หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
34030001
บ้านแก้งกอก
ไม่เปิดใช้งาน
2
34030002
บ้านนาแค
เปิดใช้งาน
3
34030003
โรงเรียนบ้านสัน
เปิดใช้งาน
4
34030004
บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
เปิดใช้งาน
5
34030005
บ้านห้วยหมาก
เปิดใช้งาน
6
34030006
บ้านคำไหล
เปิดใช้งาน
7
34030007
บ้านจุการ
เปิดใช้งาน
8
34030008
บ้านขัวแคน
เปิดใช้งาน
9
34030009
บ้านหนองเชือก
ไม่เปิดใช้งาน
10
34030010
บ้านดอนน้ำคำ
เปิดใช้งาน
11
34030011
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
เปิดใช้งาน
12
34030012
บ้านโนนหนองบัว
เปิดใช้งาน
13
34030013
ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
เปิดใช้งาน
14
34030014
บ้านไร่
เปิดใช้งาน
15
34030015
บ้านหินโงม
เปิดใช้งาน
16
34030016
บ้านตุงลุงเหนือ
เปิดใช้งาน
17
34030017
บ้านโนนกุง
เปิดใช้งาน
18
34030018
บ้านฟ้าห่วน
เปิดใช้งาน
19
34030019
บ้านคำเตย
เปิดใช้งาน
20
34030020
อนุบาลศรีเมืองใหม่
ไม่เปิดใช้งาน
21
34030021
บ้านนาเอือด
เปิดใช้งาน
22
34030022
บ้านหนองห้าง
เปิดใช้งาน
23
34030023
บ้านนาเลิน
เปิดใช้งาน
24
34030024
บ้านคำหมาไนร่องเข
เปิดใช้งาน
25
34030025
บ้านสวาสดิ์
เปิดใช้งาน
26
34030026
บ้านนาโป่งโพน
ไม่เปิดใช้งาน
27
34030027
บ้านป่ากุงน้อย
เปิดใช้งาน
28
34030028
บ้านป่ากุงใหญ่
เปิดใช้งาน
29
34030029
บ้านหนองผักแพว
เปิดใช้งาน
30
34030030
บ้านลาดควาย
เปิดใช้งาน
31
34030031
บ้านหนองหอย
เปิดใช้งาน
32
34030032
บ้านจันทัย
เปิดใช้งาน
33
34030033
บ้านโนนม่วงโนนจิก
เปิดใช้งาน
34
34030034
บ้านหนองขุ่น
เปิดใช้งาน
35
34030035
บ้านดอนโพธิ์
เปิดใช้งาน
36
34030036
บ้านภูหล่น
ไม่เปิดใช้งาน
37
34030037
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
38
34030038
บ้านคำบง
เปิดใช้งาน
39
34030039
บ้านสระคำ
เปิดใช้งาน
40
34030040
บ้านสงยาง
เปิดใช้งาน
41
34030041
บ้านโนน
เปิดใช้งาน
42
34030043
บ้านสิม
เปิดใช้งาน
43
34030044
บ้านหนามแท่ง
ไม่เปิดใช้งาน
44
34030045
บ้านชาด
เปิดใช้งาน
45
34030046
บ้านนาทอย
เปิดใช้งาน
46
34030047
บ้านนาคอ
เปิดใช้งาน
47
34030048
บ้านสร้างถ่อ
เปิดใช้งาน
48
34030049
บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
เปิดใช้งาน
49
34030050
บ้านโหง่นขาม
เปิดใช้งาน
50
34030051
บ้านดงนา
เปิดใช้งาน
51
34030052
บ้านงิ้ว
เปิดใช้งาน
52
34030053
บ้านเอือดใหญ่
เปิดใช้งาน
53
34030054
บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
เปิดใช้งาน
54
34030055
บ้านด่าน
เปิดใช้งาน
55
34030056
บ้านห้วยหมากใต้
เปิดใช้งาน
56
34030057
บ้านเวินบึก
เปิดใช้งาน
57
34030058
บ้านห้วยสะคาม
เปิดใช้งาน
58
34030059
บ้านตุงลุง
เปิดใช้งาน
59
34030060
บ้านหัวเห่ว
เปิดใช้งาน
60
34030061
บ้านคันท่าเกวียน
เปิดใช้งาน
61
34030062
บ้านซะซอม
เปิดใช้งาน
62
34030063
บ้านนาโพธิ์กลาง
เปิดใช้งาน
63
34030064
บ้านนาโพธิ์ใต้
เปิดใช้งาน
64
34030065
บ้านทุ่งนาเมือง
เปิดใช้งาน
65
34030066
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
66
34030067
บ้านหนองแสง-วังอ่าง
เปิดใช้งาน
67
34030068
บ้านกุดเรือคำ
เปิดใช้งาน
68
34030069
บ้านดงบาก
เปิดใช้งาน
69
34030070
บ้านดงมะไฟ
เปิดใช้งาน
70
34030071
บ้านหนองแสงใหญ่
เปิดใช้งาน
71
34030072
ชุมชนบ้านวังสะแบง
เปิดใช้งาน
72
34030074
บ้านตามุย
ไม่เปิดใช้งาน
73
34030075
บ้านกุ่ม
เปิดใช้งาน
74
34030076
ชุมชนห้วยไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
