ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
44010001
เปิดใช้งาน
2
44010002
เปิดใช้งาน
3
44010003
เปิดใช้งาน
4
44010004
เปิดใช้งาน
5
44010005
เปิดใช้งาน
6
44010006
เปิดใช้งาน
7
44010007
เปิดใช้งาน
8
44010008
เปิดใช้งาน
9
44010009
เปิดใช้งาน
10
44010010
เปิดใช้งาน
11
44010011
เปิดใช้งาน
12
44010012
เปิดใช้งาน
13
44010013
เปิดใช้งาน
14
44010014
เปิดใช้งาน
15
44010015
เปิดใช้งาน
16
44010016
เปิดใช้งาน
17
44010018
เปิดใช้งาน
18
44010019
เปิดใช้งาน
19
44010020
เปิดใช้งาน
20
44010021
เปิดใช้งาน
21
44010022
เปิดใช้งาน
22
44010023
เปิดใช้งาน
23
44010024
เปิดใช้งาน
24
44010025
เปิดใช้งาน
25
44010026
เปิดใช้งาน
26
44010027
เปิดใช้งาน
27
44010028
เปิดใช้งาน
28
44010029
เปิดใช้งาน
29
44010030
เปิดใช้งาน
30
44010031
เปิดใช้งาน
31
44010032
เปิดใช้งาน
32
44010033
เปิดใช้งาน
33
44010034
เปิดใช้งาน
34
44010035
เปิดใช้งาน
35
44010036
เปิดใช้งาน
36
44010037
เปิดใช้งาน
37
44010038
เปิดใช้งาน
38
44010039
เปิดใช้งาน
39
44010040
เปิดใช้งาน
40
44010041
เปิดใช้งาน
41
44010042
เปิดใช้งาน
42
44010043
เปิดใช้งาน
43
44010044
เปิดใช้งาน
44
44010045
เปิดใช้งาน
45
44010046
เปิดใช้งาน
46
44010047
เปิดใช้งาน
47
44010048
เปิดใช้งาน
48
44010049
เปิดใช้งาน
49
44010050
เปิดใช้งาน
50
44010051
เปิดใช้งาน
51
44010052
เปิดใช้งาน
52
44010053
เปิดใช้งาน
53
44010054
เปิดใช้งาน
54
44010055
เปิดใช้งาน
55
44010056
เปิดใช้งาน
56
44010057
เปิดใช้งาน
57
44010058
เปิดใช้งาน
58
44010059
เปิดใช้งาน
59
44010060
เปิดใช้งาน
60
44010061
เปิดใช้งาน
61
44010062
เปิดใช้งาน
62
44010063
เปิดใช้งาน
63
44010064
เปิดใช้งาน
64
44010065
เปิดใช้งาน
65
44010066
เปิดใช้งาน
66
44010067
เปิดใช้งาน
67
44010068
เปิดใช้งาน
68
44010069
เปิดใช้งาน
69
44010070
เปิดใช้งาน
70
44010071
เปิดใช้งาน
71
44010072
เปิดใช้งาน
72
44010074
เปิดใช้งาน
73
44010075
เปิดใช้งาน
74
44010076
เปิดใช้งาน
75
44010077
เปิดใช้งาน
76
44010078
เปิดใช้งาน
77
44010079
เปิดใช้งาน
78
44010080
เปิดใช้งาน
79
44010081
เปิดใช้งาน
80
44010082
เปิดใช้งาน
81
44010083
เปิดใช้งาน
82
44010084
เปิดใช้งาน
83
44010085
เปิดใช้งาน
84
44010160
เปิดใช้งาน
85
44010161
เปิดใช้งาน
86
44010162
เปิดใช้งาน
87
44010163
เปิดใช้งาน
88
44010164
เปิดใช้งาน
89
44010166
เปิดใช้งาน
90
44010167
เปิดใช้งาน
91
44010168
เปิดใช้งาน
92
44010169
เปิดใช้งาน
93
44010170
เปิดใช้งาน
94
44010171
เปิดใช้งาน
95
44010172
เปิดใช้งาน
96
44010173
เปิดใช้งาน
97
44010174
เปิดใช้งาน
98
44010175
เปิดใช้งาน
99
44010176
เปิดใช้งาน
100
44010177
