หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.บึงกาฬ
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
43020063
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
เปิดใช้งาน
2
43020064
บ้านหนองโดดอนเสียด
เปิดใช้งาน
3
43020065
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
เปิดใช้งาน
4
43020066
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
เปิดใช้งาน
5
43020067
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
เปิดใช้งาน
6
43020069
บ้านคำแวง
เปิดใช้งาน
7
43020070
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
8
43020071
บ้านท่าสวาทท่าลี่
เปิดใช้งาน
9
43020072
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
10
43020073
อนุบาลโซ่พิสัย
เปิดใช้งาน
11
43020074
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
เปิดใช้งาน
12
43020075
บ้านไทรงามโนนภูดิน
เปิดใช้งาน
13
43020076
สังวาลย์วิทย์ 1
เปิดใช้งาน
14
43020077
บ้านถ้ำเจริญ
เปิดใช้งาน
15
43020078
บ้านศรีนาวา
เปิดใช้งาน
16
43020079
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
เปิดใช้งาน
17
43020080
บ้านโนนสวาง
เปิดใช้งาน
18
43020081
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
19
43020082
ชุมชนบ้านตูม
เปิดใช้งาน
20
43020083
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
เปิดใช้งาน
21
43020084
บ้านท่าคำรวม
เปิดใช้งาน
22
43020085
บ้านสามหนอง
เปิดใช้งาน
23
43020087
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
24
43020088
บ้านคำไผ่
เปิดใช้งาน
25
43020089
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
26
43020090
บ้านแสงอรุณ
เปิดใช้งาน
27
43020091
บ้านศรีชมภู
เปิดใช้งาน
28
43020092
บ้านนาขาม
เปิดใช้งาน
29
43020093
บ้านโนนประเสริฐ
เปิดใช้งาน
30
43020094
บ้านห้วยลึก
เปิดใช้งาน
31
43020095
บ้านโนนแก้วโพนทอง
เปิดใช้งาน
32
43020096
บ้านป่าไร่โนนม่วง
เปิดใช้งาน
33
43020097
บ้านหนองพันทา
เปิดใช้งาน
34
43020098
บ้านเหล่าทองหลาง
เปิดใช้งาน
35
43020099
บ้านคลองทิพย์
เปิดใช้งาน
36
43020100
บ้านซำบอน
เปิดใช้งาน
37
43020101
บ้านต้าย
เปิดใช้งาน
38
43020102
บ้านนากั้ง
เปิดใช้งาน
39
43020103
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
40
43020104
บ้านนาดง
เปิดใช้งาน
41
43020105
บ้านโสกบง
เปิดใช้งาน
42
43020106
บ้านไร่โนนสำราญ
เปิดใช้งาน
43
43020107
บ้านดาลบังบด
เปิดใช้งาน
44
43020108
บ้านโนนเสถียร
เปิดใช้งาน
45
43020109
บ้านพรสวรรค์
เปิดใช้งาน
46
43020111
บ้านห้วยก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
47
43020112
อนุบาลปากคาด
เปิดใช้งาน
48
43020113
บ้านห้วยไม้ซอด
เปิดใช้งาน
49
43020114
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
เปิดใช้งาน
50
43020115
ชุมชนสมสนุก
เปิดใช้งาน
51
43020116
บ้านศรีสว่างพัฒนา
เปิดใช้งาน
52
43020117
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
เปิดใช้งาน
53
43020118
สิริภัทรวิทยา
เปิดใช้งาน
54
43020119
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
เปิดใช้งาน
55
43030001
เลิดสิน
เปิดใช้งาน
56
43030002
บ้านชุมภูทอง
เปิดใช้งาน
57
43030003
บ้านนาเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
58
43030004
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
เปิดใช้งาน
59
43030005
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
เปิดใช้งาน
60
43030006
บ้านโนนสา
เปิดใช้งาน
61
43030007
บ้านนาคำ
เปิดใช้งาน
62
43030008
บ้านห้วยดอกไม้
เปิดใช้งาน
63
43030009
บ้านท่าอินทร์แปลง
เปิดใช้งาน
64
43030010
บ้านไร่สุขสันต์
เปิดใช้งาน
65
43030011
บ้านโนนวังเยี่ยม
เปิดใช้งาน
66
