หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พะเยา เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
56010001
บ้านจำป่าหวาย
เปิดใช้งาน
2
56010002
บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
เปิดใช้งาน
3
56010007
บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
4
56010008
บ้านศาลา
เปิดใช้งาน
5
56010009
บ้านต๋อม
เปิดใช้งาน
6
56010011
ตำบลสันป่าม่วง
เปิดใช้งาน
7
56010012
บ้านร่องห้า
เปิดใช้งาน
8
56010013
บ้านต๊ำพระแล
เปิดใช้งาน
9
56010015
ชุมชนบ้านตุ้มท่า
เปิดใช้งาน
10
56010016
บ้านต๊ำเหล่า
เปิดใช้งาน
11
56010019
บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
12
56010022
บ้านสันเวียงใหม่
เปิดใช้งาน
13
56010024
บ้านสาง
เปิดใช้งาน
14
56010025
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
15
56010026
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
16
56010028
บ้านแม่กา
เปิดใช้งาน
17
56010030
บ้านห้วยเคียน
เปิดใช้งาน
18
56010031
บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
เปิดใช้งาน
19
56010032
อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
เปิดใช้งาน
20
56010034
บ้านร่องคำ
เปิดใช้งาน
21
56010037
บ้านไร่
เปิดใช้งาน
22
56010038
บ้านแม่นาเรือใต้
เปิดใช้งาน
23
56010039
บ้านภูเงิน
เปิดใช้งาน
24
56010040
บ้านห้วยบง
เปิดใช้งาน
25
56010041
บ้านป่าคา
เปิดใช้งาน
26
56010045
บ้านต๊ำม่อน
เปิดใช้งาน
27
56010048
ชุมชนบ้านแม่ใส
เปิดใช้งาน
28
56010051
อนุบาลพะเยา
ไม่เปิดใช้งาน
29
56010056
บ้านหนองหล่ม
เปิดใช้งาน
30
56010057
บ้านแม่พริก
เปิดใช้งาน
31
56010058
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
32
56010059
บ้านดง
เปิดใช้งาน
33
56010062
บ้านจำไก่
เปิดใช้งาน
34
56010065
บ้านดอกคำใต้
เปิดใช้งาน
35
56010066
ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
เปิดใช้งาน
36
56010067
บ้านถ้ำประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
37
56010068
บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
38
56010069
บ้านปางงุ้น
เปิดใช้งาน
39
56010071
บ้านทุ่งหลวง
เปิดใช้งาน
40
56010072
บ้านสันจกปก
เปิดใช้งาน
41
56010073
บ้านค่า
เปิดใช้งาน
42
56010074
บ้านค่าบน
เปิดใช้งาน
43
56010076
บ้านร่องจว้า
เปิดใช้งาน
44
56010077
อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
เปิดใช้งาน
45
56010079
บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
46
56010080
บ้านปาง
เปิดใช้งาน
47
56010082
บ้านโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
48
56010083
บ้านปิน
เปิดใช้งาน
49
56010085
บ้านวังขอนแดง
เปิดใช้งาน
50
56010086
ชุมชนบ้านห้วยลาน
เปิดใช้งาน
51
56010088
บ้านทุ่งต้นศรี
เปิดใช้งาน
52
56010089
บ้านเนินสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
53
56010091
บ้านสันต้นม่วง
เปิดใช้งาน
54
56010093
บ้านป่าแฝกเหนือ
เปิดใช้งาน
55
56010094
บ้านดงอินตา
เปิดใช้งาน
56
56010096
บ้านดงบุญนาค
เปิดใช้งาน
57
56010098
บ้านเหล่า
เปิดใช้งาน
58
56010099
บ้านไร่อ้อย
เปิดใช้งาน
59
56010101
บ้านห้วยเจริญราษฏร์
เปิดใช้งาน
60
56010102
ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
เปิดใช้งาน
61
56010103
บ้านหนองสระ
เปิดใช้งาน
62
56010105
บ้านป่าตึง
เปิดใช้งาน
63
56010106
บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
เปิดใช้งาน
64
56010107
ชุมชนบ้านแม่สุก
เปิดใช้งาน
65
56010108
บ้านแม่จว้า
เปิดใช้งาน
66
56010109
บ้านแม่จว้าใต้
เปิดใช้งาน
67
56010112
อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
เปิดใช้งาน
68
56010113
บ้านป่าสักสามัคคี
เปิดใช้งาน
69
56010114
บ้านทุ่งป่าข่า
เปิดใช้งาน
70
56010115
เจริญใจ
เปิดใช้งาน
71
56010116
บ้านป่าแฝกใต้
เปิดใช้งาน
72
56010117
บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
เปิดใช้งาน
73
56010118
อนุบาลภูกามยาว
เปิดใช้งาน
74
56010119
บ้านแม่อิง
เปิดใช้งาน
75
56010120
บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
76
56010121
บ้านร่องปอ
เปิดใช้งาน
77
56010125
บ้านสันต้นผึ้ง
เปิดใช้งาน
78
56010126
บ้านอิงโค้ง
เปิดใช้งาน
79
56010127
บ้านห้วยแก้ว
เปิดใช้งาน
80
56010128
บ้านม่วงคำ
เปิดใช้งาน
81
56010129
บ้านกาดถี
เปิดใช้งาน
82
56010131
บ้านหนองลาว
เปิดใช้งาน
83
56010132
บ้านห้วยทรายขาว
เปิดใช้งาน