หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
42010003
บ้านไผ่โทน
เปิดใช้งาน
2
42010004
บ้านห้วยเหล็ก
เปิดใช้งาน
3
42010005
บ้านตูบโกบ
เปิดใช้งาน
4
42010006
บ้านลาดค้อ
ไม่เปิดใช้งาน
5
42010007
บ้านกำพี้
เปิดใช้งาน
6
42010008
บ้านกกดู่
เปิดใช้งาน
7
42010009
บ้านห้วยหวาย
เปิดใช้งาน
8
42010010
บ้านกกทอง
เปิดใช้งาน
9
42010011
บ้านห้วยกระทิง
เปิดใช้งาน
10
42010012
บ้านสวนกล้วย
เปิดใช้งาน
11
42010013
เมืองเลย
เปิดใช้งาน
12
42010015
อนุบาลเลย
เปิดใช้งาน
13
42010017
บ้านก้างปลา
เปิดใช้งาน
14
42010020
บ้านหัวฝาย
เปิดใช้งาน
15
42010021
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
16
42010022
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
17
42010023
บ้านนาแขม
เปิดใช้งาน
18
42010024
บ้านวังยาว
เปิดใช้งาน
19
42010025
บ้านนาดินดำ
เปิดใช้งาน
20
42010026
บ้านหนองหญ้าไซ
เปิดใช้งาน
21
42010027
บ้านห้วยม่วง
เปิดใช้งาน
22
42010030
บ้านหนองผำ
เปิดใช้งาน
23
42010031
บ้านนาโป่ง
เปิดใช้งาน
24
42010032
บ้านขอนแก่นหนองบอน
เปิดใช้งาน
25
42010033
บ้านติ้วน้อย
เปิดใช้งาน
26
42010035
บ้านห้วยโตก
เปิดใช้งาน
27
42010036
บ้านกกชุมแสง
ไม่เปิดใช้งาน
28
42010037
บ้านป่าข้าวหลาม
เปิดใช้งาน
29
42010039
ชุมชนบ้านนาอ้อ
เปิดใช้งาน
30
42010040
บ้านท่ามะนาว
ไม่เปิดใช้งาน
31
42010041
บ้านแหล่งควาย
เปิดใช้งาน
32
42010042
บ้านไร่ทาม
เปิดใช้งาน
33
42010046
บ้านเพียซำพุวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
34
42010047
บ้านสูบ
ไม่เปิดใช้งาน
35
42010049
บ้านวังแคน
ไม่เปิดใช้งาน
36
42010050
บ้านหนองดอกบัว
เปิดใช้งาน
37
42010051
บ้านสะอาดลายเหนือ
เปิดใช้งาน
38
42010052
มโนบุเรศรบำรุงการ
เปิดใช้งาน
39
42010053
บ้านห้วยลวงไซ
เปิดใช้งาน
40
42010055
บ้านห้วยสีเสียด
เปิดใช้งาน
41
42010056
บ้านส้าน
ไม่เปิดใช้งาน
42
42010058
บ้านน้ำภู
เปิดใช้งาน
43
42010059
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ไม่เปิดใช้งาน
44
42010060
บ้านนาโคก
เปิดใช้งาน
45
42010061
บ้านปากหมาก
เปิดใช้งาน
46
42010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
เปิดใช้งาน
47
42010065
บ้านโพนป่าแดง
เปิดใช้งาน
48
42010066
บ้านเสี้ยว
ไม่เปิดใช้งาน
49
42010067
บ้านน้ำคิว
เปิดใช้งาน
50
42010068
บ้านภูสวรรค์
เปิดใช้งาน
51
42010069
บ้านกอไร่ใหญ่
เปิดใช้งาน
52
42010070
บ้านท่าสวรรค์
เปิดใช้งาน
53
42010071
บ้านน้ำสวยภักดี
เปิดใช้งาน
54
42010072
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
เปิดใช้งาน
55
42010074
ชุมชนบ้านนาด้วง
เปิดใช้งาน
56
42010075
บ้านแก้วเมธี
เปิดใช้งาน
57
42010076
บ้านนาดอกคำ
เปิดใช้งาน
58
42010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
เปิดใช้งาน
59
42010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
เปิดใช้งาน
60
42010079
บ้านห้วยตาด
เปิดใช้งาน
61
42010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
62
42010081
บ้านนาป่าหนาด
เปิดใช้งาน
63
42010082
บ้านตาดซ้อ
เปิดใช้งาน
64
42010083
บ้านท่าบม
เปิดใช้งาน
65
42010084
บ้านนาเบน
เปิดใช้งาน
66
42010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เปิดใช้งาน
67
42010087
บ้านหินตั้ง
ไม่เปิดใช้งาน
68
42010088
บ้านแสนสำราญ
เปิดใช้งาน
69
42010089
บ้านคกมาด
เปิดใช้งาน
70
42010091
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
เปิดใช้งาน
71
42010092
บ้านเชียงคาน
เปิดใช้งาน
72
42010094
บ้านสงเปือย
เปิดใช้งาน
73
42010095
บ้านผากลางดง
ไม่เปิดใช้งาน
