034
บ้านปรางค์
เปิดใช้งาน
34
30060036
บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
เปิดใช้งาน
35
30060037
บ้านดอนทะแยง
ไม่เปิดใช้งาน
36
30060038
บ้านตะโก
เปิดใช้งาน
37
30060039
บ้านทัพมะขาม
เปิดใช้งาน
38
30060040
ชุมชนคงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
39
30060041
บ้านโคกเพ็ด
ไม่เปิดใช้งาน
40
30060042
บ้านตลุกหินปูน
ไม่เปิดใช้งาน
41
30060043
วันครู 2502
ไม่เปิดใช้งาน
42
30060044
บ้านหนองบง
เปิดใช้งาน
43
30060045
บ้านตากิ่ม
เปิดใช้งาน
44
30060046
บ้านหนองสะแก
ไม่เปิดใช้งาน
45
30060047
บ้านหนองหญ้าขาว
เปิดใช้งาน
46
30060048
วนาประชารัฐบำรุง
เปิดใช้งาน
47
30060049
ห้วยไหวัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
48
30060050
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
49
30060051
บ้านห้วยทราย
ไม่เปิดใช้งาน
50
30060052
บ้านเก่าค้อ
เปิดใช้งาน
51
30060053
บ้านโจด
ไม่เปิดใช้งาน
52
30060054
บ้านดอนกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
53
30060055
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
54
30060056
บ้านหมัน
เปิดใช้งาน
55
30060057
บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
56
30060058
บ้านดอนตะหนิน
ไม่เปิดใช้งาน
57
30060059
บ้านตลุกพลวง
เปิดใช้งาน
58
30060060
บ้านสระสี่เหลี่ยม
เปิดใช้งาน
59
30060061
บ้านหนองโจด
เปิดใช้งาน
60
30060062
บ้านหนองปรือโป่ง
เปิดใช้งาน
61
30060063
บ้านหนองม่วงช่างพิม
เปิดใช้งาน
62
30060064
บ้านโนนเพ็ด
ไม่เปิดใช้งาน
63
30060066
ชุมชนบ้านช่อระกา
เปิดใช้งาน
64
30060067
บ้านขามเวียน
เปิดใช้งาน
65
30060068
ชุมชนบ้านเหลื่อม
เปิดใช้งาน
66
30060069
บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
67
30060070
บ้านดอนเปล้า
เปิดใช้งาน
68
30060071
บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
เปิดใช้งาน
69
30060072
บ้านโนนทองหลาง
ไม่เปิดใช้งาน
70
30060073
บ้านวังโพธิ์
เปิดใช้งาน
71
30060074
บ้านโคกเพ็ด
เปิดใช้งาน
72
30060075
วัดบ้านงิ้ว
ไม่เปิดใช้งาน
73
30060076
บ้านดอนแร้ง
ไม่เปิดใช้งาน
74
30060077
บ้านอ้อยช้าง
เปิดใช้งาน
75
30060079
บ้านหนองหว้าเอน
ไม่เปิดใช้งาน
76
30060080
ไทยรัฐวิทยา18
เปิดใช้งาน
77
30060081
บ้านโคกสว่าง
ไม่เปิดใช้งาน
78
30060082
บ้านโคกสี
เปิดใช้งาน
79
30060083
บ้านดอนคนทา
ไม่เปิดใช้งาน
80
30060084
บ้านโสกงูเหลือม
ไม่เปิดใช้งาน
81
30060085
บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
ไม่เปิดใช้งาน
82
30060086
บ้านกู่
ไม่เปิดใช้งาน
83
30060087
บ้านโคกน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
84
30060088
บ้านทองหลางน้อย
เปิดใช้งาน
85
30060089
วัดบ้านกระเบื้อง
ไม่เปิดใช้งาน
86
30060090
บ้านขามหนองแวง
ไม่เปิดใช้งาน
87
30060091
บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
88
30060092
บ้านดอนหันโนนเพ็ด
ไม่เปิดใช้งาน
89
30060093
บ้านตะคร้อโนนทอง
ไม่เปิดใช้งาน
90
30060094
บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
91
30060095
บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
เปิดใช้งาน
92
30060096
วัดบ้านดอนชุมช้าง
เปิดใช้งาน
93
30060097
บ้านโคกสะอาดสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
94
30060098
บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
95
30060099
วัดบ้านไร่
เปิดใช้งาน
96
30060100
วัดบ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
97
30060101
บ้านโนนกระพี้วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
98
30060102
บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
99
30060103
บ้านดอนฆ่าเสือ
ไม่เปิดใช้งาน
100
30060104
บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
101
30060105
วัดบ้านหนองตะไก้
เปิดใช้งาน
102
30060106
บ้านหนองปรือคึมม่วง
เปิดใช้งาน
103
30060107
บ้านห้วยโจด
เปิดใช้งาน
104
30060108
วัดบ้านหนองหัวช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
105
30060109
บ้านเสมา
เปิดใช้งาน
106
30060110
บ้านหนองแจ้งน้อย
เปิดใช้งาน
107
30060111
บ้านนาดอนบก
