หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
46010001
ห้วยตูมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
2
46010002
กลางหมื่นสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
3
46010003
หนองหัวช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
4
46010007
อนุบาลกาฬสินธุ์
เปิดใช้งาน
5
46010008
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
เปิดใช้งาน
6
46010009
ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
7
46010010
นาโกวิทยา
เปิดใช้งาน
8
46010011
หนองแวงประชานุกูล
เปิดใช้งาน
9
46010012
คำปลาฝาโนนชัย
เปิดใช้งาน
10
46010014
บ้านเหล่าค้อ
เปิดใช้งาน
11
46010015
แกเปะราษฎร์นิยม
เปิดใช้งาน
12
46010016
เชียงเครือวิทยาคม
เปิดใช้งาน
13
46010017
ชุมชนนาจารย์วิทยา
เปิดใช้งาน
14
46010018
แก่งนาขามสามัคคี
เปิดใช้งาน
15
46010019
คำโพนคำม่วงวิทยา
เปิดใช้งาน
16
46010020
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
เปิดใช้งาน
17
46010021
บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
18
46010022
บึงวิชัยสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
19
46010023
หนองทุ่มสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
20
46010024
ท่าไคร้สามัคคี
เปิดใช้งาน
21
46010025
บ้านคำเม็ก
เปิดใช้งาน
22
46010026
บ้านโคกกว้าง
เปิดใช้งาน
23
46010027
โคกล่ามวิทยา
เปิดใช้งาน
24
46010028
หนองโพนวิทยายน
เปิดใช้งาน
25
46010029
หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
26
46010030
หนองกุงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
46010031
หนองบัวราษฎร์นิยม
เปิดใช้งาน
28
46010032
โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
29
46010033
หามแหโพนทองวิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
46010034
นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
31
46010035
โคกนางามสามัคคี
เปิดใช้งาน
32
46010036
บ้านสว่าง
เปิดใช้งาน
33
46010037
เหล่าหลวงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
34
46010038
ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
เปิดใช้งาน
35
46010039
สะอาดสมศรีวิทยา
เปิดใช้งาน
36
46010040
บ้านห้วยแสง
เปิดใช้งาน
37
46010041
ภูปอวิทยา
เปิดใช้งาน
38
46010042
หนองแวงเหนือ
เปิดใช้งาน
39
46010043
โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
เปิดใช้งาน
40
46010044
สะอาดประชาสรรพ์
เปิดใช้งาน
41
46010045
ปลาเค้าวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
42
46010046
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
43
46010047
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
44
46010048
โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
45
46010049
ท่าแสงวิทยายน
เปิดใช้งาน
46
46010050
ดงเมืองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
47
46010053
วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
เปิดใช้งาน
48
46010054
โคกคอนวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
49
46010056
คำไผ่สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
50
46010057
ท่าลำดวนประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
51
46010058
คอนเรียบอนุกูล
เปิดใช้งาน
52
46010060
บ้านดอนสนวน
เปิดใช้งาน
53
46010061
โคกกลางราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
54
46010062
กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
55
46010063
บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
56
46010065
ดงน้อยสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
57
46010066
บ้านโหมนสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
58
46010067
เหล่าสูงวิทยา
เปิดใช้งาน
59
46010068
กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
60
46010069
บ้านหนาดสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
61
46010070
บ้านต้อนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
62
46010071
บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
เปิดใช้งาน
63
46010072
พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
64
46010073
ปากน้ำราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
65
46010074
น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
66
46010075
โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
67
46010076
ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
68
46010077
ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
เปิดใช้งาน
69
46010078
สงยางสงเปลือยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
70
46010081
นามลวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
71
46010082
คำโพนทองราษฎร์นิยม
เปิดใช้งาน
72
46010083
เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
73
46010084
ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
เปิดใช้งาน
74
46010085
ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
เปิดใช้งาน
75
46010086
หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
เปิดใช้งาน
76
46010087
ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
เปิดใช้งาน
77
46010088
โคกเมยประชาพัฒนา
เปิดใช้งาน
78
46010089
โคกล่ามผดุงวิทย์
เปิดใช้งาน
79
46010090
โนนเมืองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
80
46010091
บ้านแวงประชารัฐบำรุง
เปิดใช้งาน
81
46010092
ดอนหวายราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
82
46010093
หนองตุวิทยา
เปิดใช้งาน
83
46010094
สะอาดโนนงามวิทยา
เปิดใช้งาน
84
46010095
บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