เปิดใช้งาน
101
44010178
เปิดใช้งาน
102
44010179
เปิดใช้งาน
103
44010180
เปิดใช้งาน
104
44010181
เปิดใช้งาน
105
44010182
เปิดใช้งาน
106
44010183
เปิดใช้งาน
107
44010184
เปิดใช้งาน
108
44010185
เปิดใช้งาน
109
44010186
เปิดใช้งาน
110
44010187
เปิดใช้งาน
111
44010188
เปิดใช้งาน
112
44010189
เปิดใช้งาน
113
44010190
เปิดใช้งาน
114
44010191
เปิดใช้งาน
115
44010192
เปิดใช้งาน
116
44010193
เปิดใช้งาน
117
44010195
เปิดใช้งาน
118
44010196
เปิดใช้งาน
119
44010197
เปิดใช้งาน
120
44010198
เปิดใช้งาน
121
44010199
เปิดใช้งาน
122
44010200
เปิดใช้งาน
123
44010201
เปิดใช้งาน
124
44010202
เปิดใช้งาน
125
44010203
เปิดใช้งาน
126
44010205
เปิดใช้งาน
127
44010206
เปิดใช้งาน
128
44010207
เปิดใช้งาน
129
44010208
เปิดใช้งาน
130
44010209
เปิดใช้งาน
131
44010210
เปิดใช้งาน
132
44020001
เปิดใช้งาน
133
44020002
เปิดใช้งาน
134
44020003
เปิดใช้งาน
135
44020004
เปิดใช้งาน
136
44020005
เปิดใช้งาน
137
44020006
เปิดใช้งาน
138
44020007
เปิดใช้งาน
139
44020008
เปิดใช้งาน
140
44020009
เปิดใช้งาน
141
44020010
เปิดใช้งาน
142
44020011
เปิดใช้งาน
143
44020012
เปิดใช้งาน
144
44020013
เปิดใช้งาน
145
44020014
เปิดใช้งาน
146
44020015
เปิดใช้งาน
147
44020016
เปิดใช้งาน
148
44020017
เปิดใช้งาน
149
44020018
เปิดใช้งาน
150
44020019
เปิดใช้งาน
151
44020020
เปิดใช้งาน
152
44020021
เปิดใช้งาน
153
44020022
เปิดใช้งาน
154
44020023
เปิดใช้งาน
155
44020024
เปิดใช้งาน
156
44020025
เปิดใช้งาน
157
44020026
เปิดใช้งาน
158
44020027
เปิดใช้งาน
159
44020028
เปิดใช้งาน
160
44020029
เปิดใช้งาน
161
44020030
เปิดใช้งาน
162
44020031
เปิดใช้งาน
163
44020032
เปิดใช้งาน
164
44020033
เปิดใช้งาน
165
44020034
เปิดใช้งาน
166
44020035
เปิดใช้งาน
167
44020036
เปิดใช้งาน
168
44020037
เปิดใช้งาน
169
44020038
เปิดใช้งาน
170
44020039
เปิดใช้งาน
171
44020040
เปิดใช้งาน
172
44020041
เปิดใช้งาน
173
44020042
เปิดใช้งาน
174
44020043
เปิดใช้งาน
175
44020044
เปิดใช้งาน
176
44020045
เปิดใช้งาน
177
44020046
เปิดใช้งาน
178
44020047
เปิดใช้งาน
179
44020048
เปิดใช้งาน
180
44020049
เปิดใช้งาน
181
44020050
เปิดใช้งาน
182
44020051
เปิดใช้งาน
183
44020052
เปิดใช้งาน
184
44020053
เปิดใช้งาน
185
44020054
เปิดใช้งาน
186
44020055
เปิดใช้งาน
187
44020056
เปิดใช้งาน
188
44020057
เปิดใช้งาน
189
44020058
เปิดใช้งาน
190
44020059
เปิดใช้งาน
191
44020060
เปิดใช้งาน
192
44020061
เปิดใช้งาน
193
44020062
เปิดใช้งาน
194
44020063
เปิดใช้งาน
195
44020064
เปิดใช้งาน
196
44020065
เปิดใช้งาน
197
44020066
เปิดใช้งาน