หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
41010001
บ้านท่าตูมดงสระพัง
เปิดใช้งาน
2
41010002
มิตรภาพ 6
เปิดใช้งาน
3
41010003
บ้านโนนยางโนนบ่อ
เปิดใช้งาน
4
41010004
บ้านขมิ้นบ่อโคลน
เปิดใช้งาน
5
41010006
บ้านดอนหวาย
ไม่เปิดใช้งาน
6
41010007
บ้านยางบึง
เปิดใช้งาน
7
41010008
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
เปิดใช้งาน
8
41010009
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
เปิดใช้งาน
9
41010010
บ้านนาสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
10
41010011
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
เปิดใช้งาน
11
41010012
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
เปิดใช้งาน
12
41010013
บ้านหนองโอนหนองฮาง
เปิดใช้งาน
13
41010014
บ้านจำปาวิทยา
เปิดใช้งาน
14
41010015
บ้านเชียงพิณ
เปิดใช้งาน
15
41010016
นาคลองหนองศรีคามวิทยา
เปิดใช้งาน
16
41010017
บ้านเชียงยืน
เปิดใช้งาน
17
41010018
บ้านอีหลุ่ง
เปิดใช้งาน
18
41010019
บ้านจำปา
ไม่เปิดใช้งาน
19
41010020
บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
เปิดใช้งาน
20
41010021
บ้านหนองน้ำเค็ม
เปิดใช้งาน
21
41010022
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
22
41010023
บ้านหนองหลอด
เปิดใช้งาน
23
41010024
บ้านหนองตอสูงแคน
เปิดใช้งาน
24
41010025
บ่อน้อยประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
25
41010026
บ้านนาเยีย
เปิดใช้งาน
26
41010028
บ้านเชียงพัง
เปิดใช้งาน
27
41010029
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
28
41010030
บ้านนาทาม
เปิดใช้งาน
29
41010031
บ้านหมากตูมดอนยานาง
เปิดใช้งาน
30
41010032
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
เปิดใช้งาน
31
41010033
ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
เปิดใช้งาน
32
41010034
บ้านเหล่าดอนแตง
เปิดใช้งาน
33
41010035
บ้านนาคำหลวง
เปิดใช้งาน
34
41010036
บ้านงอยเลิงทอง
เปิดใช้งาน
35
41010037
ประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
36
41010039
บ้านศรีเชียงใหม่
เปิดใช้งาน
37
41010040
บ้านกุดลิงง้อหนองแก
เปิดใช้งาน
38
41010041
บ้านนาแอง
เปิดใช้งาน
39
41010042
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
เปิดใช้งาน
40
41010043
บ้านนิคมพัฒนา
เปิดใช้งาน
41
41010044
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
เปิดใช้งาน
42
41010045
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
เปิดใช้งาน
43
41010047
ชุมชนโนนสูง
เปิดใช้งาน
44
41010048
บ้านหนองโสกดาว
เปิดใช้งาน
45
41010049
บ้านข้าวสาร
เปิดใช้งาน
46
41010050
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
เปิดใช้งาน
47
41010051
บ้านเม่น
เปิดใช้งาน
48
41010052
บ้านขาว
เปิดใช้งาน
49
41010053
บ้านดู่
เปิดใช้งาน
50
41010054
บ้านหัวบึง
เปิดใช้งาน
51
41010055
บ้านพรานเหมือน
เปิดใช้งาน
52
41010056
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
53
41010057
บ้านคำกลิ้ง
เปิดใช้งาน
54
41010058
บ้านหนองตูม
เปิดใช้งาน
55
41010059
บ้านจั่นศรีวิไล
เปิดใช้งาน
56
41010060
บ้านเลี่ยมพิลึก
เปิดใช้งาน
57
41010061
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
เปิดใช้งาน
58
41010062
บ้านตาด
เปิดใช้งาน
59
41010063
บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
เปิดใช้งาน
60
41010064
บ้านโนนเดื่อ
เปิดใช้งาน
61
41010065
บ้านสุขสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
62
41010066
บ้านศรีบุญเรือง
เปิดใช้งาน
63
41010067
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
เปิดใช้งาน
64
41010068
ผ่านศึกสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
65
41010069
บ้านหลุบหวายป่าขาม
เปิดใช้งาน
66
41010071
บ้านเลื่อม
เปิดใช้งาน
67
41010074
ชุมชนสามพร้าว
เปิดใช้งาน
68
41010075
บ้านหนองบุนาหล่ำ
เปิดใช้งาน
69
41010076
บ้านแมด
เปิดใช้งาน
70
41010077
บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
71
41010078
บ้านหนองคอนแสน
เปิดใช้งาน
72
41010079
บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
เปิดใช้งาน
73
41010081
บ้านอี่เลี่ยน
เปิดใช้งาน
74
41010082
บ้านเซประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
75
41010083
บ้านโก่ย
เปิดใช้งาน
76
41010084
บ้านจำปาโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
77
41010085
บ้านหนองนาคำ
เปิดใช้งาน
78
41010086
บ้านหนองหว้าหนองไผ่
เปิดใช้งาน
79
41010087
บ้านหนองแก
เปิดใช้งาน
80
41010088
บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
เปิดใช้งาน
81
41010090
บ้านพรสวรรค์
เปิดใช้งาน
82
41010091
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
83
41010092
บ้านดงอุดม
เปิดใช้งาน
84
41010094
บ้านเก่าน้อย
เปิดใช้งาน
85
41010095
บ้านแม่นนท์
เปิดใช้งาน
86
41010096
บ้านหนองไผ่หนองหิน
เปิดใช้งาน
87
41010097
บ้านหนองนาเจริญ
เปิดใช้งาน
88
41010098
บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
เปิดใช้งาน
89
41010099
บ้านหนองตะไก้
เปิดใช้งาน
90
41010101
บ้านโสกน้ำขาว
เปิดใช้งาน
91
41010102
บ้านศรีสว่าง
เปิดใช้งาน
92
41010103
หนองไฮวิทยา
เปิดใช้งาน
93
41010104
บ้านโนนสะอาดผาสุข
เปิดใช้งาน
94
41010105
บ้านดงมะกรูดทรายทอง
เปิดใช้งาน
95
41010106
บ้านโคกลาด
เปิดใช้งาน
96
41010107
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
เปิดใช้งาน
97
41010109
บ้านหนองเหล็ก
เปิดใช้งาน
98
41010110
บ้านหนองตุ
เปิดใช้งาน
99
41010111
บ้านม่วงสว่างสามัคคี
เปิดใช้งาน
100
41010112
อนุบาลอุดรธานี
เปิดใช้งาน
101
41010114
บ้านหมากแข้ง
เปิดใช้งาน
102
41010115
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
103
41010116
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
104
41010117
หนองสำโรงวิทยา
เปิดใช้งาน
105
41010118
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
106
41010119
ชุมชนกุดหมากไฟ
เปิดใช้งาน
107
41010120
บ้านโคกล่าม
เปิดใช้งาน
108
41010121
บ้านหนองแวงชุมพล
เปิดใช้งาน
109
41010122
บ้านหนองแซงสร้อย
เปิดใช้งาน
110
41010123
บ้านหนองแวงเดิด
เปิดใช้งาน
111
41010124
บ้านน้ำพ่น
เปิดใช้งาน
112
41010125
บ้านเลา
เปิดใช้งาน
113
41010126
รัฐประชา 509
เปิดใช้งาน
114
41010127
บ้านโนนหวาย
เปิดใช้งาน
115
41010128
บ้านหนองเม็กห้วยทราย
เปิดใช้งาน
116
41010129
บ้านโคกหนองแซง
เปิดใช้งาน
117
41010130
บ้านเสาเล้า
เปิดใช้งาน
118
41010131
บ้านหนองบัวบาน
เปิดใช้งาน
119
41010132
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
เปิดใช้งาน
120
41010134
บ้านหนองอ้อน้อย
เปิดใช้งาน
121
41010135
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
เปิดใช้งาน
122
41010136
อนุบาลหนองวัวซอ
เปิดใช้งาน
123
41010137
บ้านหนองอ้อ
เปิดใช้งาน
124
41010138
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
125
41010139
ชุมชนหนองแสง
เปิดใช้งาน
126
41010140
บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
เปิดใช้งาน
127
41010142
บ้านหมากหญ้า
เปิดใช้งาน
128
41010143
บ้านผาสิงห์
เปิดใช้งาน
129
41010144
บ้านดงบัง
เปิดใช้งาน
130
41010145
บ้านโนนชัยศรี
เปิดใช้งาน
131
41010146
บ้านหนองบัวเงิน
เปิดใช้งาน
132
41010147
บ้านอูบมุง
เปิดใช้งาน
133
41010148
บ้านห้วยไร่
เปิดใช้งาน
134
41010149
บ้านโคกผักหอม
เปิดใช้งาน
135
41010150
บ้านนาสีนวล
เปิดใช้งาน
136
41010151
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
137
41010152
บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
เปิดใช้งาน
138
41010153
บ้านจอมศรี
เปิดใช้งาน
139
41010154
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
140
41010155
บ้านหนองบ่อ
เปิดใช้งาน
141
41010156
บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
เปิดใช้งาน
142
41010157
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
เปิดใช้งาน
143
41010158
บ้านดงยางนารายณ์
เปิดใช้งาน
144
41010159
บ้านเชียงหวางสร้างลาน
เปิดใช้งาน
145
41010160
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
146
41010161
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
เปิดใช้งาน
147
41010162
บ้านดงใหญ่
