หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
51010001
วัดป่ายาง
เปิดใช้งาน
2
51010002
วัดสันต้นธง
เปิดใช้งาน
3
51010003
วัดพันตาเกิน
เปิดใช้งาน
4
51010004
บ้านศรีย้อย
เปิดใช้งาน
5
51010005
บ้านสันมะนะ
เปิดใช้งาน
6
51010007
อนุบาลลำพูน
เปิดใช้งาน
7
51010008
วัดขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
8
51010012
ตำบลบ้านแป้น
เปิดใช้งาน
9
51010014
บ้านป่าซางน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
10
51010016
วัดสันมะกรูด
ไม่เปิดใช้งาน
11
51010018
วัดล่ามช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
12
51010019
วัดประตูป่า
เปิดใช้งาน
13
51010020
บ้านศรีสุพรรณ
เปิดใช้งาน
14
51010022
วัดสันป่าสัก
เปิดใช้งาน
15
51010023
วัดห้วยม้าโก้ง
เปิดใช้งาน
16
51010024
วัดน้ำพุ
เปิดใช้งาน
17
51010025
วัดหนองซิว
เปิดใช้งาน
18
51010028
วัดศรีดอนตัน
ไม่เปิดใช้งาน
19
51010030
บ้านสันป่าเหียง
เปิดใช้งาน
20
51010031
วัดสันคะยอม
เปิดใช้งาน
21
51010032
วัดสะแล่ง
ไม่เปิดใช้งาน
22
51010034
บ้านมะเขือแจ้
เปิดใช้งาน
23
51010035
วัดเหมืองกวัก
เปิดใช้งาน
24
51010036
บ้านฮ่องกอม่วง
เปิดใช้งาน
25
51010037
วัดบ้านแจ่ม
เปิดใช้งาน
26
51010038
วัดศรีบังวัน
เปิดใช้งาน
27
51010039
ตำบลริมปิง
เปิดใช้งาน
28
51010042
บ้านเวียงยอง
ไม่เปิดใช้งาน
29
51010044
วัดป่าแดด
เปิดใช้งาน
30
51010047
วัดหนองหล่ม
เปิดใช้งาน
31
51010048
วัดทุ่งยาว
เปิดใช้งาน
32
51010049
บ้านจำบอน
เปิดใช้งาน
33
51010051
วัดบ้านม้า
เปิดใช้งาน
34
51010052
บ้านหนองช้างคืน
เปิดใช้งาน
35
51010054
วัดบ่อโจง
เปิดใช้งาน
36
51010056
บ้านหนองหนาม
ไม่เปิดใช้งาน
37
51010059
บ้านต้นผึ้ง
เปิดใช้งาน
38
51010060
วัดเหมืองง่า
เปิดใช้งาน
39
51010061
บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
เปิดใช้งาน
40
51010064
วัดกู่เส้า
เปิดใช้งาน
41
51010065
ชุมชนบ้านเหมืองจี้
เปิดใช้งาน
42
51010066
บ้านห้วยส้ม
เปิดใช้งาน
43
51010067
วัดป่าตึงเชตวัน
เปิดใช้งาน
44
51010068
วัดต้นโชค
เปิดใช้งาน
45
51010070
อนุบาลเมืองลำพูน
เปิดใช้งาน
46
51010071
บ้านป่าเส้า
เปิดใช้งาน
47
51010072
เชตวันหนองหมู
เปิดใช้งาน
48
51010073
วัดฮ่องกอก
เปิดใช้งาน
49
51010074
วัดชัยสถาน
เปิดใช้งาน
50
51010076
บ้านหมื่นข้าว
เปิดใช้งาน
51
51010077
บ้านแพะยันต์ดอยแช่
เปิดใช้งาน
52
51010078
วัดทากาศ
เปิดใช้งาน
53
51010079
บ้านดอยคำ
เปิดใช้งาน
54
51010081
บ้านป่าเลา
เปิดใช้งาน
55
51010082
บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
เปิดใช้งาน
56
51010083
บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
