ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
58020001
เปิดใช้งาน
2
58020002
เปิดใช้งาน
3
58020003
เปิดใช้งาน
4
58020005
เปิดใช้งาน
5
58020006
ไม่เปิดใช้งาน
6
58020007
เปิดใช้งาน
7
58020008
ไม่เปิดใช้งาน
8
58020009
ไม่เปิดใช้งาน
9
58020010
เปิดใช้งาน
10
58020011
เปิดใช้งาน
11
58020012
เปิดใช้งาน
12
58020013
ไม่เปิดใช้งาน
13
58020014
ไม่เปิดใช้งาน
14
58020015
ไม่เปิดใช้งาน
15
58020016
เปิดใช้งาน
16
58020017
ไม่เปิดใช้งาน
17
58020018
ไม่เปิดใช้งาน
18
58020019
เปิดใช้งาน
19
58020020
เปิดใช้งาน
20
58020021
เปิดใช้งาน
21
58020022
ไม่เปิดใช้งาน
22
58020024
ไม่เปิดใช้งาน
23
58020025
เปิดใช้งาน
24
58020026
เปิดใช้งาน
25
58020027
ไม่เปิดใช้งาน
26
58020028
ไม่เปิดใช้งาน
27
58020029
เปิดใช้งาน
28
58020030
เปิดใช้งาน
29
58020031
ไม่เปิดใช้งาน
30
58020032
เปิดใช้งาน
31
58020033
เปิดใช้งาน
32
58020034
ไม่เปิดใช้งาน
33
58020035
ไม่เปิดใช้งาน
34
58020036
ไม่เปิดใช้งาน
35
58020037
เปิดใช้งาน
36
58020038
ไม่เปิดใช้งาน
37
58020039
เปิดใช้งาน
38
58020040
ไม่เปิดใช้งาน
39
58020041
ไม่เปิดใช้งาน
40
58020042
เปิดใช้งาน
41
58020043
เปิดใช้งาน
42
58020044
เปิดใช้งาน
43
58020045
เปิดใช้งาน
44
58020046
เปิดใช้งาน
45
58020047
ไม่เปิดใช้งาน
46
58020048
เปิดใช้งาน
47
58020049
เปิดใช้งาน
48
58020051
เปิดใช้งาน
49
58020052
ไม่เปิดใช้งาน
50
58020053
เปิดใช้งาน
51
58020054
ไม่เปิดใช้งาน
52
58020055
เปิดใช้งาน
53
58020056
เปิดใช้งาน
54
58020057
ไม่เปิดใช้งาน
55
58020058
เปิดใช้งาน
56
58020059
ไม่เปิดใช้งาน
57
58020060
ไม่เปิดใช้งาน
58
58020061
ไม่เปิดใช้งาน
59
58020062
ไม่เปิดใช้งาน
60
58020063
ไม่เปิดใช้งาน
61
58020064
ไม่เปิดใช้งาน
62
58020065
เปิดใช้งาน
63
58020066
ไม่เปิดใช้งาน
64
58020067
เปิดใช้งาน
65
58020068
เปิดใช้งาน
66
58020069
เปิดใช้งาน
67
58020070
เปิดใช้งาน
68
58020071
เปิดใช้งาน
69
58020072
เปิดใช้งาน
70
58020073
ไม่เปิดใช้งาน
71
58020074
ไม่เปิดใช้งาน
72
58020075
ไม่เปิดใช้งาน
73
58020076
ไม่เปิดใช้งาน
74
58020077
ไม่เปิดใช้งาน
75
58020078
ไม่เปิดใช้งาน
76
58020080
ไม่เปิดใช้งาน
77
58020081
ไม่เปิดใช้งาน
78
58020082
ไม่เปิดใช้งาน
79
58020083
เปิดใช้งาน
80
58020084
เปิดใช้งาน
81
58020085
เปิดใช้งาน
82
58020086
เปิดใช้งาน
83
58020087
ไม่เปิดใช้งาน
84
58020088
ไม่เปิดใช้งาน
85
58020089
ไม่เปิดใช้งาน
86
58020090
เปิดใช้งาน
87
58020091
ไม่เปิดใช้งาน
88
58020092
เปิดใช้งาน
89
58020093
