หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
57010001
บ้านโป่งเกลือ
เปิดใช้งาน
2
57010002
บ้านโป่งช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
3
57010003
ดอยลานพิทยา
เปิดใช้งาน
4
57010004
บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
เปิดใช้งาน
5
57010006
บ้านจำหวาย
ไม่เปิดใช้งาน
6
57010007
บ้านจำบอน
เปิดใช้งาน
7
57010008
บ้านผาเสริฐ
เปิดใช้งาน
8
57010009
บ้านโป่งนาคำ
ไม่เปิดใช้งาน
9
57010011
บ้านดอยฮาง
ไม่เปิดใช้งาน
10
57010012
บ้านโป่งน้ำร้อน
ไม่เปิดใช้งาน
11
57010013
บ้านท่าสาย
เปิดใช้งาน
12
57010014
บ้านหัวดอย
เปิดใช้งาน
13
57010016
ห้วยพลูพิทยา
เปิดใช้งาน
14
57010017
บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
เปิดใช้งาน
15
57010018
บ้านถ้ำผาตอง
ไม่เปิดใช้งาน
16
57010019
บ้านบ่อทอง
เปิดใช้งาน
17
57010020
บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
18
57010021
อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
เปิดใช้งาน
19
57010022
บ้านนางแลใน
ไม่เปิดใช้งาน
20
57010023
บ้านนางแล
เปิดใช้งาน
21
57010024
บ้านสันต้นขาม
ไม่เปิดใช้งาน
22
57010025
บ้านโป่งพระบาท
เปิดใช้งาน
23
57010026
บ้านโป่งน้ำตก
เปิดใช้งาน
24
57010027
บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
เปิดใช้งาน
25
57010028
บ้านขัวแคร่
เปิดใช้งาน
26
57010029
บ้านป่าสักไก่
เปิดใช้งาน
27
57010030
บ้านริมลาว
เปิดใช้งาน
28
57010031
บ้านป่าอ้อดอนชัย
เปิดใช้งาน
29
57010032
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
30
57010033
บ้านปุยคำ
ไม่เปิดใช้งาน
31
57010034
บ้านสันกลาง
เปิดใช้งาน
32
57010036
บ้านหนองหม้อ
ไม่เปิดใช้งาน
33
57010037
บ้านแม่กรณ์
เปิดใช้งาน
34
57010038
บ้านปางริมกรณ์
เปิดใช้งาน
35
57010040
บ้านปางคึก
เปิดใช้งาน
36
57010042
บ้านปางลาว
ไม่เปิดใช้งาน
37
57010043
บ้านเวียงกลาง
เปิดใช้งาน
38
57010045
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
39
57010046
ห้วยเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
40
57010047
บ้านหนองบัวแดง
ไม่เปิดใช้งาน
41
57010048
บ้านโล๊ะป่าห้า
เปิดใช้งาน
42
57010049
บ้านห้วยทรายขาว
ไม่เปิดใช้งาน
43
57010050
บ้านรวมมิตร
ไม่เปิดใช้งาน
44
57010051
ผาขวางวิทยา
เปิดใช้งาน
45
57010053
แม่ยาววิทยา
เปิดใช้งาน
46
57010054
บ้านทุ่งหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
47
57010056
บ้านห้วยขม
ไม่เปิดใช้งาน
48
57010057
อนุบาลหัวฝาย
เปิดใช้งาน
49
57010058
อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
50
57010059
บ้านป่ายางมน
เปิดใช้งาน
51
57010063
บ้านป่ายางหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
52
57010064
บ้านน้ำลัด
ไม่เปิดใช้งาน
53
57010066
บ้านเวียงกือนา
เปิดใช้งาน
54
57010068
อนุบาลเชียงราย
เปิดใช้งาน
55
57010069
บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ไม่เปิดใช้งาน
56
57010071
อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
57
57010074
บ้านห้วยชมภู
เปิดใช้งาน
58
57010075
บ้านปางขอน
ไม่เปิดใช้งาน
59
57010076
บ้านผาลั้ง
เปิดใช้งาน
60
57010077
บ้านจะคือ
ไม่เปิดใช้งาน
61
57010078
บ้านห้วยแม่เลี่ยม
เปิดใช้งาน
62
57010079
แม่มอญวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
63
57010081
บ้านห้วยแม่ซ้าย
เปิดใช้งาน
64
57010082
บ้านป่าก๊อ
เปิดใช้งาน
65
57010083
บ้านหัวดง
เปิดใช้งาน
66
57010084
บ้านดงป่าเหมี้ยง
ไม่เปิดใช้งาน
67
57010085
บ้านป่าแหย่ง
เปิดใช้งาน
68
57010086
บ้านโป่งฮึ้ง
เปิดใช้งาน
69
57010087
บ้านร่องปลาขาว
ไม่เปิดใช้งาน
70
57010088
อนุบาลห้วยสัก
เปิดใช้งาน
71
57010089
บ้านร่องเผียว
ไม่เปิดใช้งาน
72
57010090
ร่องเบ้อวิทยา
เปิดใช้งาน
73
57010091
บ้านดอน
เปิดใช้งาน
74
57010092
บ้านชัยพฤกษ์
เปิดใช้งาน
75
57010093
บ้านช่องลม
เปิดใช้งาน
76
57010094
บ้านจอเจริญ
เปิดใช้งาน
77
57010096
บ้านดอยงาม
เปิดใช้งาน
78
57010097
บ้านสมานมิตร
เปิดใช้งาน
79
57010098
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
เปิดใช้งาน
80
57010099
บ้านร่องห้า
เปิดใช้งาน
81
57010100
ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
เปิดใช้งาน
82
57010101
บ้านป่าบง
เปิดใช้งาน
83
57010102
บ้านหนองบัวผาบ่ม
ไม่เปิดใช้งาน
84
57010106
บ้านเมืองชุม
ไม่เปิดใช้งาน
85
57010107
เวียงแก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
86
57010108
บ้านศรีเวียง
เปิดใช้งาน
87
57010110
บ้านเวียงชัย
ไม่เปิดใช้งาน
88
57010111
อนุบาลเวียงชัย
ไม่เปิดใช้งาน
89
57010116
บ้านเวียงเดิม
เปิดใช้งาน
90
57010118
อนุบาลดงมหาวัน
ไม่เปิดใช้งาน
91
57010119
บ้านปงเคียน
เปิดใช้งาน
92
57010120
บ้านร่องหวาย
ไม่เปิดใช้งาน
93
57010122
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
94
57010123
บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
95
57010125
บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
96
57010126
อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
97
57010127
เวียงเชียงรุ้งวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
98
57010128
บ้านป่าซาง
เปิดใช้งาน
99
57010129
บ้านห้วยหมากเอียก
เปิดใช้งาน
100
57010130
บ้านห้วยห้างป่าสา
เปิดใช้งาน
101
57010131
บ้านห้วยขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
102
57010132
บ้านป่าซางเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
103
57010133
บ้านกกน้อยวิทยา
เปิดใช้งาน
104
57010135
บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
ไม่เปิดใช้งาน
105
57010136
ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
ไม่เปิดใช้งาน