85
46010096
บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
เปิดใช้งาน
86
46010098
ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
เปิดใช้งาน
87
46010099
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
เปิดใช้งาน
88
46010100
ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
เปิดใช้งาน
89
46010101
ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
90
46010102
เสมาสามัคคี
เปิดใช้งาน
91
46010103
บ้านโนนโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
92
46010104
หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
93
46010105
นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
94
46010106
บึงไฮโนนสวางวิทยา
เปิดใช้งาน
95
46010107
บ้านลาดวิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
96
46010108
บึงสว่างวิทยาคม
เปิดใช้งาน
97
46010109
หัวขวาวิทยา
เปิดใช้งาน
98
46010110
กุดลิงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
99
46010111
สองห้องราษฎร์บูรณะ
เปิดใช้งาน
100
46010112
ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
101
46010113
เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
เปิดใช้งาน
102
46010114
สำเริงวิทยา
เปิดใช้งาน
103
46010115
สามัคคีสำราญวิทย์
เปิดใช้งาน
104
46010116
ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
105
46010117
ด่านใต้วิทยา
เปิดใช้งาน
106
46010118
เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
เปิดใช้งาน
107
46010119
ชุมชนนามะเขือวิทยา
เปิดใช้งาน
108
46010120
โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
เปิดใช้งาน
109
46010122
โพนสวางพิทยาคม
เปิดใช้งาน
110
46010123
โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
เปิดใช้งาน
111
46010124
โป่งเชือกศึกษาสถาน
เปิดใช้งาน
112
46010125
ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
เปิดใช้งาน
113
46010127
ชุมชนแก้งคำวิทยา
เปิดใช้งาน
114
46010128
นิคมลำปาววิทยา
เปิดใช้งาน
115
46010129
คำแคนวิทยา
เปิดใช้งาน
116
46010130
คำประถมนิคมสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
117
46010131
ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
เปิดใช้งาน
118
46010132
โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
เปิดใช้งาน
119
46010134
สหัสขันธ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
120
46010135
โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
เปิดใช้งาน
121
46010136
บ้านม่วงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
122
46010137
ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
123
46010138
โนนเมืองประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
124
46010139
บ้านแกวิทยายน
เปิดใช้งาน
125
46010140
โคกก่องวิทยา
เปิดใช้งาน
126
46010141
คำคาราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
127
46010142
ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
128
46010143
บ้านคำเชียงวัน
เปิดใช้งาน
129
46010144
นามนราษฎร์นุเคราะห์
เปิดใช้งาน
130
46010145
บ้านโคกใส
เปิดใช้งาน
131
46010148
คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
เปิดใช้งาน
132
46010149
ดงน้อยวิทยา
เปิดใช้งาน
133
46010150
โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
เปิดใช้งาน
134
46010151
นาคูณวิทยา
เปิดใช้งาน
135
46010153
ถ้ำปลาวิทยายน
เปิดใช้งาน
136
46010154
สิงห์สะอาด
เปิดใช้งาน
137
46010155
ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
138
46010156
นาสีนวลโสกทรายวิทยา
เปิดใช้งาน
139
46010157
ท่านาจานวิทยา
เปิดใช้งาน
140
46010158
คำแคนราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
141
46010160
บ้านหนองกุงกลาง
เปิดใช้งาน
142
46010161
บ้านหนองกุงใหญ่
เปิดใช้งาน
143
46010162
โคกกลางวิทยา
เปิดใช้งาน
144
46010163
หนองแซงวิทยา
เปิดใช้งาน
145
46010164
บ้านท่างาม
เปิดใช้งาน
146
46010165
บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
เปิดใช้งาน
147
46010166
บ้านหนองกุงน้อย
เปิดใช้งาน
148
46010167
ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
เปิดใช้งาน
149
46010168
บ้านกุดแห่
เปิดใช้งาน
150
46010169
คำหุ่งราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
151
46010170
หนองแสงราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
152
46010173
สามชัยอุดมวิทย์
เปิดใช้งาน
153
46010174
บ้านหนองช้าง
เปิดใช้งาน
154
46010175
ค้อจารย์วิทยา
เปิดใช้งาน
155
46010177
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
156
46010178
แก้งนางราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
157
46010179
ดงพยุงสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
158
46010180
ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
เปิดใช้งาน
159
46010181
หัวคูประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
160
46010182
กุดครองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
161
46010183
ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
162
46010184
หนองแคนวิทยา
เปิดใช้งาน
163
46010185
หนองแวงแสน
เปิดใช้งาน
164
46010186
นาจำปา
เปิดใช้งาน
165
46010187
หนองโพนโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
166
46010188
บ้านม่วงวิทยายน
เปิดใช้งาน
167
46010189
บ้านนาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
168
46010190
สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
เปิดใช้งาน
169
46010191
หนองพอกวิทยายน
เปิดใช้งาน
170
46010192
สะอาดไชยศรี
เปิดใช้งาน
171
46010193
สายป่าแดงวิทยา
เปิดใช้งาน