75
34030077
เพียงหลวง 12
เปิดใช้งาน
76
34030078
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
77
34030079
บ้านดงดิบ
เปิดใช้งาน
78
34030080
บ้านนาบัว
เปิดใช้งาน
79
34030081
บ้านโพนแพง
เปิดใช้งาน
80
34030082
บ้านดงแถบ
เปิดใช้งาน
81
34030083
บ้านบะไห
เปิดใช้งาน
82
34030084
บ้านกุดชมภู
เปิดใช้งาน
83
34030085
บ้านแก่งเจริญ
เปิดใช้งาน
84
34030086
บ้านคำเม็กห้วยไผ่
เปิดใช้งาน
85
34030087
บ้านโชคอำนวย
เปิดใช้งาน
86
34030088
บ้านโนนม่วง
เปิดใช้งาน
87
34030089
บ้านยอดดอนชี
เปิดใช้งาน
88
34030090
บ้านหินลาดแสนตอ
เปิดใช้งาน
89
34030091
ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
เปิดใช้งาน
90
34030092
บ้านแก่งยาง
ไม่เปิดใช้งาน
91
34030093
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
92
34030094
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
93
34030095
บ้านม่วงฮี
เปิดใช้งาน
94
34030096
บ้านนาเจริญ
เปิดใช้งาน
95
34030097
บ้านบุ่งคำ
เปิดใช้งาน
96
34030098
บ้านภูมะหรี่
เปิดใช้งาน
97
34030099
บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
เปิดใช้งาน
98
34030100
บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
เปิดใช้งาน
99
34030101
บ้านห้วยแดง
ไม่เปิดใช้งาน
100
34030102
บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
101
34030103
บ้านท่าเสียวคันลึม
เปิดใช้งาน
102
34030104
บ้านชาด
เปิดใช้งาน
103
34030105
บ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
104
34030106
บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
105
34030107
บ้านเลิงบาก
เปิดใช้งาน
106
34030108
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
107
34030109
บ้านโนนจันทน์
เปิดใช้งาน
108
34030110
บ้านโดมประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
109
34030111
บ้านนกเต็น
เปิดใช้งาน
110
34030112
บ้านราษฎร์เจริญ
เปิดใช้งาน
111
34030113
บ้านโนนกาหลง
เปิดใช้งาน
112
34030114
บ้านแก่งดูกใส
เปิดใช้งาน
113
34030115
บ้านดอนโด่โคกเลียบ
เปิดใช้งาน
114
34030116
บ้านโนนคูณ
ไม่เปิดใช้งาน
115
34030117
บ้านนาชุม
เปิดใช้งาน
116
34030118
บ้านหนองคูณ
เปิดใช้งาน
117
34030119
บ้านแขมเหนือ
เปิดใช้งาน
118
34030120
บ้านแขมใต้
เปิดใช้งาน
119
34030121
บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
120
34030122
บ้านวังแคน
เปิดใช้งาน
121
34030123
บ้านท่าช้าง
เปิดใช้งาน
122
34030125
บ้านถิ่นสำราญ
เปิดใช้งาน
123
34030126
บ้านสร้างแก้ว
เปิดใช้งาน
124
34030127
นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
125
34030128
บ้านเดื่อสะพานโดม
เปิดใช้งาน
126
34030129
บ้านโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
127
34030130
บ้านนาหว้า
เปิดใช้งาน
128
34030131
บ้านโนนข่าโนนยาง
เปิดใช้งาน
129
34030132
บ้านหนองโพธิ์
เปิดใช้งาน
130
34030133
บ้านสะพือท่าค้อ
เปิดใช้งาน
131
34030134
บ้านสะพือใต้
เปิดใช้งาน
132
34030135
บ้านวังพอก
เปิดใช้งาน
133
34030136
บ้านนาแก
เปิดใช้งาน
134
34030137
บ้านนาจาน
ไม่เปิดใช้งาน
135
34030138
บ้านคำผ่าน
ไม่เปิดใช้งาน
136
34030139
ชุมชนบ้านระเว
เปิดใช้งาน
137
34030140
บ้านไร่ใต้
เปิดใช้งาน
138
34030141
บ้านผักหย่า
เปิดใช้งาน
139
34030142
บ้านแก่งกอก
เปิดใช้งาน
140
34030143
บ้านโนนค้อลุคุ
เปิดใช้งาน
141
34030144
บ้านโนนสุข
เปิดใช้งาน
142
34030145
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