43030012
บ้านห้วยเซือมเหนือ
เปิดใช้งาน
67
43030013
บ้านไคสี
เปิดใช้งาน
68
43030014
บ้านคำหมื่น
เปิดใช้งาน
69
43030015
แก่งอาฮง
เปิดใช้งาน
70
43030016
บ้านนาต้อง
เปิดใช้งาน
71
43030017
ประสานมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
72
43030018
บ้านคำภู
เปิดใช้งาน
73
43030019
บ้านหนองยาว
เปิดใช้งาน
74
43030020
บ้านห้วยเชือมใต้
เปิดใช้งาน
75
43030021
บ้านหนองตอ
เปิดใช้งาน
76
43030022
บ้านนาสวรรค์
เปิดใช้งาน
77
43030023
บ้านโคกสวาง
เปิดใช้งาน
78
43030024
บ้านโนนจำปา
เปิดใช้งาน
79
43030025
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
เปิดใช้งาน
80
43030026
บ้านทองสาย
เปิดใช้งาน
81
43030027
บ้านกำแพงเพชร
เปิดใช้งาน
82
43030028
บ้านบึงกาฬ
เปิดใช้งาน
83
43030029
บ้านท่าไคร้
เปิดใช้งาน
84
43030030
บ้านท่าโพธิ์
เปิดใช้งาน
85
43030031
บ้านแสนสำราญ
เปิดใช้งาน
86
43030032
บ้านโป่งเปือย
เปิดใช้งาน
87
43030033
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
เปิดใช้งาน
88
43030034
บ้านเหล่าถาวร
เปิดใช้งาน
89
43030035
บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ
เปิดใช้งาน
90
43030037
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
เปิดใช้งาน
91
43030038
บ้านนาป่าน
เปิดใช้งาน
92
43030039
บ้านพันลำ''เจริญวิทยา''
เปิดใช้งาน
93
43030040
บ้านโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
94
43030041
บ้านดอนปอ
เปิดใช้งาน
95
43030042
บ้านหนองหมู
เปิดใช้งาน
96
43030043
บ้านนาเจริญ
เปิดใช้งาน
97
43030044
บ้านคลองเค็ม
เปิดใช้งาน
98
43030045
บ้านสรรเสริญ
เปิดใช้งาน
99
43030046
บ้านสุขสำราญ
เปิดใช้งาน
100
43030047
หอคำพิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
101
43030048
ธเนตรวิทยา
เปิดใช้งาน
102
43030049
บ้านสะง้อ
เปิดใช้งาน
103
43030050
บ้านหนองเข็ง
เปิดใช้งาน
104
43030051
บ้านโนนยาง
เปิดใช้งาน
105
43030052
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
106
43030053
บ้านดอนหญ้านาง
เปิดใช้งาน
107
43030054
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
108
43030055
สันติสุขเจริญราษฎร์
เปิดใช้งาน
109
43030056
บ้านปรารถนาดี
เปิดใช้งาน
110
43030057
บ้านใหม่ศรีชมภู
เปิดใช้งาน
111
43030058
ชุมชนบ้านโคกอุดม
เปิดใช้งาน
112
43030059
อนุบาลพรเจริญ
เปิดใช้งาน
113
43030060
บ้านโคกนิยม
เปิดใช้งาน
114
43030061
บ้านวังยาว
เปิดใช้งาน
115
43030062
บ้านสร้างคำ
เปิดใช้งาน
116
43030063
บ้านดงเสียด
เปิดใช้งาน
117
43030064
บ้านโนน
เปิดใช้งาน
118
43030065
บ้านหนองผักแว่น
เปิดใช้งาน
119
43030066
บ้านหนองบัวน้อย
เปิดใช้งาน
120
43030067
บ้านนาคำนาใน
เปิดใช้งาน
121
43030068
บ้านเหล่าใหญ่
เปิดใช้งาน
122
43030069
บ้านโคกหนองลาด
เปิดใช้งาน
123
43030070
บ้านท่าศรีชมชื่น
เปิดใช้งาน
124
43030071
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
125
43030072
บ้านนาซาว
เปิดใช้งาน
126
43030073
บ้านหนองหัวช้าง
เปิดใช้งาน
127
43030074
ชุมชนบ้านซาง
เปิดใช้งาน
128
43030075
บ้านท่าสำราญ
เปิดใช้งาน
129
43030076
บ้านซ่อมกอก
เปิดใช้งาน
130
43030077
บ้านโคกบริการสันกำแพง
เปิดใช้งาน
131
43030079
บ้านห้วยผักขะ
เปิดใช้งาน
132
43030080
บ้านนางัวสายปัญญา
เปิดใช้งาน
133
43030081
บ้านโนนเหมือดแอ่
เปิดใช้งาน
134
43030082
บ้านห้วยเรือ
เปิดใช้งาน
135
43030083
บ้านทรัพย์วังทอง
เปิดใช้งาน
136
43030084
บ้านห้วยคอม
เปิดใช้งาน
137
43030085
อนุบาลเซกา
เปิดใช้งาน
138
43030086
บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
139
43030087
บ้านท่ากกแดง
เปิดใช้งาน
140
43030088
ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
เปิดใช้งาน
141
43030089
บ้านหนองบัวแดง
