หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
31030001
วัดก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
2
31030002
บ้านโคกยางหนองถนน
เปิดใช้งาน
3
31030003
บ้านหนองหญ้าวัว
เปิดใช้งาน
4
31030004
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
5
31030005
บ้านเสลา
เปิดใช้งาน
6
31030006
บ้านทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
7
31030007
บ้านโคกมะค่า
เปิดใช้งาน
8
31030008
บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
9
31030009
บ้านสวายสอ
เปิดใช้งาน
10
31030010
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
11
31030011
บ้านหนองม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
12
31030012
บ้านตลาดแย้
เปิดใช้งาน
13
31030013
บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
เปิดใช้งาน
14
31030014
บ้านเสลาโสรง
เปิดใช้งาน
15
31030015
บ้านโคกยางหนองตาสี
เปิดใช้งาน
16
31030016
บ้านแท่นบัลลังก์
เปิดใช้งาน
17
31030017
บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
18
31030018
บ้านทุ่งใหญ่
เปิดใช้งาน
19
31030019
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
20
31030020
บ้านหนองเสม็ด
เปิดใช้งาน
21
31030021
บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
เปิดใช้งาน
22
31030022
บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
เปิดใช้งาน
23
31030023
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
24
31030024
บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
25
31030025
บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
26
31030026
บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
27
31030027
บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
28
31030028
บ้านหนองกง
เปิดใช้งาน
29
31030029
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
30
31030030
บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
31
31030031
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
เปิดใช้งาน
32
31030032
วัดน้ำไหล
เปิดใช้งาน
33
31030033
บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
เปิดใช้งาน
34
31030034
บ้านหนองแช่ไม้
เปิดใช้งาน
35
31030035
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
เปิดใช้งาน
36
31030036
บ้านสองพี่น้อง
เปิดใช้งาน
37
31030037
บ้านหนองพลวง
เปิดใช้งาน
38
31030038
บ้านบุตาเวสน์
เปิดใช้งาน
39
31030039
ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
เปิดใช้งาน
40
31030040
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
41
31030041
บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
42
31030042
บ้านนิคมเขต
เปิดใช้งาน
43
31030043
บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
44
31030044
บ้านหนองกราด
เปิดใช้งาน
45
31030045
บ้านสระประดู่หนองมะค่า
เปิดใช้งาน
46
31030046
บ้านหนองโบสถ์
เปิดใช้งาน
47
31030047
บ้านหนองทองลิ่ม
เปิดใช้งาน
48
31030048
บ้านก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
49
31030049
บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
50
31030050
บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
เปิดใช้งาน
51
31030052
บ้านโคกตะโก
เปิดใช้งาน
52
31030053
บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
53
31030054
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
54
31030055
บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
เปิดใช้งาน
55
31030056
บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
เปิดใช้งาน
56
31030057
บ้านวังกระโดน
เปิดใช้งาน
57
31030058
บ้านหนองถั่วแปบ
เปิดใช้งาน
58
31030059
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
59
31030060
บ้านโคกลอย
เปิดใช้งาน
60
31030061
บ้านตะกรุมทอง
เปิดใช้งาน
61
31030062
บ้านโนนพะไล
เปิดใช้งาน
62
31030063
บ้านสะเดาหวาน
เปิดใช้งาน
63
31030064
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
64
31030065
