หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
46020001
นากุงวิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
2
46020002
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
3
46020003
หนองกุงราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
4
46020004
หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
เปิดใช้งาน
5
46020005
บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
6
46020006
บ้านขามวิทยาคม
เปิดใช้งาน
7
46020007
บ้านหนองแวงฮี
เปิดใช้งาน
8
46020008
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
9
46020009
บ้านโคกศรี
เปิดใช้งาน
10
46020010
บ้านสาวิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
11
46020011
ชุมชนบ้านป่าแดง
เปิดใช้งาน
12
46020012
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
13
46020013
ดอนยานางศึกษา
เปิดใช้งาน
14
46020014
นาเชือกวิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
15
46020017
นาแกราษฎร์อำนวย
เปิดใช้งาน
16
46020018
หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
17
46020019
ปอแดงวิทยา
เปิดใช้งาน
18
46020020
นาดีหลุมข้าววิทยา
เปิดใช้งาน
19
46020021
ขมิ้นพัฒนวิทย์
เปิดใช้งาน
20
46020022
นางามแก่นลำดวนวิทยา
เปิดใช้งาน
21
46020023
หนองไผ่รัฐบำรุง
เปิดใช้งาน
22
46020024
สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
เปิดใช้งาน
23
46020025
โนนสูงวิทยา
เปิดใช้งาน
24
46020027
บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
25
46020028
เชียงสาศิลปสถาน
เปิดใช้งาน
26
46020029
ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
27
46020030
เชียงงามวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
28
46020031
โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
29
46020032
โคกก่องราษฎร์นุกูล
เปิดใช้งาน
30
46020033
บ้านเว่อวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
31
46020034
โคกคำวิทยา
เปิดใช้งาน
32
46020035
ฮ่องฮีวิทยา
เปิดใช้งาน
33
46020036
พินิจราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
34
46020037
ผดุงราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
35
46020038
ชุมชนดอนยูงวิทยายน
เปิดใช้งาน
36
46020039
หัวงัววิทยาคาร
เปิดใช้งาน
37
46020040
บ้านหนองเสือ
เปิดใช้งาน
38
46020041
ห้วยเตยวิทยา
เปิดใช้งาน
39
46020042
บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
เปิดใช้งาน
40
46020043
คำไฮวิทยา
เปิดใช้งาน
41
46020044
หนองอิเฒ่าวิทยา
เปิดใช้งาน
42
46020045
หลักด่านวิทยา
เปิดใช้งาน
43
46020046
ดงน้อยโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
44
46020047
ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
45
46020048
วัดบ้านกุดสังข์
เปิดใช้งาน
46
46020049
บ้านเสียววิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
47
46020050
หนองไม้พลวงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
48
46020051
ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
เปิดใช้งาน
49
46020052
โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
เปิดใช้งาน
50
46020053
หัวนาคำจรูญศิลป์
เปิดใช้งาน
51
46020054
ดงบังวิทยา
เปิดใช้งาน
52
46020055
โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
53
46020056
บ้านหนองหัวช้าง
เปิดใช้งาน
54
46020057
โพนสิมอนุเคราะห์
เปิดใช้งาน
55
46020058
วัดบ้านดอนกลาง
เปิดใช้งาน
56
46020060
ยางคำวิทยา
เปิดใช้งาน
57
46020061
บ้านแกวิทยาคม
เปิดใช้งาน
58
46020062
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
เปิดใช้งาน
59
46020063
ดอนขีวิทยา
เปิดใช้งาน
60
46020064
อุ่มเม่าวิทยา
เปิดใช้งาน
61
46020065
โคกศรีวิทยายน
เปิดใช้งาน
62
46020066
ชุมชนดอนม่วงงาม
เปิดใช้งาน
63
46020067
ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
64
46020068
หนองแวงประชาสรรพ์
เปิดใช้งาน
65
46020069
หนองแวงม่วง
เปิดใช้งาน
66
46020070
นาค้อวิทยาคม
เปิดใช้งาน
67
46020071
หนองปะโอประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
68
46020072
คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
เปิดใช้งาน
69
46020073
คำมันปลาผดุงวิทย์
เปิดใช้งาน
70
46020074
คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
เปิดใช้งาน
71
46020075
ป่าหวายศึกษา
เปิดใช้งาน
72
46020076
คำใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
73
46020077
ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
เปิดใช้งาน
74
46020078
บ้านชัยศรี
เปิดใช้งาน
75
46020079
โนนเตาไหหนองแก
เปิดใช้งาน
76
46020080
บ้านทรายทองวิทยาคม
เปิดใช้งาน
77
46020081
หนองกุงไทยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
78
46020082
โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
เปิดใช้งาน
79
46020083
หนองแสงวิทยา
เปิดใช้งาน
80
46020085
หนองบัววิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
81
46020086
นาสีนวลอุดมเวศม์
เปิดใช้งาน
82
46020087
เดชอุดมพิทยาคม
เปิดใช้งาน
83
46020088
พิมูลวิทยา
เปิดใช้งาน
84
46020089
บ้านหาดทรายมูล
เปิดใช้งาน
85
46020090
หน่อคำประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
86
46020091
เนินลาดวิทยา
เปิดใช้งาน
87
46020092
ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
เปิดใช้งาน
88
46020093
บ้านกุดท่าลือ
เปิดใช้งาน
89
46020094
หัวดงวิทยา
เปิดใช้งาน
90
46020095
โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
91
46020096
ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
เปิดใช้งาน
92
46020097
หนองโนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
93
46020098
หัวหินราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
94
46020099
ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
95
46020100
สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
96
46020102
ขอนแก่นวิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
97
46020103
บ้านคำแคน
เปิดใช้งาน
98
46020105
กุดจิกวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
99
46020106
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
100
46020107
บ้านแสนสุข
เปิดใช้งาน
101
46020108
ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)
เปิดใช้งาน
102
46020109
ดงบังอำนวยวิทย์
เปิดใช้งาน
103
46020110
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
เปิดใช้งาน
104
46020111
ดงสวรรค์อุดมมิตร
เปิดใช้งาน
105
46020113
นาตาลวิทยาคม
เปิดใช้งาน
106
46020114
ท่าคันโทวิทยายน
เปิดใช้งาน
107
46020115
ท่าเมืองสำราญวิทย์
เปิดใช้งาน
108
46020116
บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
เปิดใช้งาน
109
46020117
บ้านหนองแซง
เปิดใช้งาน
110
46020118
บ้านโนนอำนวย
เปิดใช้งาน
111
46020119
ยางอู้มวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
112
46020120
คำบอนวิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
113
46020121
บ้านชัยศรีสุข
เปิดใช้งาน
114
46020122
ประชารัฐศึกษา
เปิดใช้งาน
115
46020123
โคกเครือวิทยา
เปิดใช้งาน
116
46020124
หนองโนวิทยา
เปิดใช้งาน
117
46020126
ห้วยยางดงวิทยา
เปิดใช้งาน
118
46020127
สายปัญญาสมาคม
เปิดใช้งาน
119
46020128
ภูฮังวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
120
46020129
สำราญ - ประภาศรี
เปิดใช้งาน
121
46020130
ไทรทองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
122
46020131
คำขามวิทยา
เปิดใช้งาน
123
46020132
สว่างกิจวิทยา
เปิดใช้งาน
124
46020133
คำถาวรเจริญวิทย์
เปิดใช้งาน
125
46020134
เสริมเสาเล้าวิทยา
เปิดใช้งาน
126
46020135
หนองมันปลาวิทยา
เปิดใช้งาน
127
46020136
หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
เปิดใช้งาน
128
46020137
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
129
46020138
บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
เปิดใช้งาน
130
46020140
โคกเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
131
46020141
หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
132
46020142
หนองกุงศรีวิทยาคม
เปิดใช้งาน
133
46020143
ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
134
46020144
สะอาดนาดีศิลาวิทย์
เปิดใช้งาน
135
46020145
คำไฮวิทยา
เปิดใช้งาน
136
46020146
สระแก้ววิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
137
46020147
ไชยวารวิทยาคม
เปิดใช้งาน
138
46020148
พรมลีศรีสว่าง
เปิดใช้งาน
139
46020149
หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
เปิดใช้งาน
140
46020150
ท่อนสังข์วิทยา
เปิดใช้งาน
141
46020151
ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
เปิดใช้งาน
142
46020153
นาบงวิทยา
เปิดใช้งาน
143
46020154
หนองสวงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
144
46020155
คำโองวิทยา
เปิดใช้งาน
145
46020156
นาอวนวิทยาสิทธิ์
เปิดใช้งาน
146
46020157
หนองแข้วิทยา
เปิดใช้งาน
147
46020159
หนองบัวชุม
เปิดใช้งาน
148
46020160
ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
149
46020161
หนองใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
150
46020163
จินดาสินธวานนท์
เปิดใช้งาน
151
46020164
นามูลสมบูรณ์วิทย์
เปิดใช้งาน
152
46020165
บ้านหนองชุมแสง
เปิดใช้งาน
153
46020166
เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
เปิดใช้งาน
154
46020167
กุดฆ้องชัยวิทยา
เปิดใช้งาน
155
46020168
น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
156
46020169
โคกประสิทธิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
157
46020170
โนนชัยประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
158
46020171
หนองเม็กวิทยา
เปิดใช้งาน
159
46020172
บัวสะอาดส่งเสริม
เปิดใช้งาน
160
46020173
บ้านชาดวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
161
46020174
ท่าแห่วิทยาคม
เปิดใช้งาน
162
46020175
ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
เปิดใช้งาน
163
46020176
โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
เปิดใช้งาน
164
46020178
โนนศิลาสว่างวิทย์
เปิดใช้งาน
165
46020179
หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
เปิดใช้งาน
166
46020180
วังยางวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
167
46020181
ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
เปิดใช้งาน
168
46020182
โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
เปิดใช้งาน