หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
43010001
บ้านเมืองหมี
เปิดใช้งาน
2
43010002
บ้านพร้าวเหนือ
เปิดใช้งาน
3
43010004
ราชประชานุเคราะห์ ๑๔
เปิดใช้งาน
4
43010005
นาฮีนุเคราะห์
เปิดใช้งาน
5
43010006
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เปิดใช้งาน
6
43010007
บ้านโคกสำราญ
เปิดใช้งาน
7
43010008
บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
เปิดใช้งาน
8
43010009
บ้านหนองหมื่น
เปิดใช้งาน
9
43010010
ชุมชนบ้านพวก
เปิดใช้งาน
10
43010011
บ้านเดื่อใต้
เปิดใช้งาน
11
43010012
บ้านโคกป่าฝาง
เปิดใช้งาน
12
43010013
บ้านหนองบ่อ
เปิดใช้งาน
13
43010014
ชุมชนบ้านปะโค
เปิดใช้งาน
14
43010015
วัดพระธาตุบังพวน
เปิดใช้งาน
15
43010016
ราษฎร์นุเคราะห์
เปิดใช้งาน
16
43010017
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เปิดใช้งาน
17
43010018
โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
เปิดใช้งาน
18
43010019
บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
เปิดใช้งาน
19
43010020
หนองผือวิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
43010021
บ้านโคกก่อง
เปิดใช้งาน
21
43010022
มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
เปิดใช้งาน
22
43010023
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
23
43010024
อนุบาลอรุณรังษี
เปิดใช้งาน
24
43010025
เนินพระเนาว์วิทยา
เปิดใช้งาน
25
43010026
จันทราราม
เปิดใช้งาน
26
43010027
หนองแดงสร้างประทายพัฒนา
เปิดใช้งาน
27
43010029
บ้านโคกแมงเงา
เปิดใช้งาน
28
43010030
จอมมณี
เปิดใช้งาน
29
43010031
บ้านหนองแจ้ง
เปิดใช้งาน
30
43010032
บ้านเมืองบาง
เปิดใช้งาน
31
43010033
บ้านนาคลอง
เปิดใช้งาน
32
43010034
บ้านวังยาง
เปิดใช้งาน
33
43010035
หาดคำบอนวัฒนา
เปิดใช้งาน
34
43010036
บ้านเบิดวิทยา
เปิดใช้งาน
35
43010037
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เปิดใช้งาน
36
43010038
บ้านเวียงคุก
เปิดใช้งาน
37
43010039
ครุราษฎร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
38
43010040
โพนสว่างป่าตองวิทยา
เปิดใช้งาน
39
43010041
บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
เปิดใช้งาน
40
43010042
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
41
43010043
ดาวเรืองสมสะอาด
เปิดใช้งาน
42
43010044
บ้านสร้างพอก
เปิดใช้งาน
43
43010045
บ้านสวยหลง
เปิดใช้งาน
44
43010046
บ้านบงวิทยา
เปิดใช้งาน
45
43010047
บ้านจอมแจ้ง
เปิดใช้งาน
46
43010048
หัวหาดวิทยา
เปิดใช้งาน
47
43010049
บ้านหมากก่องฝายแตก
เปิดใช้งาน
48
43010050
สีกายวิทยาคม
เปิดใช้งาน
49
43010051
อนุบาลหนองคาย
เปิดใช้งาน
50
43010052
บ้านคุยนางขาว
เปิดใช้งาน
51
43010053
ธนากรสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
52
43010054
บ้านหนองเดิ่น
เปิดใช้งาน
53
43010055
อักษรอดุลวิทยา
เปิดใช้งาน
54
43010056
พร้าวใต้เจริญสุข
เปิดใช้งาน
55
43010057
หินโงมวิทยา
เปิดใช้งาน
56
43010058
บ้านดงเจริญ
เปิดใช้งาน
57
43010059
บ้านกองนาง
เปิดใช้งาน
58
43010060
บ้านปากมาง
เปิดใช้งาน
59
43010061
บ้านหงส์ทองสามขา
เปิดใช้งาน
60
43010062
ป่าสักวิทยา
เปิดใช้งาน
61
43010063
บ้านนาบง
เปิดใช้งาน
62
43010064
บ้านโคกคอน
เปิดใช้งาน
63
43010065
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
64
43010066
บ้านโพนพระ
เปิดใช้งาน
65
43010067
โกมลวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
66
43010068
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
เปิดใช้งาน
67
43010069
บ้านนาช้างน้ำ
เปิดใช้งาน
68
43010070
บ้านกวดโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
69
43010071
ร่วมมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
70
43010072
บ้านท่าสำราญ
เปิดใช้งาน
71
43010073
บ้านอุ่มเย็น
เปิดใช้งาน
72
43010074
บ้านหนองแวง
ไม่เปิดใช้งาน
73
43010075
บ้านน้ำโมง
เปิดใช้งาน
74
43010076
บ้านทุ่มฝาง
เปิดใช้งาน
75
43010077
บ้านเดื่อ
เปิดใช้งาน
76
43010078
บ้านน้อย
เปิดใช้งาน
77
43010079
บ้านเทวีดอนขม
เปิดใช้งาน
78
43010080
โพนศิลางามวิทยา
เปิดใช้งาน
79
43010081
ชุมชนบ้านถ่อน
เปิดใช้งาน
80
