ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
39010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
39010002
เปิดใช้งาน
3
39010003
เปิดใช้งาน
4
39010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
39010005
ไม่เปิดใช้งาน
6
39010006
ไม่เปิดใช้งาน
7
39010007
ไม่เปิดใช้งาน
8
39010008
ไม่เปิดใช้งาน
9
39010009
เปิดใช้งาน
10
39010010
ไม่เปิดใช้งาน
11
39010011
เปิดใช้งาน
12
39010012
ไม่เปิดใช้งาน
13
39010013
เปิดใช้งาน
14
39010014
ไม่เปิดใช้งาน
15
39010015
เปิดใช้งาน
16
39010016
ไม่เปิดใช้งาน
17
39010017
ไม่เปิดใช้งาน
18
39010018
ไม่เปิดใช้งาน
19
39010019
ไม่เปิดใช้งาน
20
39010020
เปิดใช้งาน
21
39010021
ไม่เปิดใช้งาน
22
39010022
ไม่เปิดใช้งาน
23
39010023
เปิดใช้งาน
24
39010024
ไม่เปิดใช้งาน
25
39010025
เปิดใช้งาน
26
39010026
ไม่เปิดใช้งาน
27
39010027
เปิดใช้งาน
28
39010028
เปิดใช้งาน
29
39010029
ไม่เปิดใช้งาน
30
39010030
ไม่เปิดใช้งาน
31
39010031
เปิดใช้งาน
32
39010032
เปิดใช้งาน
33
39010033
ไม่เปิดใช้งาน
34
39010034
ไม่เปิดใช้งาน
35
39010035
เปิดใช้งาน
36
39010036
ไม่เปิดใช้งาน
37
39010037
ไม่เปิดใช้งาน
38
39010039
เปิดใช้งาน
39
39010040
ไม่เปิดใช้งาน
40
39010041
เปิดใช้งาน
41
39010042
ไม่เปิดใช้งาน
42
39010043
เปิดใช้งาน
43
39010044
ไม่เปิดใช้งาน
44
39010045
ไม่เปิดใช้งาน
45
39010046
ไม่เปิดใช้งาน
46
39010047
เปิดใช้งาน
47
39010048
ไม่เปิดใช้งาน
48
39010049
ไม่เปิดใช้งาน
49
39010050
ไม่เปิดใช้งาน
50
39010051
ไม่เปิดใช้งาน
51
39010053
ไม่เปิดใช้งาน
52
39010054
ไม่เปิดใช้งาน
53
39010056
ไม่เปิดใช้งาน
54
39010057
ไม่เปิดใช้งาน
55
39010058
เปิดใช้งาน
56
39010059
ไม่เปิดใช้งาน
57
39010060
ไม่เปิดใช้งาน
58
39010061
ไม่เปิดใช้งาน
59
39010062
ไม่เปิดใช้งาน
60
39010063
ไม่เปิดใช้งาน
61
39010064
เปิดใช้งาน
62
39010065
ไม่เปิดใช้งาน
63
39010066
ไม่เปิดใช้งาน
64
39010067
ไม่เปิดใช้งาน
65
39010068
เปิดใช้งาน
66
39010069
เปิดใช้งาน
67
39010070
เปิดใช้งาน
68
39010071
เปิดใช้งาน
69
39010072
เปิดใช้งาน
70
39010073
ไม่เปิดใช้งาน
71
39010074
เปิดใช้งาน
72
39010075
ไม่เปิดใช้งาน
73
39010076
ไม่เปิดใช้งาน
74
39010077
ไม่เปิดใช้งาน
75
39010078
ไม่เปิดใช้งาน
76
39010079
เปิดใช้งาน
77
39010080
เปิดใช้งาน
78
39010081
ไม่เปิดใช้งาน
79
39010082
ไม่เปิดใช้งาน
80
39010083
เปิดใช้งาน
81
39010084
เปิดใช้งาน
82
39010085
เปิดใช้งาน
83
39010086
เปิดใช้งาน
84
39010087
เปิดใช้งาน
85
39010088
ไม่เปิดใช้งาน
86
39010089
ไม่เปิดใช้งาน
87
39010090
ไม่เปิดใช้งาน
88
39010091
ไม่เปิดใช้งาน
89
39010092
ไม่เปิดใช้งาน
90
39010095
ไม่เปิดใช้งาน
91
39010096
ไม่เปิดใช้งาน
92
39010097
ไม่เปิดใช้งาน
93
39010098
ไม่เปิดใช้งาน
94
39010099
เปิดใช้งาน
95
39010100
ไม่เปิดใช้งาน
96
39010101
ไม่เปิดใช้งาน
97
39010102
ไม่เปิดใช้งาน
98
39010103
ไม่เปิดใช้งาน
99
39010104
เปิดใช้งาน
100
39010105
เปิดใช้งาน
101
39010106
เปิดใช้งาน
102
39010107
ไม่เปิดใช้งาน
103
39010108
ไม่เปิดใช้งาน
104
39010109
เปิดใช้งาน
105
39010110
ไม่เปิดใช้งาน
106
39010111
เปิดใช้งาน
107
