ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
44020067
เปิดใช้งาน
2
44020068
เปิดใช้งาน
3
44020069
เปิดใช้งาน
4
44020070
เปิดใช้งาน
5
44020073
เปิดใช้งาน
6
44020074
เปิดใช้งาน
7
44020075
เปิดใช้งาน
8
44020076
ไม่เปิดใช้งาน
9
44020077
ไม่เปิดใช้งาน
10
44020078
เปิดใช้งาน
11
44020079
เปิดใช้งาน
12
44020080
เปิดใช้งาน
13
44020081
เปิดใช้งาน
14
44020082
ไม่เปิดใช้งาน
15
44020083
เปิดใช้งาน
16
44020084
ไม่เปิดใช้งาน
17
44020085
เปิดใช้งาน
18
44020086
เปิดใช้งาน
19
44020087
เปิดใช้งาน
20
44020088
เปิดใช้งาน
21
44020089
เปิดใช้งาน
22
44020090
เปิดใช้งาน
23
44020091
เปิดใช้งาน
24
44020092
เปิดใช้งาน
25
44020093
เปิดใช้งาน
26
44020094
เปิดใช้งาน
27
44020095
เปิดใช้งาน
28
44020096
เปิดใช้งาน
29
44020097
เปิดใช้งาน
30
44020098
เปิดใช้งาน
31
44020099
ไม่เปิดใช้งาน
32
44020100
เปิดใช้งาน
33
44020101
เปิดใช้งาน
34
44020102
เปิดใช้งาน
35
44020103
เปิดใช้งาน
36
44020104
เปิดใช้งาน
37
44020105
เปิดใช้งาน
38
44020106
เปิดใช้งาน
39
44020107
เปิดใช้งาน
40
44020108
เปิดใช้งาน
41
44020109
เปิดใช้งาน
42
44020111
เปิดใช้งาน
43
44020112
เปิดใช้งาน
44
44020113
เปิดใช้งาน
45
44020114
เปิดใช้งาน
46
44020115
เปิดใช้งาน
47
44020116
เปิดใช้งาน
48
44020117
ไม่เปิดใช้งาน
49
44020118
เปิดใช้งาน
50
44020119
ไม่เปิดใช้งาน
51
44020120
เปิดใช้งาน
52
44020121
เปิดใช้งาน
53
44020122
ไม่เปิดใช้งาน
54
44020123
ไม่เปิดใช้งาน
55
44020124
เปิดใช้งาน
56
44020125
เปิดใช้งาน
57
44020126
ไม่เปิดใช้งาน
58
44020127
เปิดใช้งาน
59
44020128
เปิดใช้งาน
60
44020129
เปิดใช้งาน
61
44020130
ไม่เปิดใช้งาน
62
44020131
ไม่เปิดใช้งาน
63
44020132
ไม่เปิดใช้งาน
64
44020133
เปิดใช้งาน
65
44020134
เปิดใช้งาน
66
44020135
ไม่เปิดใช้งาน
67
44020136
เปิดใช้งาน
68
44020137
ไม่เปิดใช้งาน
69
44020138
เปิดใช้งาน
70
44020139
เปิดใช้งาน
71
44020140
เปิดใช้งาน
72
44020141
เปิดใช้งาน
73
44020142
เปิดใช้งาน
74
44020143
เปิดใช้งาน
75
44020144
เปิดใช้งาน
76
44020145
เปิดใช้งาน
77
44020146
เปิดใช้งาน
78
44020147
ไม่เปิดใช้งาน
79
44020148
เปิดใช้งาน
80
44020149
เปิดใช้งาน
81
44020150
เปิดใช้งาน
82
44020151
ไม่เปิดใช้งาน
83
44020152
เปิดใช้งาน
84
44020153
ไม่เปิดใช้งาน
85
44020154
ไม่เปิดใช้งาน
86
44020155
เปิดใช้งาน
87
44020156
ไม่เปิดใช้งาน
88
44020157
ไม่เปิดใช้งาน
89
44020158
เปิดใช้งาน
90
44020159
ไม่เปิดใช้งาน
91
44020160
ไม่เปิดใช้งาน
92
44020161
เปิดใช้งาน
93
44020162
เปิดใช้งาน
94
44020163
ไม่เปิดใช้งาน
95
44020164
เปิดใช้งาน
96
44020165
เปิดใช้งาน
97
44020166
เปิดใช้งาน
98
44020167
เปิดใช้งาน
99
44020168
ไม่เปิดใช้งาน
100
44020169
เปิดใช้งาน
101
44020170
ไม่เปิดใช้งาน
102
44020171
เปิดใช้งาน
103
44020172
ไม่เปิดใช้งาน
104
44020173
เปิดใช้งาน
105
44020174
เปิดใช้งาน
106
44020175
เปิดใช้งาน
107
44020176
เปิดใช้งาน
108
44020177
เปิดใช้งาน
109
44020178
เปิดใช้งาน
110
44020179
เปิดใช้งาน
111
44020180
เปิดใช้งาน
112
44020181
เปิดใช้งาน
113
44020182
เปิดใช้งาน
114
44020183
เปิดใช้งาน
115
44020184
เปิดใช้งาน
116
44020185
เปิดใช้งาน
117
44020186
เปิดใช้งาน
118
44020187
ไม่เปิดใช้งาน
119
44020188
เปิดใช้งาน
120
44020189
ไม่เปิดใช้งาน
121
44020190
เปิดใช้งาน
122
44020191
เปิดใช้งาน
123
44020192
เปิดใช้งาน
124
44020193
เปิดใช้งาน
125
44020194
ไม่เปิดใช้งาน
126
44020195
เปิดใช้งาน
127
44020196
เปิดใช้งาน
128
44020197
เปิดใช้งาน
129
44020198
ไม่เปิดใช้งาน
130
44020199
เปิดใช้งาน
131
44020200
เปิดใช้งาน
132
44020201
เปิดใช้งาน
133
44020202
เปิดใช้งาน
134
44020203
เปิดใช้งาน
135
44020204
เปิดใช้งาน
136
44020205
ไม่เปิดใช้งาน
137
44020206
เปิดใช้งาน
138
44020207
ไม่เปิดใช้งาน
139
44020208
เปิดใช้งาน
140
44020209
เปิดใช้งาน
141
44020210
เปิดใช้งาน
142
44020211
เปิดใช้งาน
143
44020212
เปิดใช้งาน
144
44020213
เปิดใช้งาน
145
44020214
ไม่เปิดใช้งาน
146
44020215
เปิดใช้งาน
147
44020216
ไม่เปิดใช้งาน
148
44020217
เปิดใช้งาน
149
44020218
เปิดใช้งาน
150
44020219
เปิดใช้งาน
151
44020220
เปิดใช้งาน
152
44020221
เปิดใช้งาน
153
44020222
ไม่เปิดใช้งาน
154
44020223
เปิดใช้งาน
155
44020224
เปิดใช้งาน
156
44020225
เปิดใช้งาน
157
44020226
เปิดใช้งาน
158
44020227
เปิดใช้งาน
159
44020228
ไม่เปิดใช้งาน
160
44020229
ไม่เปิดใช้งาน
161
44020230
เปิดใช้งาน
162
44020231
เปิดใช้งาน
163
44020232
เปิดใช้งาน
164
44020233
เปิดใช้งาน
165
44020234
เปิดใช้งาน
166
44020235
เปิดใช้งาน
167
44020236
เปิดใช้งาน
168
44020237
เปิดใช้งาน
169
44020238
เปิดใช้งาน
170
44020239
เปิดใช้งาน
171
44020240
ไม่เปิดใช้งาน
172
44020241
เปิดใช้งาน
173
44020242
เปิดใช้งาน
174
44020243
เปิดใช้งาน
175
44020244
ไม่เปิดใช้งาน
176
44020245
เปิดใช้งาน
177
44020246
ไม่เปิดใช้งาน
178
44020248
เปิดใช้งาน
179
44020249
ไม่เปิดใช้งาน
180
44020250
เปิดใช้งาน
181
44020251
เปิดใช้งาน
182
44020252
ไม่เปิดใช้งาน
183
44020254
ไม่เปิดใช้งาน
184
44020255
ไม่เปิดใช้งาน
185
44020256
เปิดใช้งาน
186
44020257
เปิดใช้งาน
187
44020258
เปิดใช้งาน
188
44020259
เปิดใช้งาน
189
44020260
เปิดใช้งาน
190
44020261
เปิดใช้งาน
191
44020262
เปิดใช้งาน
192
44020263
เปิดใช้งาน
193
44020264
เปิดใช้งาน
194
44020265
เปิดใช้งาน
195
44020266
ไม่เปิดใช้งาน
196
44020267
เปิดใช้งาน
197
44020268
เปิดใช้งาน
198
44020269
ไม่เปิดใช้งาน
199
44020270
เปิดใช้งาน
200
44020271
ไม่เปิดใช้งาน
201
44020272
เปิดใช้งาน
202
44020273
ไม่เปิดใช้งาน
203
44020274
เปิดใช้งาน
204
44020275
เปิดใช้งาน
205
44020276
เปิดใช้งาน
206
44020277
ไม่เปิดใช้งาน
207
44020278
เปิดใช้งาน
208
44020279
เปิดใช้งาน
209
44020280
ไม่เปิดใช้งาน
210
44020281
เปิดใช้งาน
211
44020282
เปิดใช้งาน
212
44020283
เปิดใช้งาน
213
44020284
เปิดใช้งาน
214
44020285
เปิดใช้งาน
215
44020286
ไม่เปิดใช้งาน
216
44020287
ไม่เปิดใช้งาน
217
44020288
เปิดใช้งาน
218
44020289
เปิดใช้งาน
219
44020290
เปิดใช้งาน
220
44020291
เปิดใช้งาน
221
44020292
เปิดใช้งาน