ไม่เปิดใช้งาน
90
58020094
เปิดใช้งาน
91
58020095
เปิดใช้งาน
92
58020096
ไม่เปิดใช้งาน
93
58020097
ไม่เปิดใช้งาน
94
58020098
ไม่เปิดใช้งาน
95
58020099
เปิดใช้งาน
96
58020100
เปิดใช้งาน
97
58020101
ไม่เปิดใช้งาน
98
58020103
ไม่เปิดใช้งาน
99
58020104
เปิดใช้งาน
100
58020105
เปิดใช้งาน
101
58020106
ไม่เปิดใช้งาน
102
58020107
เปิดใช้งาน
103
58020108
เปิดใช้งาน
104
58020109
เปิดใช้งาน
105
58020110
เปิดใช้งาน
106
58020111
ไม่เปิดใช้งาน
107
58020112
ไม่เปิดใช้งาน
108
58020113
ไม่เปิดใช้งาน
109
58020114
เปิดใช้งาน
110
58020115
เปิดใช้งาน
111
58020116
เปิดใช้งาน
112
58020117
ไม่เปิดใช้งาน
113
58020118
เปิดใช้งาน
114
58020119
ไม่เปิดใช้งาน
115
58020120
ไม่เปิดใช้งาน
116
58020121
เปิดใช้งาน
117
58020122
ไม่เปิดใช้งาน
118
58020123
เปิดใช้งาน
119
58020125
ไม่เปิดใช้งาน
120
58020126
เปิดใช้งาน
121
58020127
เปิดใช้งาน
122
58020128
เปิดใช้งาน
123
58020129
ไม่เปิดใช้งาน
124
58020130
ไม่เปิดใช้งาน
125
58020131
ไม่เปิดใช้งาน
126
58020132
เปิดใช้งาน
127
58020133
ไม่เปิดใช้งาน
128
58020134
เปิดใช้งาน
129
58020135
ไม่เปิดใช้งาน
130
58020136
เปิดใช้งาน
131
58020137
เปิดใช้งาน
132
58020138
เปิดใช้งาน
133
58020139
เปิดใช้งาน
134
58020140
ไม่เปิดใช้งาน
135
58020141
เปิดใช้งาน
136
58020142
ไม่เปิดใช้งาน
137
58020143
เปิดใช้งาน
138
58020144
เปิดใช้งาน
139
58020146
เปิดใช้งาน
140
58020147
เปิดใช้งาน
141
58020148
ไม่เปิดใช้งาน
142
58020149
ไม่เปิดใช้งาน
143
58020151
เปิดใช้งาน
144
58020152
ไม่เปิดใช้งาน
145
58020153
ไม่เปิดใช้งาน
146
58020154
เปิดใช้งาน
147
58020155
ไม่เปิดใช้งาน
148
58020157
ไม่เปิดใช้งาน
149
58020158
ไม่เปิดใช้งาน
150
58020159
เปิดใช้งาน
151
58020160
ไม่เปิดใช้งาน
152
58020161
เปิดใช้งาน
153
58020162
ไม่เปิดใช้งาน
154
58020163
ไม่เปิดใช้งาน
155
58020164
เปิดใช้งาน
156
58020165
ไม่เปิดใช้งาน
157
58020166
ไม่เปิดใช้งาน
158
58020167
เปิดใช้งาน
159
58020168
ไม่เปิดใช้งาน
160
58020169
เปิดใช้งาน
161
58020170
ไม่เปิดใช้งาน
162
58020171
ไม่เปิดใช้งาน
163
58020172
เปิดใช้งาน
164
58020173
เปิดใช้งาน
165
58020174
เปิดใช้งาน
166
58020175
ไม่เปิดใช้งาน
167
58020176
ไม่เปิดใช้งาน
168
58020177
เปิดใช้งาน
169
58020178
เปิดใช้งาน
170
58020179
ไม่เปิดใช้งาน
171
58020180
เปิดใช้งาน
172
58020181
เปิดใช้งาน
173
58020182
เปิดใช้งาน
174
58020183
เปิดใช้งาน
175
58020184
ไม่เปิดใช้งาน
176
58020185
ไม่เปิดใช้งาน