เปิดใช้งาน
142
43030090
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
เปิดใช้งาน
143
43030091
บ้านท่ากกต้อง
เปิดใช้งาน
144
43030092
บ้านใหม่สามัคคี
เปิดใช้งาน
145
43030093
บ้านหัวแฮต
เปิดใช้งาน
146
43030095
บ้านตาลเดี่ยว
เปิดใช้งาน
147
43030097
บ้านท่าสะอาด
เปิดใช้งาน
148
43030098
บ้านคำบอน
เปิดใช้งาน
149
43030099
บ้านดงกะพุงหนองนาแซง
เปิดใช้งาน
150
43030100
บ้านเหล่าคาม
เปิดใช้งาน
151
43030101
บ้านทุ่งทรายจก
เปิดใช้งาน
152
43030102
บ้านดอนเสียด
เปิดใช้งาน
153
43030103
บ้านศิริพัฒน์
เปิดใช้งาน
154
43030105
บ้านต้องโคกกะแซ
เปิดใช้งาน
155
43030106
บ้านโนนยางคำ
เปิดใช้งาน
156
43030107
บ้านท่าเชียงเครือ
เปิดใช้งาน
157
43030108
บ้านหนองชัยวาน
เปิดใช้งาน
158
43030110
บ้านหนองแก่งทราย
เปิดใช้งาน
159
43030111
ท่าไร่วิทยา
เปิดใช้งาน
160
43030112
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
161
43030113
บ้านโสกก่ามนาตาไก้
เปิดใช้งาน
162
43030114
บ้านดงสว่าง
เปิดใช้งาน
163
43030115
บ้านบ่อพนา
เปิดใช้งาน
164
43030116
บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
เปิดใช้งาน
165
43030117
หนองทุ่มวิทยา
เปิดใช้งาน
166
43030119
บ้านเหล่าหนองยาง
เปิดใช้งาน
167
43030120
บ้านกุดสิม
เปิดใช้งาน
168
43030121
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
169
43030122
บ้านดงโทน
เปิดใช้งาน
170
43030123
บ้านดงบัง
เปิดใช้งาน
171
43030124
บ้านท่าสีไค
เปิดใช้งาน
172
43030125
บ้านหนองฮูฝอยลม
เปิดใช้งาน
173
43030126
บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
เปิดใช้งาน
174
43030127
บ้านท่าดอกคำ
เปิดใช้งาน
175
43030128
บ้านเหล่าหมากผาง
เปิดใช้งาน
176
43030129
โนนสาสวรรค์
เปิดใช้งาน
177
43030130
หนองแสงประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
178
43030131
บึงของหลงวิทยา
เปิดใช้งาน
179
43030132
บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
เปิดใช้งาน
180
43030133
บ้านนาขาม
เปิดใช้งาน
181
43030134
บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
เปิดใช้งาน
182
43030135
บ้านบัวโคก
เปิดใช้งาน
183
43030136
บ้านดงชมภู
เปิดใช้งาน
184
43030137
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
เปิดใช้งาน
185
43030138
บ้านนาอ่าง
เปิดใช้งาน
186
43030139
หนองสิมโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
187
43030140
บ้านชุมภูพรโสกก่าม
เปิดใช้งาน
188
43030141
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
เปิดใช้งาน
189
43030142
บ้านห้วยลึก
เปิดใช้งาน
190
43030143
บ้านโนนม่วง
เปิดใช้งาน
191
43030144
บ้านนาสะแบง
เปิดใช้งาน
192
43030145
บ้านหนองบัวงาม
เปิดใช้งาน
193
43030146
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
194
43030147
บ้านนาทราย
เปิดใช้งาน
195
43030148
บ้านนาสิงห์
เปิดใช้งาน
196
43030149
บ้านนาแสง
เปิดใช้งาน
197
43030150
บ้านนาคำแคน
เปิดใช้งาน
198
43030151
กัลยาณิวัฒนา ๒
เปิดใช้งาน
199
43030152
บ้านคำไชยวาล
เปิดใช้งาน
200
43030154
บ้านหนองจันทน์
เปิดใช้งาน
201
43030155
อนุบาลศรีวิไล
เปิดใช้งาน
202
43030156
บ้านหาดแฮ่
เปิดใช้งาน
203
43030157
ประวิตร (หนองบ่อ)
เปิดใช้งาน
204
43030158
ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
เปิดใช้งาน
205
43030159
บ้านท่าส้มโฮง
เปิดใช้งาน
206
43030160
อนุบาลบุ่งคล้า
เปิดใช้งาน
207
43030161
บ้านขามเปี้ย
เปิดใช้งาน
208
43030162
บ้านนาจาน
เปิดใช้งาน
209
43030163
บ้านดอนแพง
เปิดใช้งาน
210
43030164
บ้านห้วยเล็บมือ
เปิดใช้งาน
211
43030165
บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
เปิดใช้งาน
212
43030166
บ้านหนองเดิ่นท่า
เปิดใช้งาน