บ้านสระตะเคียน
เปิดใช้งาน
65
31030066
บ้านโคกสูงคูขาด
เปิดใช้งาน
66
31030067
มิตรภาพโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
67
31030068
ชุมชนบ้านดอนอะราง
เปิดใช้งาน
68
31030069
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
69
31030070
บ้านโนนขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
70
31030071
บ้านคูขาดน้อย
เปิดใช้งาน
71
31030072
บ้านหนองกราด
เปิดใช้งาน
72
31030073
บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
เปิดใช้งาน
73
31030074
บ้านลุงขี้หนู
เปิดใช้งาน
74
31030075
บ้านเพชรเจริญพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
75
31030076
อนุบาลหนองกี่
เปิดใช้งาน
76
31030077
บ้านหนองกี่สุขสำราญ
เปิดใช้งาน
77
31030078
บ้านหนองหัวหมู
เปิดใช้งาน
78
31030079
บ้านสระขุด
เปิดใช้งาน
79
31030080
ไตรคาม
เปิดใช้งาน
80
31030081
บ้านบุกระสัง
เปิดใช้งาน
81
31030082
บ้านหนองมัน
เปิดใช้งาน
82
31030083
บ้านสระสะแก
เปิดใช้งาน
83
31030084
บ้านสระขาม
เปิดใช้งาน
84
31030085
บ้านโคกกระชาย
เปิดใช้งาน
85
31030086
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
86
31030087
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
87
31030088
บ้านนาจาน
เปิดใช้งาน
88
31030089
จตุคามราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
89
31030090
วัดเย้ยปราสาท
เปิดใช้งาน
90
31030091
บ้านขามน้อย
เปิดใช้งาน
91
31030092
บ้านหนองตาดำ
เปิดใช้งาน
92
31030093
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
93
31030094
บ้านหนองหมี
เปิดใช้งาน
94
31030095
ชุมชนบ้านโคกว่าน
เปิดใช้งาน
95
31030096
บ้านสมจิต
เปิดใช้งาน
96
31030097
บ้านหนองถนน
เปิดใช้งาน
97
31030098
บ้านโคกขาม
เปิดใช้งาน
98
31030099
บ้านหนองโบสถ์
เปิดใช้งาน
99
31030100
บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
เปิดใช้งาน
100
31030101
บ้านเทพพยัคฆ์
เปิดใช้งาน
101
31030102
ชุมชนวัดชุมพร
เปิดใช้งาน
102
31030103
บ้านบุ
เปิดใช้งาน
103
31030104
บ้านโคกตาพรม
เปิดใช้งาน
104
31030105
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
105
31030106
บ้านสว่างพัฒนา
เปิดใช้งาน
106
31030107
บ้านปรือพวงสำราญ
เปิดใช้งาน
107
31030108
บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
เปิดใช้งาน
108
31030109
บ้านหนองละหานทราย
เปิดใช้งาน
109
31030110
อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
เปิดใช้งาน
110
31030111
บ้านโคกไม้แดง
เปิดใช้งาน
111
31030112
บ้านโคกเฟือง
เปิดใช้งาน
112
31030113
บ้านสันติสุข
เปิดใช้งาน
113
31030114
บ้านน้อยหนองหว้า
เปิดใช้งาน
114
31030115
วัดกัลยาณธรรมาราม
เปิดใช้งาน
115
31030116
บ้านตากอง
เปิดใช้งาน
116
31030117
บ้านหนองกราด
เปิดใช้งาน
117
31030118
บ้านหนองตะครอง
ไม่เปิดใช้งาน
118
31030119
บ้านปากช่อง
เปิดใช้งาน
119
31030120
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
120
31030121
บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
เปิดใช้งาน
121
31030122
บ้านหนองตาเยา
เปิดใช้งาน
122
31030123
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
123
31030124
บ้านบาระแนะ
เปิดใช้งาน
124
31030125
บ้านราษฎร์รักแดน
เปิดใช้งาน
125
31030126
บ้านแท่นทัพไทย
เปิดใช้งาน
126
31030127
บ้านผไทรวมพล
เปิดใช้งาน
127
31030128
บ้านเทพพัฒนา
เปิดใช้งาน
128
31030129
บ้านปลื้มพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
129
31030130
บ้านหินโคน
เปิดใช้งาน
130
31030131
บ้านโคกเขาพัฒนา
เปิดใช้งาน
131
31030132
ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
เปิดใช้งาน
132
31030133
บ้านโคกลอย
เปิดใช้งาน
133
31030134
บ้านไทยเจริญ
เปิดใช้งาน
134
31030135
บ้านโคกสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
135
31030136
บ้านกองพระทราย
เปิดใช้งาน
136
31030137
บ้านโคกงิ้ว
เปิดใช้งาน
137
31030138
บ้านทุ่งไผ่
เปิดใช้งาน
138
31030139
อนุบาลปะคำ
เปิดใช้งาน
139
31030140
บ้านหนองน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
