หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
61010001
บ้านเกาะเทโพ
เปิดใช้งาน
2
61010002
วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)
เปิดใช้งาน
3
61010006
วัดหนองตางู
เปิดใช้งาน
4
61010007
บ้านท่าซุง
เปิดใช้งาน
5
61010008
บ้านดงยางใต้
เปิดใช้งาน
6
61010010
บ้านภูมิธรรม
เปิดใช้งาน
7
61010011
ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
8
61010013
วัดสังกัสรัตนคีรี
เปิดใช้งาน
9
61010014
วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
เปิดใช้งาน
10
61010015
วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
11
61010016
วัดตานาด
เปิดใช้งาน
12
61010017
วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
13
61010018
วัดอุโปสถาราม
เปิดใช้งาน
14
61010019
วัดจักษา
เปิดใช้งาน
15
61010021
วัดหนองแก
เปิดใช้งาน
16
61010023
อนุบาลวัดหนองเต่า
เปิดใช้งาน
17
61010024
บ้านหนองโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
18
61010026
วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
19
61010027
วัดเนื้อร้อน
เปิดใช้งาน
20
61010028
วัดหาดทนง
เปิดใช้งาน
21
61010029
วัดสะพานหิน
เปิดใช้งาน
22
61010030
อนุบาลเมืองอุทัยธานี
เปิดใช้งาน
23
61010031
ชุมชนบ้านโคกหม้อ
เปิดใช้งาน
24
61010034
บ้านโป่งเก้ง
เปิดใช้งาน
25
61010035
บ้านวังเตย
เปิดใช้งาน
26
61010036
บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี
เปิดใช้งาน
27
61010038
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
28
61010039
วัดเขาปฐวี
เปิดใช้งาน
29
61010040
วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง)
เปิดใช้งาน
30
61010042
บ้านสวนขวัญ
ไม่เปิดใช้งาน
31
61010043
อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
เปิดใช้งาน
32
61010044
วัดทุ่งนาไทย
เปิดใช้งาน
33
61010046
บ้านคอดยาง
เปิดใช้งาน
34
61010049
บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
35
61010050
บ้านหนองแห้ว
เปิดใช้งาน
36
61010051
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
37
61010052
บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
38
61010053
วัดวังสาริกา
เปิดใช้งาน
39
61010054
วัดดงพิกุล
เปิดใช้งาน
40
61010058
บ้านหนองเมน
เปิดใช้งาน
41
61010060
วัดหนองสระ
เปิดใช้งาน
42
61010061
บ้านท่าดาน
เปิดใช้งาน
43
61010066
วัดดอนหวาย
เปิดใช้งาน
44
61010068
บ้านบ่อยาง
เปิดใช้งาน
45
61010069
บ้านหนองตะเคียน
เปิดใช้งาน
46
61010070
บ้านหนองรัก
เปิดใช้งาน
47
61010071
บ้านวังเกษตร
เปิดใช้งาน
48
61010072
บ้านเขาทองหลาง
เปิดใช้งาน
49
61010073
บ้านทุ่งมน
เปิดใช้งาน
50
61010074
บ้านหนองเข้
เปิดใช้งาน
51
61010076
วัดวังบุญ
ไม่เปิดใช้งาน
52
61010078
ชุมชนบ้านทุ่งสงบ
เปิดใช้งาน
53
61010079
บ้านคลองข่อย
เปิดใช้งาน
54
61010081
บ้านเขาผาลาด
ไม่เปิดใช้งาน
55
61010083
บ้านหนองกี่
เปิดใช้งาน
56
61010084
บ้านหนองแขวนกูบ
เปิดใช้งาน
57
61010085
บ้านหนองสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
58
61010086
วัดเขาหินเทิน
เปิดใช้งาน
59
61010087
บ้านหนองชุมเห็ด
เปิดใช้งาน
60
61010088
อนุบาลสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
61
61010089
บ้านเนินก้าว
เปิดใช้งาน
62
61010090
บ้านหนองยายดา
เปิดใช้งาน
63
61010091
วัดดงแขวน
เปิดใช้งาน
64
61010092
บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง
เปิดใช้งาน
65
61010093
บ้านหนองแว่น
เปิดใช้งาน
66
61010094
วัดเขาดาวเรือง
เปิดใช้งาน
67
61010096
บ้านสระนารายณ์
เปิดใช้งาน
68
61010136
ชุมชนวัดดงขวาง
เปิดใช้งาน
69
61010137
วัดดอนกลอย
เปิดใช้งาน
70
61010139
วัดท่าโพ
เปิดใช้งาน
71
61010141
วัดทุ่งพึ่ง
เปิดใช้งาน
72
61010142
วัดหนองเขื่อน
เปิดใช้งาน
73
61010143
อนุบาลหนองขาหย่าง
เปิดใช้งาน
74
61010144
วัดหนองแฟบ
เปิดใช้งาน
75
61010146
วัดหนองระแหงเหนือ
เปิดใช้งาน
76
61010150
บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117
เปิดใช้งาน
77
61010151
บ้านปากดง
เปิดใช้งาน
78
61010153
วัดห้วยรอบ
เปิดใช้งาน