หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
63010000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
เปิดใช้งาน
2
63010001
บ้านตลุกกลางทุ่ง
เปิดใช้งาน
3
63010002
บ้านเนินมะลื่น
เปิดใช้งาน
4
63010003
บ้านลานมะคร้อ
เปิดใช้งาน
5
63010004
บ้านคลองสัก
เปิดใช้งาน
6
63010005
อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
เปิดใช้งาน
7
63010006
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
เปิดใช้งาน
8
63010007
บ้านชะลาด
เปิดใช้งาน
9
63010008
บ้านลานห้วยเดื่อ
เปิดใช้งาน
10
63010009
บ้านตลุกป่าตาล
เปิดใช้งาน
11
63010010
บ้านโป่งแดง
เปิดใช้งาน
12
63010011
บ้านหนองนกปีกกา
เปิดใช้งาน
13
63010012
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
14
63010013
บ้านโพรงตะเข้
เปิดใช้งาน
15
63010014
บ้านชะลาดระฆัง
เปิดใช้งาน
16
63010015
บ้านมูเซอ
เปิดใช้งาน
17
63010016
บ้านลานสาง
เปิดใช้งาน
18
63010017
บ้านห้วยเหลือง
เปิดใช้งาน
19
63010018
บ้านหนองแขม
เปิดใช้งาน
20
63010019
บ้านห้วยนึ่ง
เปิดใช้งาน
21
63010020
บ้านวังม่วง
เปิดใช้งาน
22
63010021
บ้านหนองกระโห้
เปิดใช้งาน
23
63010022
ชุมชนบ้านไม้งาม
เปิดใช้งาน
24
63010023
ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
25
63010024
บ้านลานเต็ง
เปิดใช้งาน
26
63010025
บ้านหนองร่ม
เปิดใช้งาน
27
63010026
บ้านวังประจบ
เปิดใช้งาน
28
63010027
น้ำดิบพิทยาคม
เปิดใช้งาน
29
63010028
หนองเสือพิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
63010029
บ้านสะแกเครือ
เปิดใช้งาน
31
63010030
บ้านเกาะอ้ายด้วน
เปิดใช้งาน
32
63010031
บ้านน้ำด้วน
เปิดใช้งาน
33
63010033
ชุมชนบ้านวังหิน
เปิดใช้งาน
34
63010034
บ้านท่าไม้แดง
เปิดใช้งาน
35
63010036
บ้านหนองบัวใต้
เปิดใช้งาน
36
63010037
บ้านคลองห้วยทราย
เปิดใช้งาน
37
63010038
บ้านท่าเล่
เปิดใช้งาน
38
63010039
เด่นวิทยา
เปิดใช้งาน
39
63010040
วัดปากห้วยไม้งาม
เปิดใช้งาน
40
63010041
บ้านหนองบัวเหนือ
เปิดใช้งาน
41
63010042
ตากสินราชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
42
63010043
อนุบาลตาก
เปิดใช้งาน
43
63010044
ศรีวิทยา
เปิดใช้งาน
44
63010045
ชูวิชาราษฎร์
เปิดใช้งาน
45
63010046
ชุมชนบ้านแม่ยะ
เปิดใช้งาน
46
63010047
บ้านแม่พะยวบ
เปิดใช้งาน
47
63010048
สว่างวิทยา
เปิดใช้งาน
48
63010049
บ้านตากประถมวิทยา
เปิดใช้งาน
49
63010050
บ้านหนองชะลาบ
เปิดใช้งาน
50
63010051
วัดพระธาตุน้อย
เปิดใช้งาน
51
63010052
ชุมชนวัดสันป่าลาน
ไม่เปิดใช้งาน
52
63010053
อนุบาลรอดบำรุง
เปิดใช้งาน
53
63010054
ประชาพัฒนา
เปิดใช้งาน
54
63010055
บ้านวังไม้ส้าน
เปิดใช้งาน
55
63010056
บ้านปากวัง
เปิดใช้งาน
56
63010057
บ้านฉลอม
เปิดใช้งาน
57
63010058
บ้านห้วยพลู
เปิดใช้งาน
58
63010059
บ้านท้องฟ้า
เปิดใช้งาน