เปิดใช้งาน
148
41010163
บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
149
41010164
บ้านโพนเลาโพนทอง
เปิดใช้งาน
150
41010165
บ้านด่าน
เปิดใช้งาน
151
41010166
บ้านโนนสวาง
เปิดใช้งาน
152
41010167
บ้านคอนเลียบ
เปิดใช้งาน
153
41010168
บ้านนาพัง
เปิดใช้งาน
154
41010169
บ้านเตาไห
เปิดใช้งาน
155
41010170
บ้านหม้อ
เปิดใช้งาน
156
41010171
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
เปิดใช้งาน
157
41010172
บ้านนาบัวไผ่วิทยา
เปิดใช้งาน
158
41010173
บ้านยางซอง
เปิดใช้งาน
159
41010174
บ้านนาทรายนาม่วง
เปิดใช้งาน
160
41010175
บ้านดอนกลอยดอนอุดม
เปิดใช้งาน
161
41010176
บ้านท่าหนาด
เปิดใช้งาน
162
41010177
บ้านนาพู่
เปิดใช้งาน
163
41010178
บ้านป่าก้าวดอนแดง
เปิดใช้งาน
164
41010179
บ้านหลวงหัวสวย
เปิดใช้งาน
165
41010180
บ้านศรีบุญเรือง
เปิดใช้งาน
166
41010181
บ้านกิ่วดงมะไฟ
เปิดใช้งาน
167
41010182
บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
เปิดใช้งาน
168
41010183
ชุมชนบ้านธาตุ
เปิดใช้งาน
169
41010184
บ้านสังซาวังน้ำขาว
เปิดใช้งาน
170
41010185
บ้านถิ่น สุขาวิทยา
เปิดใช้งาน
171
41010186
นิคมโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
172
41010187
บ้านนาคอมนาดอกไม้
เปิดใช้งาน
173
41010188
บ้านดอนแก้ว
เปิดใช้งาน
174
41010189
บ้านยามกาใหญ่
เปิดใช้งาน
175
41010190
บ้านนาพูนทรัพย์
เปิดใช้งาน
176
41010191
บ้านหมูม่นโพนสว่าง
เปิดใช้งาน
177
41010192
บ้านยามกาโนนคำ
เปิดใช้งาน
178
41010193
บ้านเหล่าดอนเงิน
เปิดใช้งาน
179
41010194
บ้านหนองผง
เปิดใช้งาน
180
41010195
บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
181
41010196
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
182
41010198
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
183
41010199
บ้านดงขันทอง
เปิดใช้งาน
184
41010200
บ้านดงศรีสําราญ
เปิดใช้งาน
185
41010201
บ้านนาส่อนโพนทัน
เปิดใช้งาน
186
41010202
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
187
41010203
บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
เปิดใช้งาน
188
41010204
บ้านโพนงามหนองตุ
เปิดใช้งาน
189
41010205
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
เปิดใช้งาน
190
41010206
บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
เปิดใช้งาน
191
41010207
บ้านทอนดอนยาว
เปิดใช้งาน
192
41010208
บ้านสร้างแป้น
เปิดใช้งาน
193
41010209
บ้านหว้าน
เปิดใช้งาน
194
41010210
สุมเส้าวิทยา
เปิดใช้งาน
195
41010211
บ้านดงปอ
เปิดใช้งาน
196
41010212
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
197
41010213
บ้านแพงศรี
เปิดใช้งาน
198
41010215
บ้านหนองบัวบาน
เปิดใช้งาน
199
41010216
บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
เปิดใช้งาน
200
41010217
ดงยางวังโตนวิทยา
เปิดใช้งาน
201
41010218
บ้านเชียงดา
เปิดใช้งาน
202
41010219
บ้านแมดวิทยาคม
เปิดใช้งาน
203
41010220
บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
เปิดใช้งาน
204
41010221
บ้านไชยฟอง
เปิดใช้งาน
205
41010222
บ้านนาสะอาด
เปิดใช้งาน
206
41010223
บ้านดอนเดื่อ
เปิดใช้งาน
207
41010224
บ้านดอนบาก
เปิดใช้งาน
208
41010225
โคกโพธิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
209
41010226
บ้านนาน้ำชุ่ม
เปิดใช้งาน
210
41010227
บ้านยวด
เปิดใช้งาน
211
41010228
บ้านชาด
เปิดใช้งาน
212
41010229
บ้านนามั่ง
เปิดใช้งาน
213
41010230
บ้านน้ำเที่ยง
เปิดใช้งาน
214
41010231
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
เปิดใช้งาน
215
41010232
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
เปิดใช้งาน
216
41010233
บ้านหินโงม
เปิดใช้งาน
217
41010234
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
เปิดใช้งาน
218
41010235
บ้านดงผักเทียม
เปิดใช้งาน
219
41010236
อนุบาลสร้างคอม
เปิดใช้งาน
220
41010237
บ้านท่าเสียว
เปิดใช้งาน
221
41010238
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
เปิดใช้งาน
222
41010239
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน