ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50050123
เปิดใช้งาน
2
50050124
เปิดใช้งาน
3
50050125
เปิดใช้งาน
4
50050126
เปิดใช้งาน
5
50050127
เปิดใช้งาน
6
50050128
เปิดใช้งาน
7
50050129
เปิดใช้งาน
8
50050130
เปิดใช้งาน
9
50050131
เปิดใช้งาน
10
50050132
เปิดใช้งาน
11
50050133
เปิดใช้งาน
12
50050135
เปิดใช้งาน
13
50050136
เปิดใช้งาน
14
50050137
เปิดใช้งาน
15
50050138
เปิดใช้งาน
16
50050139
เปิดใช้งาน
17
50050140
เปิดใช้งาน
18
50050141
เปิดใช้งาน
19
50050142
เปิดใช้งาน
20
50050143
เปิดใช้งาน
21
50050144
เปิดใช้งาน
22
50050145
เปิดใช้งาน
23
50050147
เปิดใช้งาน
24
50050148
เปิดใช้งาน
25
50050149
เปิดใช้งาน
26
50050150
เปิดใช้งาน
27
50050151
เปิดใช้งาน
28
50050152
เปิดใช้งาน
29
50050153
เปิดใช้งาน
30
50050154
เปิดใช้งาน
31
50050155
เปิดใช้งาน
32
50050156
เปิดใช้งาน
33
50050157
เปิดใช้งาน
34
50050158
เปิดใช้งาน
35
50050159
เปิดใช้งาน
36
50050161
เปิดใช้งาน
37
50050162
เปิดใช้งาน
38
50050163
เปิดใช้งาน
39
50050164
เปิดใช้งาน
40
50050165
เปิดใช้งาน
41
50050166
เปิดใช้งาน
42
50050167
เปิดใช้งาน
43
50050168
เปิดใช้งาน
44
50050169
เปิดใช้งาน
45
50050170
เปิดใช้งาน
46
50050171
เปิดใช้งาน
47
50050172
เปิดใช้งาน
48
50050173
เปิดใช้งาน
49
50050174
เปิดใช้งาน
50
50050175
เปิดใช้งาน
51
50050176
เปิดใช้งาน
52
50050177
เปิดใช้งาน
53
50050178
เปิดใช้งาน
54
50050179
เปิดใช้งาน
55
50050180
เปิดใช้งาน
56
50050181
เปิดใช้งาน
57
50050182
เปิดใช้งาน
58
50050183
เปิดใช้งาน
59
50050184
เปิดใช้งาน
60
50050185
เปิดใช้งาน
61
50050186
เปิดใช้งาน
62
50050188
เปิดใช้งาน
63
50050189
เปิดใช้งาน
64
50050190
เปิดใช้งาน
65
50050191
เปิดใช้งาน
66
50050192
เปิดใช้งาน
67
50050193
เปิดใช้งาน
68
50050194
เปิดใช้งาน
69
50050195
เปิดใช้งาน
70
50050196
เปิดใช้งาน
71
50050197
เปิดใช้งาน
72
50050198
เปิดใช้งาน
73
50050199
เปิดใช้งาน
74
50050200
เปิดใช้งาน
75
50050201
เปิดใช้งาน
76
50050202
เปิดใช้งาน
77
50050203
เปิดใช้งาน
78
50050204
เปิดใช้งาน
79
50050206
เปิดใช้งาน
80
50050207
เปิดใช้งาน
81
50050208
เปิดใช้งาน
82
50050209
เปิดใช้งาน
83
50050210
ไม่เปิดใช้งาน
84
50050211
เปิดใช้งาน
85
50050212
เปิดใช้งาน
86
50050213
เปิดใช้งาน
87
50050214
เปิดใช้งาน
88
50050215
เปิดใช้งาน
89
50050216
เปิดใช้งาน
90
50050217
เปิดใช้งาน
91
50050218
เปิดใช้งาน
92
50050219
เปิดใช้งาน
93
50050220
เปิดใช้งาน
94
50050221
เปิดใช้งาน
95
50050222
เปิดใช้งาน
96
50050223
เปิดใช้งาน
97
50050224
เปิดใช้งาน
98
50050225
เปิดใช้งาน
99
50050226
เปิดใช้งาน
100
50050227
เปิดใช้งาน
101
50050228
เปิดใช้งาน