59
63010060
ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
เปิดใช้งาน
60
63010061
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
61
63010062
บ้านดงยาง
เปิดใช้งาน
62
63010063
บ้านทุ่งกระเชาะ
เปิดใช้งาน
63
63010064
ยางโองน้ำวิทยาคม
เปิดใช้งาน
64
63010065
เด่นไม้ซุงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
65
63010066
บ้านห้วยแม่บอน
เปิดใช้งาน
66
63010067
บ้านแม่สลิด
เปิดใช้งาน
67
63010068
บ้านสันกลาง
เปิดใช้งาน
68
63010069
บ้านยางโองนอก
เปิดใช้งาน
69
63010070
เสริมปัญญา
เปิดใช้งาน
70
63010071
ชุมชนบ้านสมอโคน
เปิดใช้งาน
71
63010072
บ้านน้ำดิบ
เปิดใช้งาน
72
63010073
บ้านสันป่าป๋วย
เปิดใช้งาน
73
63010074
บ้านโสมง
เปิดใช้งาน
74
63010075
บ้านอูมวาบ
เปิดใช้งาน
75
63010076
หินลาดนาไฮวิทยาคม
เปิดใช้งาน
76
63010077
บ้านหนองเชียงคา
เปิดใช้งาน
77
63010078
ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
เปิดใช้งาน
78
63010080
บ้านท่าไผ่
เปิดใช้งาน
79
63010081
บ้านคลองไม้แดง
เปิดใช้งาน
80
63010082
บ้านใหม่สามัคคี
เปิดใช้งาน
81
63010083
บ้านวังโพ
เปิดใช้งาน
82
63010084
บ้านดงลาน
เปิดใช้งาน
83
63010085
หมู่บ้านตัวอย่าง
เปิดใช้งาน
84
63010086
บ้านนาตาโพ
เปิดใช้งาน
85
63010087
วังหวายวิทยาคม
เปิดใช้งาน
86
63010088
บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
เปิดใช้งาน
87
63010089
บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
เปิดใช้งาน
88
63010090
อนุบาลบ้านท่าปุย
เปิดใช้งาน
89
63010091
เขื่อนภูมิพล
ไม่เปิดใช้งาน
90
63010092
ชุมชนชลประทานรังสรรค์
เปิดใช้งาน
91
63010093
บ้านสามเงา
เปิดใช้งาน
92
63010094
บ้านป่ายางใต้
เปิดใช้งาน
93
63010095
บ้านป่ายางตะวันตก
เปิดใช้งาน
94
63010096
วัดสามเงา
เปิดใช้งาน
95
63010097
บ้านท่าปุยตก
เปิดใช้งาน
96
63010098
บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)
เปิดใช้งาน
97
63010099
อนุบาลวังเจ้า
เปิดใช้งาน
98
63010100
เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
99
63010101
ดงซ่อมพิทยาคม
เปิดใช้งาน
100
63010102
บ้านใหม่เสรีธรรม
เปิดใช้งาน
101
63010103
บ้านหนองปลาไหล
เปิดใช้งาน
102
63010104
ผาผึ้งวิทยาคม
เปิดใช้งาน
103
63010105
บ้านตะเคียนด้วน
เปิดใช้งาน
104
63010106
บ้านวังตำลึง
เปิดใช้งาน
105
63010107
บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
เปิดใช้งาน
106
63010108
ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
เปิดใช้งาน
107
63010109
บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
108
63010110
บ้านทุ่งกง
เปิดใช้งาน
109
63010111
บ้านท่าตะคร้อ
เปิดใช้งาน
110
63010112
บ้านวังน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
111
63010113
บ้านศรีคีรีรักษ์
เปิดใช้งาน