หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
53010001
บ้านเหล่าป่าสา
เปิดใช้งาน
2
53010002
บ้านขุนฝาง
เปิดใช้งาน
3
53010003
บ้านบ่อพระ
เปิดใช้งาน
4
53010004
บ้านหาดเสือเต้น
เปิดใช้งาน
5
53010005
บ้านคุ้งตะเภา
เปิดใช้งาน
6
53010006
ป่าขนุนเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
7
53010007
ป่ากล้วยเสริมวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
8
53010008
บ้านหัวหาด
เปิดใช้งาน
9
53010010
ชุมชนเมืองปากฝาง
เปิดใช้งาน
10
53010011
บ้านงิ้วงาม
เปิดใช้งาน
11
53010013
มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
12
53010014
บ้านวังถ้ำ
เปิดใช้งาน
13
53010015
บ้านห้วยฉลอง
เปิดใช้งาน
14
53010016
วัดอรัญญิการาม
เปิดใช้งาน
15
53010017
วัดดอย
เปิดใช้งาน
16
53010018
ม่อนดินแดงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
53010019
พิชัยดาบหัก 1
เปิดใช้งาน
18
53010020
อนุบาลอุตรดิตถ์
เปิดใช้งาน
19
53010021
น้ำริดราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
20
53010022
ชายเขาวิทยา
เปิดใช้งาน
21
53010025
วัดคุ้งวารี
ไม่เปิดใช้งาน
22
53010027
บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
23
53010028
บ้านเด่นด่าน
เปิดใช้งาน
24
53010029
สามัคยาราม
ไม่เปิดใช้งาน
25
53010030
วัดคุ้งยาง
เปิดใช้งาน
26
53010032
ปางต้นผึ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
27
53010034
ราษฎร์อุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
28
53010035
บ้านน้ำไคร้
เปิดใช้งาน
29
53010036
ชุมชนด่านวิทยา
เปิดใช้งาน
30
53010037
วัดแม่เฉย
เปิดใช้งาน
31
53010038
ราษฎร์อํานวย
เปิดใช้งาน
32
53010039
ประชาชนอุทิศ
เปิดใช้งาน
33
53010040
ราษฎร์ดําริ
ไม่เปิดใช้งาน
34
53010041
หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
เปิดใช้งาน
35
53010042
สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
เปิดใช้งาน
36
53010043
วัดทุ่งเศรษฐี
เปิดใช้งาน
37
53010044
วัดวังยาง
เปิดใช้งาน
38
53010046
วัดผาจักร
ไม่เปิดใช้งาน
39
53010049
วัดคลองนาพง
เปิดใช้งาน
40
53010051
วัดพระฝาง
เปิดใช้งาน
41
53010052
บ้านวังโป่ง
ไม่เปิดใช้งาน
42
53010054
วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
43
53010055
วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
เปิดใช้งาน
44
53010057
บ้านวังดิน
เปิดใช้งาน
45
53010058
สามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
46
53010059
วัดสิงห์ศรีสว่าง
เปิดใช้งาน
47
53010061
วัดดอยแก้ว
เปิดใช้งาน
48
53010062
บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
49
53010063
วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
เปิดใช้งาน
50
53010064
บ้านซ่านสามัคคี
เปิดใช้งาน
51
53010065
ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
52
53010066
บ้านดงช้างดี
เปิดใช้งาน
53
53010067
นาน้อยวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
54
53010068
วัดช่องลม
เปิดใช้งาน
55
53010070
บ้านหาดงิ้ว
เปิดใช้งาน
56
53010071
บ้านวังแดง
เปิดใช้งาน
57
53010072
บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
58
53010073
บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
เปิดใช้งาน
59
53010075
บ้านข่อยสูง
เปิดใช้งาน
60
53010076
บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
เปิดใช้งาน
61
53010077
บ้านไชยมงคล
เปิดใช้งาน
62
53010078
บ้านเหล่า
เปิดใช้งาน
63
53010079
บ้านชําทอง
เปิดใช้งาน
64
53010080
ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
65
53010082
พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
66
53010083
ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
67
53010084
หมู่ห้าสามัคคี
เปิดใช้งาน
68
53010085
บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
69
53010086
วัดบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
70
53010087
บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)
เปิดใช้งาน
71
53010089
บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
72
53010091
ชุมชนบ้านวังหิน
เปิดใช้งาน
73
53010092
บ้านท่าอวน
เปิดใช้งาน
74
53010094
บ้านเด่นสําโรง
เปิดใช้งาน
75
53010095
บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
76
53010096
บ้านหาดสองแคว
เปิดใช้งาน
77
53010097
บ้านคลองกล้วย
เปิดใช้งาน
78
53010098
บ้านปากคลอง
เปิดใช้งาน
79
53010099
บ้านกองโค
เปิดใช้งาน
80
53010100
บ้านท่าเดื่อ
เปิดใช้งาน
81
53010101
บ้านป่าแต้ว
เปิดใช้งาน
82
53010102
บ้านบึงท่ายวน
เปิดใช้งาน
83
53010103
บ้านป่ากะพี้
เปิดใช้งาน
84
53010104
วัดดอกไม้
เปิดใช้งาน
85
53010106
บ้านหาดทับยา
เปิดใช้งาน
86
53010107
บ้านท่าสัก
เปิดใช้งาน
87
53010108
บ้านชําสอง
เปิดใช้งาน
88
53010109
บ้านชําหนึ่ง
เปิดใช้งาน
89
53010111
บ้านชําตก
เปิดใช้งาน
90
53010113
บ้านเต่าไหเหนือ
เปิดใช้งาน
91
53010114
บ้านหนองกวาง
เปิดใช้งาน
92
53010115
บ้านนายาง
เปิดใช้งาน
93
53010116
บ้านหลักร้อย
เปิดใช้งาน
94
53010117
บ้านนาอิซาง
เปิดใช้งาน
95
53010119
แหลมนกแก้ว
เปิดใช้งาน
96
53010120
บ้านฟากบึง
เปิดใช้งาน
97
53010121
นาอินวิทยาคม
เปิดใช้งาน
98
53010122
บ้านหน้าพระธาตุ
เปิดใช้งาน
99
53010123
บ้านคลองละวาน
เปิดใช้งาน
100
53010124
บ้านหัวค่าย
เปิดใช้งาน
101
53010125
บ้านคลองกะชี
ไม่เปิดใช้งาน
102
53010126
บ้านในเมือง
เปิดใช้งาน
103
53010127
ชุมชนบ้านโคน
เปิดใช้งาน
104
53010128
บ้านคลองเรียงงาม
เปิดใช้งาน
105
53010129
บ้านคลองกะพั้ว
เปิดใช้งาน
106
53010131
บ้านดารา
เปิดใช้งาน
107
53010132
วัดบ้านเกาะ
เปิดใช้งาน
108
53010133
บ้านวังสําโม
ไม่เปิดใช้งาน
109
53010134
บ้านวังสะโม
เปิดใช้งาน
110
53010135
บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
เปิดใช้งาน
111
53010136
บ้านท้ายน้ำ
เปิดใช้งาน
112
53010137
วัดโรงม้า
เปิดใช้งาน
113
53010138
บ้านดอนโพ
เปิดใช้งาน
114
53010139
วัดพญาปันแดน
เปิดใช้งาน
115
53010140
ชุมชนบ้านดง
เปิดใช้งาน
116
53010141
บ้านขอม
เปิดใช้งาน
117
53010142
บ้านท่ามะปราง
เปิดใช้งาน
118
53010143
บ้านทุ่งป่ากระถิน
เปิดใช้งาน
119
53010144
บ้านคลองละมุง
เปิดใช้งาน
120
53010145
วัดวังผักรุง
เปิดใช้งาน
121
53010146
บ้านดินแดง
เปิดใช้งาน
122
53010147
วัดไร่อ้อย
เปิดใช้งาน
123
53010149
ไร่อ้อย
เปิดใช้งาน
124
53010150
วัดน้ำใส
เปิดใช้งาน
125
53010151
วัดนาทะเล
เปิดใช้งาน
126
53010152
วัดห้องสูง
เปิดใช้งาน
127
53010154
บ้านชําผักหนาม
ไม่เปิดใช้งาน
128
53010155
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
129
53010156
ด่านแม่คํามัน
เปิดใช้งาน
130
53010160
ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
เปิดใช้งาน
131
53010162
ชุมชนวัดบรมธาตุ
เปิดใช้งาน
132
53010164
นานกกก
เปิดใช้งาน
133
53010165
วัดดงสระแก้ว
เปิดใช้งาน
134
53010167
วัดสว่าง
เปิดใช้งาน
135
53010169
ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
เปิดใช้งาน
136
53010173
วัดดอนสัก
เปิดใช้งาน
137
53010174
วัดใหม่
เปิดใช้งาน
138
53010175
บ้านห้วยใต้
เปิดใช้งาน
139
53010176
อนุบาลชุมชนหัวดง
เปิดใช้งาน
140
53010178
บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
เปิดใช้งาน
141
53010179
บ้านห้วยปลาดุก
ไม่เปิดใช้งาน
142
53010181
บ้านแสนขัน
ไม่เปิดใช้งาน
143
53010182
บ้านแพะ
เปิดใช้งาน
144
53010183
บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
145
53010184
บ้านปางหมิ่น
ไม่เปิดใช้งาน
146
53010185
บ้านท่าช้าง
เปิดใช้งาน
147
53010186
บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
148
53010187
เลอเดชประชานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
149
53010190
บ้านนาป่าคาย
เปิดใช้งาน
150
53010191
บ้านวังปรากฏ
เปิดใช้งาน
151
53010193
บ้านน้ำหมีใหญ่
เปิดใช้งาน
152
53010194
วังโป่งดํารงวิทย์
เปิดใช้งาน
153
53010195
บ้านร้องลึก
เปิดใช้งาน
154
53010196
บ้านปางวุ้น
เปิดใช้งาน
155
53010197
บ้านผักขวง
เปิดใช้งาน