เปิดใช้งาน
108
30060112
บ้านบุเสมาทอง
เปิดใช้งาน
109
30060113
บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
เปิดใช้งาน
110
30060114
วัดบ้านหนองไข่ผำ
ไม่เปิดใช้งาน
111
30060115
บ้านหนองแจ้งใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
112
30060116
บ้านโนนมะเฟือง
เปิดใช้งาน
113
30060117
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
114
30060118
บ้านหนองพลวง
เปิดใช้งาน
115
30060119
บ้านกระพี้
เปิดใช้งาน
116
30060120
บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
117
30060121
บ้านสระครก
เปิดใช้งาน
118
30060122
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
119
30060123
ขามเตี้ยพิทยาคม
เปิดใช้งาน
120
30060124
บ้านดงบัง
เปิดใช้งาน
121
30060125
บ้านด่านช้าง
เปิดใช้งาน
122
30060126
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
ไม่เปิดใช้งาน
123
30060127
วัดบ้านเก่างิ้ว
เปิดใช้งาน
124
30060128
บ้านอุทัยทอง
เปิดใช้งาน
125
30060129
บ้านหนองขามนาดี
ไม่เปิดใช้งาน
126
30060130
บ้านหนองบง
เปิดใช้งาน
127
30060131
บ้านโนนรัง
เปิดใช้งาน
128
30060132
บ้านหนองสะเดา
เปิดใช้งาน
129
30060133
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
130
30060134
บ้านหินลาดหนองโดน
เปิดใช้งาน
131
30060135
บ้านนาแค
เปิดใช้งาน
132
30060136
บ้านโสกน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
133
30060137
บ้านกอก
ไม่เปิดใช้งาน
134
30060138
บ้านแก้งสนามนาง
ไม่เปิดใช้งาน
135
30060139
บ้านโนนระเวียง
ไม่เปิดใช้งาน
136
30060140
บ้านหนองโคบาล
เปิดใช้งาน
137
30060141
บ้านหนองเต่า
ไม่เปิดใช้งาน
138
30060142
บ้านศาลาหนองขอน
เปิดใช้งาน
139
30060143
บ้านหนองขามน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
140
30060144
บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
เปิดใช้งาน
141
30060145
บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
142
30060146
บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ไม่เปิดใช้งาน
143
30060147
บ้านหัวหนองฯ
ไม่เปิดใช้งาน
144
30060148
บ้านสีสุก
ไม่เปิดใช้งาน
145
30060149
บ้านโสกสนวน
ไม่เปิดใช้งาน
146
30060150
บ้านดอนไผ่
เปิดใช้งาน
147
30060151
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
148
30060152
บ้านโนนดู่
เปิดใช้งาน
149
30060153
บ้านหนองคอม
ไม่เปิดใช้งาน
150
30060154
บ้านหลุบกุง
เปิดใช้งาน
151
30060155
บ้านห้วยม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
152
30060156
วัดบ้านศาลาดิน
เปิดใช้งาน
153
30060157
ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
เปิดใช้งาน
154
30060158
บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
155
30060159
วังโพน
ไม่เปิดใช้งาน
156
30060160
บ้านป่าหวาย
ไม่เปิดใช้งาน
157
30060161
บ้านหนองแสง
ไม่เปิดใช้งาน
158
30060162
บ้านแดงน้อย
เปิดใช้งาน
159
30060163
บ้านฝาผนัง
เปิดใช้งาน
160
30060164
บ้านเพ็ดน้อย
เปิดใช้งาน
161
30060165
บ้านหนองจาน
เปิดใช้งาน
162
30060166
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
163
30060167
บ้านคึมมะอุ
ไม่เปิดใช้งาน
164
30060168
ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
เปิดใช้งาน
165
30060169
วัดบ้านโนนประดู่
ไม่เปิดใช้งาน
166
30060170
บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
167
30060171
เบญจราษฎร์ศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
168
30060172
วัดบ้านมะค่า
ไม่เปิดใช้งาน
169
30060173
บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
เปิดใช้งาน
170
30060174
บ้านโนนสัง
เปิดใช้งาน
171
30060175
วัดบ้านโนนกอก
เปิดใช้งาน
172
30060176
บ้านแฝก
เปิดใช้งาน
173
30060177
วัดบ้านสามเมือง
เปิดใช้งาน
174
30060178
วัดบ้านสีดา
เปิดใช้งาน
175
30060179
วัดบ้านดอนโก่ย
เปิดใช้งาน
176
30060180
บ้านหญ้าคา
ไม่เปิดใช้งาน
177
30060181
บ้านหินแห่
เปิดใช้งาน
178
30060182
วัดบ้านดอนเต็ง
ไม่เปิดใช้งาน
179
30060183
วัดบ้านเมืองสูง
เปิดใช้งาน
180
30060184
บ้านหนองตาด
เปิดใช้งาน
181
30060185
บ้านหัวนาคำ
เปิดใช้งาน