39010112
ไม่เปิดใช้งาน
108
39010113
ไม่เปิดใช้งาน
109
39010114
ไม่เปิดใช้งาน
110
39010115
ไม่เปิดใช้งาน
111
39010116
เปิดใช้งาน
112
39010117
ไม่เปิดใช้งาน
113
39010118
ไม่เปิดใช้งาน
114
39010119
เปิดใช้งาน
115
39010120
เปิดใช้งาน
116
39010121
ไม่เปิดใช้งาน
117
39010122
เปิดใช้งาน
118
39010123
ไม่เปิดใช้งาน
119
39010124
เปิดใช้งาน
120
39010125
ไม่เปิดใช้งาน
121
39010126
ไม่เปิดใช้งาน
122
39010127
เปิดใช้งาน
123
39010128
ไม่เปิดใช้งาน
124
39010129
ไม่เปิดใช้งาน
125
39010130
เปิดใช้งาน
126
39010131
ไม่เปิดใช้งาน
127
39010132
ไม่เปิดใช้งาน
128
39010133
ไม่เปิดใช้งาน
129
39010134
ไม่เปิดใช้งาน
130
39010135
ไม่เปิดใช้งาน
131
39010136
เปิดใช้งาน
132
39010137
ไม่เปิดใช้งาน
133
39010138
เปิดใช้งาน
134
39010139
ไม่เปิดใช้งาน
135
39010140
เปิดใช้งาน
136
39010141
เปิดใช้งาน
137
39010142
ไม่เปิดใช้งาน
138
39010143
ไม่เปิดใช้งาน
139
39010144
ไม่เปิดใช้งาน
140
39010145
ไม่เปิดใช้งาน
141
39010146
เปิดใช้งาน
142
39010147
ไม่เปิดใช้งาน
143
39010148
ไม่เปิดใช้งาน
144
39010149
ไม่เปิดใช้งาน
145
39010150
ไม่เปิดใช้งาน
146
39010151
ไม่เปิดใช้งาน
147
39010152
เปิดใช้งาน
148
39010153
ไม่เปิดใช้งาน
149
39010154
ไม่เปิดใช้งาน
150
39010155
ไม่เปิดใช้งาน
151
39010156
ไม่เปิดใช้งาน
152
39010157
ไม่เปิดใช้งาน
153
39010158
เปิดใช้งาน
154
39010159
ไม่เปิดใช้งาน
155
39010160
เปิดใช้งาน
156
39010161
เปิดใช้งาน
157
39010162
เปิดใช้งาน
158
39010163
ไม่เปิดใช้งาน
159
39010164
ไม่เปิดใช้งาน
160
39010165
ไม่เปิดใช้งาน
161
39010166
ไม่เปิดใช้งาน
162
39010167
เปิดใช้งาน
163
39010168
ไม่เปิดใช้งาน
164
39010169
ไม่เปิดใช้งาน
165
39010170
เปิดใช้งาน
166
39010171
เปิดใช้งาน
167
39010172
เปิดใช้งาน
168
39010173
เปิดใช้งาน
169
39010174
ไม่เปิดใช้งาน
170
39010175
เปิดใช้งาน
171
39010176
เปิดใช้งาน
172
39010177
ไม่เปิดใช้งาน
173
39010178
ไม่เปิดใช้งาน
174
39010179
ไม่เปิดใช้งาน
175
39010180
เปิดใช้งาน
176
39010181
ไม่เปิดใช้งาน
177
39010182
ไม่เปิดใช้งาน
178
39010183
ไม่เปิดใช้งาน
179
39010184
เปิดใช้งาน
180
39010185
ไม่เปิดใช้งาน
181
39010186
ไม่เปิดใช้งาน
182
39010187
เปิดใช้งาน
183
39010188
ไม่เปิดใช้งาน
184
39010189
ไม่เปิดใช้งาน
185
39010190
เปิดใช้งาน
186
39010191
ไม่เปิดใช้งาน
187
39010192
เปิดใช้งาน
188
39010193
เปิดใช้งาน
189
39010194
เปิดใช้งาน
190
39010195
ไม่เปิดใช้งาน
191
39010196
เปิดใช้งาน
192
39010197
ไม่เปิดใช้งาน
193
39010198
เปิดใช้งาน
194
39010199
ไม่เปิดใช้งาน
195
39010200
ไม่เปิดใช้งาน
196
39010201
ไม่เปิดใช้งาน
197
39010202
เปิดใช้งาน
198
39010203
ไม่เปิดใช้งาน
199
39010204
ไม่เปิดใช้งาน
200
39010206
เปิดใช้งาน
201
39010207
เปิดใช้งาน
202
39010208
ไม่เปิดใช้งาน
203
39010209
ไม่เปิดใช้งาน
204
39010210
เปิดใช้งาน
205
39010211
ไม่เปิดใช้งาน
206
39010212
เปิดใช้งาน
207
39010213
ไม่เปิดใช้งาน
208
39010214
ไม่เปิดใช้งาน
209
39010215
ไม่เปิดใช้งาน
210
39010216
เปิดใช้งาน
211
39010217
ไม่เปิดใช้งาน
212
39010218
ไม่เปิดใช้งาน
213
39010219
ไม่เปิดใช้งาน