เปิดใช้งาน
57
51010084
บ้านศรีป้าน
เปิดใช้งาน
58
51010088
บ้านแม่เมย
เปิดใช้งาน
59
51010090
บ้านทาขุมเงิน
เปิดใช้งาน
60
51010093
บ้านเหมืองลึก
เปิดใช้งาน
61
51010094
บ้านหนองยางไคล
เปิดใช้งาน
62
51010096
บ้านทาปลาดุก
เปิดใช้งาน
63
51010102
บ้านทาป่าสัก
เปิดใช้งาน
64
51010103
บ้านทาป่าเปา
เปิดใช้งาน
65
51010105
บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
เปิดใช้งาน
66
51010106
บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
เปิดใช้งาน
67
51010107
บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
เปิดใช้งาน
68
51010108
บ้านปงแม่ลอบ
เปิดใช้งาน
69
51010110
บ้านหล่ายทา
เปิดใช้งาน
70
51010111
บ้านศาลาแม่ทา
เปิดใช้งาน
71
51010113
บ้านร้องเรือ
เปิดใช้งาน
72
51010114
บ้านดงสารภี
เปิดใช้งาน
73
51010115
วัดอรัญญาราม
เปิดใช้งาน
74
51010117
บ้านผาตั้ง
เปิดใช้งาน
75
51010118
บ้านดอยแก้ว
เปิดใช้งาน
76
51010119
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
77
51010120
บ้านหนองเกิด
เปิดใช้งาน
78
51010123
บ้านห้วยไฟ
ไม่เปิดใช้งาน
79
51010124
บ้านน้ำย้อย
เปิดใช้งาน
80
51010126
บ้านโป่งรู
เปิดใช้งาน
81
51010127
บ้านโทกน้ำกัด
เปิดใช้งาน
82
51010128
วัดนครเจดีย์
เปิดใช้งาน
83
51010129
วัดหนองสมณะ
เปิดใช้งาน
84
51010130
บ้านป่ารกฟ้า
ไม่เปิดใช้งาน
85
51010131
บ้านเหล่าป่าก๋อย
เปิดใช้งาน
86
51010132
วัดน้ำดิบ
เปิดใช้งาน
87
51010133
บ้านห้วยอ้อ
ไม่เปิดใช้งาน
88
51010134
บ้านไร่ดง
เปิดใช้งาน
89
51010137
บ้านหนองผ้าขาว
ไม่เปิดใช้งาน
90
51010139
วัดเจดีย์สามยอด
ไม่เปิดใช้งาน
91
51010140
วัดบ้านเรือน
เปิดใช้งาน
92
51010142
บ้านหนองดู่
เปิดใช้งาน
93
51010143
วัดบ้านเหล่า
เปิดใช้งาน
94
51010144
วัดบ้านก้อง
เปิดใช้งาน
95
51010146
บ้านฉางข้าวน้อย
เปิดใช้งาน
96
51010147
บ้านล้องหนองหอย
เปิดใช้งาน
97
51010148
บ้านป่าซาง
เปิดใช้งาน
98
51010149
บ้านสะปุ๋ง
เปิดใช้งาน
99
51010151
บ้านป่าตาล
ไม่เปิดใช้งาน
100
51010154
วัดช้างค้ำ
เปิดใช้งาน
101
51010156
บ้านกองงาม
ไม่เปิดใช้งาน
102
51010157
วัดบ้านดอน
เปิดใช้งาน
103
51010158
บ้านหนองเงือก
เปิดใช้งาน
104
51010159
วัดป่าบุก
ไม่เปิดใช้งาน
105
51010160
บ้านดอนตอง
เปิดใช้งาน
106
51010161
วัดบ้านธิ
เปิดใช้งาน
107
51010162
วัดสันทราย
เปิดใช้งาน
108
51010163
วัดป่าสัก
เปิดใช้งาน
109
51010166
วัดศรีดอนชัย
เปิดใช้งาน
110
51010168
บ้านห้วยไซ
เปิดใช้งาน
111
51010170
วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
เปิดใช้งาน
112
51010172
บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
เปิดใช้งาน