140
31030141
ชุมชนบ้านดอนนางงาม
เปิดใช้งาน
141
31030142
บ้านสุขสำราญ
เปิดใช้งาน
142
31030143
บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
ไม่เปิดใช้งาน
143
31030144
บ้านหูทำนบ
เปิดใช้งาน
144
31030145
บ้านหนองต้อ
เปิดใช้งาน
145
31030146
บ้านไทยสามัคคี
เปิดใช้งาน
146
31030147
บ้านหนองบัวลี
เปิดใช้งาน
147
31030148
วัดบ้านหนองตราดใหญ่
เปิดใช้งาน
148
31030149
บ้านขามเสม็ดบำรุง
เปิดใช้งาน
149
31030150
บ้านชุมแสง
เปิดใช้งาน
150
31030151
บ้านหนองตะคร้อ
เปิดใช้งาน
151
31030152
บ้านโคกปราสาท
เปิดใช้งาน
152
31030153
บ้านหนองย่างหมู
เปิดใช้งาน
153
31030154
บ้านฝ้าย
เปิดใช้งาน
154
31030155
บ้านหนองกวางทอง
เปิดใช้งาน
155
31030156
อนุบาลหนองหงส์
เปิดใช้งาน
156
31030157
เบญจมาศกุญชร
เปิดใช้งาน
157
31030158
บ้านหนองโคลน
เปิดใช้งาน
158
31030159
บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
159
31030160
บ้านหนองเต่า
เปิดใช้งาน
160
31030161
บ้านนายาวสามัคคี
เปิดใช้งาน
161
31030162
บ้านหนองกก
เปิดใช้งาน
162
31030163
บ้านไทรออ
เปิดใช้งาน
163
31030164
วัดโนนศรีคูณ
เปิดใช้งาน
164
31030165
บ้านห้วยก้อม
เปิดใช้งาน
165
31030166
บ้านกระเบื้อง
เปิดใช้งาน
166
31030167
บ้านศรีม่วงแดง
เปิดใช้งาน
167
31030168
บ้านโนนสูงน้อย
เปิดใช้งาน
168
31030169
บ้านศรีภูมิ
เปิดใช้งาน
169
31030170
ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา-
เปิดใช้งาน
170
31030171
วัดห้วยหิน
เปิดใช้งาน
171
31030172
บ้านหนองเพชร
เปิดใช้งาน
172
31030173
บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
เปิดใช้งาน
173
31030174
บ้านโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
174
31030175
บ้านสำราญ
เปิดใช้งาน
175
31030176
บ้านโคกโสนทองวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
176
31030177
บ้านโกรกแก้ว
เปิดใช้งาน
177
31030178
วราวัฒนา
เปิดใช้งาน
178
31030179
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
179
31030180
บ้านม่วงงาม
เปิดใช้งาน
180
31030181
บ้านดอนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
181
31030182
บ้านทุ่งจังหัน
เปิดใช้งาน
182
31030183
บ้านขลุงไผ่
เปิดใช้งาน
183
31030184
บ้านอุบลสามัคคี
เปิดใช้งาน
184
31030185
อนุบาลโนนสุวรรณ
ไม่เปิดใช้งาน
185
31030186
อนุบาลโนนดินแดง
เปิดใช้งาน
186
31030187
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
เปิดใช้งาน
187
31030188
บ้านซับคะนิง
เปิดใช้งาน
188
31030189
บ้านคลองหิน
เปิดใช้งาน
189
31030190
บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
เปิดใช้งาน
190
31030191
บ้านป่าไม้สหกรณ์
เปิดใช้งาน
191
31030192
บ้านลำนางรอง
เปิดใช้งาน
192
31030193
บ้านหนองเสม็ด
เปิดใช้งาน
193
31030194
บ้านคลองโป่ง
เปิดใช้งาน
194
31030195
บ้านน้อยสะแกกวน
เปิดใช้งาน
195
31030196
บ้านส้มป่อย
เปิดใช้งาน
196
31030197
บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
เปิดใช้งาน
197
31030198
บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
198
31030199
บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
199
31030200
บ้านสี่เหลี่ยม
เปิดใช้งาน
200
31030201
บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
201
31030202
บ้านดอนไม้ไฟ
เปิดใช้งาน
202
31030203
บ้านบัวตะเคียน
เปิดใช้งาน
203
31030204
วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
204
31030205
บ้านถาวร
เปิดใช้งาน
205
31030206
ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
ไม่เปิดใช้งาน
206
31030207
บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
เปิดใช้งาน
207
31030208
บ้านยายคำ
ไม่เปิดใช้งาน
208
31030209
วัดสุขสำราญ
เปิดใช้งาน
209
31030210
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
เปิดใช้งาน
210
31030211
บ้านโนนศิลา
เปิดใช้งาน
211
31030212
บ้านโนนทอง
เปิดใช้งาน
212
31030213
บ้านเขว้า
ไม่เปิดใช้งาน
213
31030214
บ้านโคกยาง
เปิดใช้งาน
214
31030215
ไทยรัฐวิทยา 90
เปิดใช้งาน
215
31030216
บ้านตะโก
เปิดใช้งาน