74
42010096
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
เปิดใช้งาน
75
42010097
บ้านธาตุวิทยา
เปิดใช้งาน
76
42010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
เปิดใช้งาน
77
42010099
บ้านห้วยพอด
เปิดใช้งาน
78
42010100
บ้านผาพอด
เปิดใช้งาน
79
42010101
ชุมชนบ้านนาบอน
เปิดใช้งาน
80
42010103
บ้านโพน
เปิดใช้งาน
81
42010104
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
82
42010105
บ้านแก่งมี้
ไม่เปิดใช้งาน
83
42010106
บ้านนาซ่าว
เปิดใช้งาน
84
42010107
บ้านผาแบ่น
เปิดใช้งาน
85
42010108
ห้วยซวกคกเลาใต้
เปิดใช้งาน
86
42010109
บ้านอุมุง
เปิดใช้งาน
87
42010110
บ้านบุฮม
เปิดใช้งาน
88
42010111
บ้านคกเลา
เปิดใช้งาน
89
42010112
เพียงหลวง 18
เปิดใช้งาน
90
42010113
บ้านน้ำพร
ไม่เปิดใช้งาน
91
42010114
บ้านคกงิ้ว
เปิดใช้งาน
92
42010115
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
93
42010116
บ้านท่าดีหมี
เปิดใช้งาน
94
42010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
เปิดใช้งาน
95
42010118
บ้านหาดทรายขาวผามุม
ไม่เปิดใช้งาน
96
42010121
บ้านแก่งปลาปก
เปิดใช้งาน
97
42010122
บ้านห้วยอาลัย
เปิดใช้งาน
98
42010123
บ้านชมน้อย
เปิดใช้งาน
99
42010124
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
เปิดใช้งาน
100
42010125
ชุมชนบ้านเชียงกลม
เปิดใช้งาน
101
42010126
บ้านปางคอม
เปิดใช้งาน
102
42010127
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
103
42010128
บ้านคอนสา
เปิดใช้งาน
104
42010129
บ้านห้วยนา
ไม่เปิดใช้งาน
105
42010130
บ้านห้วยผักกูด
เปิดใช้งาน
106
42010131
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
เปิดใช้งาน
107
42010132
ชุมชนบ้านปากชม
ไม่เปิดใช้งาน
108
42010133
บ้านนาค้อ
เปิดใช้งาน
109
42010134
บ้านหาดเบี้ย
เปิดใช้งาน
110
42010135
บ้านคกไผ่
เปิดใช้งาน
111
42010136
บ้านห้วยบ่อซืน
เปิดใช้งาน
112
42010137
บ้านวังผา
เปิดใช้งาน
113
42010138
บ้านเลิง
เปิดใช้งาน
114
42010139
บ้านสงาว
เปิดใช้งาน
115
42010140
บ้านปากเนียม
เปิดใช้งาน
116
42010141
บ้านปากปัด
เปิดใช้งาน
117
42010142
บ้านห้วยพิชัย
เปิดใช้งาน
118
42010143
บ้านห้วยหินขาว
เปิดใช้งาน
119
42010144
บ้านหาดคัมภีร์
ไม่เปิดใช้งาน
120
42010145
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
เปิดใช้งาน
121
42010146
บ้านนาโม้
เปิดใช้งาน
122
42010147
บ้านคกเว้า
ไม่เปิดใช้งาน
123
42010148
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
เปิดใช้งาน
124
42010260
บ้านโคกใหญ่
เปิดใช้งาน
125
42010261
บ้านร่องไผ่
เปิดใช้งาน
126
42010262
บ้านบวกอ่าง
เปิดใช้งาน
127
42010263
บ้านห้วยไค้
เปิดใช้งาน
128
42010264
บ้านยาง
เปิดใช้งาน
129
42010265
บ้านวังขาม
เปิดใช้งาน
130
42010267
บ้านน้ำกระโทม
เปิดใช้งาน
131
42010268
บ้านท่าลี่
เปิดใช้งาน
132
42010270
บ้านห้วยด้าย
เปิดใช้งาน
133
42010271
บ้านน้ำแคม
ไม่เปิดใช้งาน
134
42010272
บ้านปากยาง
เปิดใช้งาน
135
42010273
บ้านแก่งม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
136
42010274
บ้านห้วยเดื่อ
เปิดใช้งาน
137
42010275
บ้านน้ำมี
เปิดใช้งาน
138
42010276
บ้านหนองบง
เปิดใช้งาน
139
42010278
บ้านเมี่ยง
เปิดใช้งาน
140
42010279
ชุมชนบ้านปากห้วย
เปิดใช้งาน
141
42010280
บ้านขอนแก่น
เปิดใช้งาน
142
42010281
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
143
42010284
บ้านหนองปกติ
ไม่เปิดใช้งาน
144
42010286
บ้านนากระเซ็ง
เปิดใช้งาน
145
42010287
ชุมชนบ้านอาฮี
ไม่เปิดใช้งาน