43010082
บ้านว่าน
เปิดใช้งาน
81
43010083
บ้านแสนสุข
เปิดใช้งาน
82
43010084
บ้านเป้า
ไม่เปิดใช้งาน
83
43010085
คุรุศิษย์วิทยา
เปิดใช้งาน
84
43010086
ชุมชนบ้านโพนสา
เปิดใช้งาน
85
43010087
บ้านท่ามะเฟือง
เปิดใช้งาน
86
43010088
ราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
87
43010089
บ้านนาน้ำพาย
เปิดใช้งาน
88
43010090
บ้านหนองนาง
เปิดใช้งาน
89
43010091
บ้านนาดง
เปิดใช้งาน
90
43010092
บ้านดงนาคำ
เปิดใช้งาน
91
43010093
ชุมชนบ้านหม้อ
เปิดใช้งาน
92
43010094
บ้านท่ากฐิน
เปิดใช้งาน
93
43010095
บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
94
43010096
พัฒนาคำแก้ว
เปิดใช้งาน
95
43010097
บ้านป่าสัก
เปิดใช้งาน
96
43010098
บ้านวังน้ำมอก
เปิดใช้งาน
97
43010099
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
เปิดใช้งาน
98
43010100
บ้านถิ่นทอนเหนือ
เปิดใช้งาน
99
43010101
บ้านศรีเชียงใหม่
เปิดใช้งาน
100
43010102
อนุบาลศรีเชียงใหม่
เปิดใช้งาน
101
43010103
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
เปิดใช้งาน
102
43010104
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
เปิดใช้งาน
103
43010105
บ้านหัวทราย
เปิดใช้งาน
104
43010106
บ้านพานพร้าว
เปิดใช้งาน
105
43010107
ดอนก่อโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
106
43010108
บ้านไทยสามัคคี
เปิดใช้งาน
107
43010109
หนองปลาปากจำปาทอง
เปิดใช้งาน
108
43010110
บ้านขุมคำ
เปิดใช้งาน
109
43010111
บ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
110
43010112
บ้านดงบัง
เปิดใช้งาน
111
43010113
บ้านเสียว
เปิดใช้งาน
112
43010114
ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
เปิดใช้งาน
113
43010115
บ้านสังกะลีนาขาม
เปิดใช้งาน
114
43010116
บ้านโสกกล้า
เปิดใช้งาน
115
43010117
บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง
เปิดใช้งาน
116
43010118
บ้านนางิ้ว
เปิดใช้งาน
117
43010119
บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
เปิดใช้งาน
118
43010120
บ้านเทานาบอน
เปิดใช้งาน
119
43010121
บ้านเทพประทับ
เปิดใช้งาน
120
43010122
บ้านตาดเสริม
เปิดใช้งาน
121
43010123
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
122
43010124
บ้านหนอง
เปิดใช้งาน
123
43010125
บ้านวังมน
เปิดใช้งาน
124
43010126
บ้านผาตั้ง
เปิดใช้งาน
125
43010127
บ้านห้วยไซงัว
เปิดใช้งาน
126
43010128
บ้านดงต้อง
เปิดใช้งาน
127
43010129
บ้านปากโสม
เปิดใช้งาน
128
43010130
บ้านนาโคก
เปิดใช้งาน
129
43010131
บ้านม่วงน้ำไพร
เปิดใช้งาน
130
43010132
บ้านแก้งใหม่
เปิดใช้งาน
131
43010133
บ้านฟ้าประทาน
เปิดใช้งาน
132
43010134
อนุบาลสังคม
เปิดใช้งาน
133
43010135
อนุบาลบ้านคอกช้าง
เปิดใช้งาน
134
43010136
บ้านเหมือดแอ่
เปิดใช้งาน
135
43010137
สมสะอาดดงมุขวิทยา
เปิดใช้งาน
136
43010138
บ้านนากอ
เปิดใช้งาน
137
43010139
บ้านฝางวิทยา
เปิดใช้งาน
138
43010140
บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
เปิดใช้งาน
139
43010141
บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
140
43010142
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
141
43010143
บ้านโนนแดง
เปิดใช้งาน
142
43010144
บ้านหนองบัววิทยา
เปิดใช้งาน
143
43010145
บ้านสมสนุกดงหนองบอน
เปิดใช้งาน
144
43010146
ฉันทนาวัณรถ
เปิดใช้งาน
145
43010147
บ้านตอแก
เปิดใช้งาน
146
43010148
สระใครไชยานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
147
43010149
บ้านหนองบัวเงิน
เปิดใช้งาน
148
43010150
บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
เปิดใช้งาน
149
43010151
บ้านโพนสวรรค์
เปิดใช้งาน
150
43010152
บ้านศูนย์กลาง
เปิดใช้งาน
151
43010153
บ้านน้ำทอน
เปิดใช้งาน
152
43010154
อาโอยาม่า 2
เปิดใช้งาน
153
43010155
อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก
เปิดใช้งาน
154
43010156
บ้านดอนขนุนพัฒนา
เปิดใช้งาน
155
43010157
บ้านไร่
เปิดใช้งาน
156
43010158
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
157
43010159
อนุบาลดอนไผ่
เปิดใช้งาน
158
43010160
บ้านโพธิ์ตาก
เปิดใช้งาน
159
43010161
บ้านสาวแล
เปิดใช้งาน