143
34030146
บ้านหนองบัวฮี
เปิดใช้งาน
144
34030147
บ้านโนนยานาง
เปิดใช้งาน
145
34030148
บ้านดอนงัว
เปิดใช้งาน
146
34030149
บ้านบัวทอง
เปิดใช้งาน
147
34030150
บ้านหนองกอก
เปิดใช้งาน
148
34030151
บ้านบัวแดง
เปิดใช้งาน
149
34030152
บ้านดูกอึ่ง
เปิดใช้งาน
150
34030153
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
เปิดใช้งาน
151
34030154
บ้านเม็ก
เปิดใช้งาน
152
34030155
บ้านอ่างหินน้อย
เปิดใช้งาน
153
34030156
บ้านโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
154
34030157
บ้านดอนก่อ
เปิดใช้งาน
155
34030158
บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
156
34030159
บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
157
34030160
บ้านนาทม
เปิดใช้งาน
158
34030161
บ้านไฮหย่อง
ไม่เปิดใช้งาน
159
34030162
บ้านห้วยดู่
เปิดใช้งาน
160
34030163
ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
เปิดใช้งาน
161
34030164
บ้านจิกลุ่ม
เปิดใช้งาน
162
34030165
บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
163
34030166
บ้านนาห้วยแคน
เปิดใช้งาน
164
34030167
บ้านม่วงโคน
เปิดใช้งาน
165
34030168
บ้านแก่งกบ
เปิดใช้งาน
166
34030169
บ้านดอนตะลี
เปิดใช้งาน
167
34030170
บ้านดอนพันชาด
เปิดใช้งาน
168
34030171
บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
169
34030172
บ้านนาคาย
เปิดใช้งาน
170
34030173
บ้านดอนขวาง
เปิดใช้งาน
171
34030174
ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
เปิดใช้งาน
172
34030175
บ้านคำหนามแท่ง
เปิดใช้งาน
173
34030176
บ้านหนองโน
เปิดใช้งาน
174
34030177
บ้านสำโรง
เปิดใช้งาน
175
34030178
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
176
34030179
บ้านหนองกุงน้อย
เปิดใช้งาน
177
34030180
บ้านคำเตย
เปิดใช้งาน
178
34030181
บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
เปิดใช้งาน
179
34030182
บ้านโคกเที่ยง
เปิดใช้งาน
180
34030183
บ้านดอนชี
เปิดใช้งาน
181
34030184
บ้านปากบุ่ง
เปิดใช้งาน
182
34030185
บ้านห้วยน้ำใส
เปิดใช้งาน
183
34030186
บ้านคำเขื่อนแก้ว
เปิดใช้งาน
184
34030187
นิคมสร้างตนเอง 5
เปิดใช้งาน
185
34030188
นิคมสร้างตนเอง 6
เปิดใช้งาน
186
34030189
บ้านหนองชาด
เปิดใช้งาน
187
34030190
หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
เปิดใช้งาน
188
34030191
บ้านห้วยไฮ
เปิดใช้งาน
189
34030192
บ้านคันเปือย
เปิดใช้งาน
190
34030193
บ้านลาดวารี
เปิดใช้งาน
191
34030194
บ้านสุวรรณวารี
เปิดใช้งาน
192
34030195
บ้านเหล่าอินทร์แปลง
เปิดใช้งาน
193
34030196
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
เปิดใช้งาน
194
34030197
บ้านทุ่งหนองบัว
เปิดใช้งาน
195
34030198
บ้านหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
196
34030199
บ้านหินสูง
เปิดใช้งาน
197
34030200
นิคมสร้างตนเอง 2
เปิดใช้งาน
198
34030201
นิคมสร้างตนเอง 3
เปิดใช้งาน
199
34030202
ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
เปิดใช้งาน
200
34030203
บ้านแหลมทอง
เปิดใช้งาน
201
34030204
บ้านโนนก่อ
เปิดใช้งาน
202
34030205
บ้านป่าเลา
เปิดใช้งาน
203
34030206
บ้านพลาญชัย
เปิดใช้งาน
204
34030207
บ้านห้วยเดื่อ
เปิดใช้งาน
205
34030208
บ้านเหล่าคำ
เปิดใช้งาน
206
34030209
บ้านบากชุม
เปิดใช้งาน
207
34030210
บ้านคำก้อม
เปิดใช้งาน
208
34030211
บ้านโนนจิก
เปิดใช้งาน
209
34030212
บ้านฝางคำสามัคคี
เปิดใช้งาน