หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
64010001
วัดยางเอน
เปิดใช้งาน
2
64010002
วัดตาลเตี้ย
ไม่เปิดใช้งาน
3
64010003
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
เปิดใช้งาน
4
64010004
บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ไม่เปิดใช้งาน
5
64010005
บ้านกล้วย
ไม่เปิดใช้งาน
6
64010006
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
7
64010007
บ้านเพชรไฝ
เปิดใช้งาน
8
64010009
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
9
64010010
บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
เปิดใช้งาน
10
64010011
บ้านเหมืองตามุก
เปิดใช้งาน
11
64010012
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
12
64010013
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
เปิดใช้งาน
13
64010014
วัดคุ้งยางใหญ่
เปิดใช้งาน
14
64010016
บ้านคลองปลายนา
เปิดใช้งาน
15
64010019
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
16
64010020
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
17
64010021
อนุบาลสุโขทัย
เปิดใช้งาน
18
64010022
บ้านปากแคว
เปิดใช้งาน
19
64010023
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
เปิดใช้งาน
20
64010024
วัดปากพระ
ไม่เปิดใช้งาน
21
64010025
วัดลัดทรายมูล
ไม่เปิดใช้งาน
22
64010026
บ้านวังขวาก
ไม่เปิดใช้งาน
23
64010027
บ้านหนองพยอม
ไม่เปิดใช้งาน
24
64010028
บ้านจอมสังข์
เปิดใช้งาน
25
64010029
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
ไม่เปิดใช้งาน
26
64010030
วัดเชตุพน
เปิดใช้งาน
27
64010031
บ้านมนต์คีรี
เปิดใช้งาน
28
64010032
บ้านปากคลอง
เปิดใช้งาน
29
64010033
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
เปิดใช้งาน
30
64010034
บ้านวังวน
เปิดใช้งาน
31
64010035
อนุบาลเมืองสุโขทัย
ไม่เปิดใช้งาน
32
64010036
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
33
64010039
บ้านวังทองแดง
เปิดใช้งาน
34
64010040
บ้านสำนัก
ไม่เปิดใช้งาน
35
64010041
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
ไม่เปิดใช้งาน
36
64010042
วัดหนองตาโชติ
เปิดใช้งาน
37
64010045
บ้านตลิ่งชัน
เปิดใช้งาน
38
64010046
บ้านวังหาด
เปิดใช้งาน
39
64010047
บ้านคลองไผ่งาม
ไม่เปิดใช้งาน
40
64010048
บ้านวังหิน
เปิดใช้งาน
41
64010049
บ้านลานกระบือ
เปิดใช้งาน
42
64010050
บ้านด่าน
เปิดใช้งาน
43
64010051
บ้านวังแดด
เปิดใช้งาน
44
64010053
บ้านหนองจัง
เปิดใช้งาน
45
64010054
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
เปิดใช้งาน
46
64010055
เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
เปิดใช้งาน
47
64010056
บ้านหนองเฒ่า
เปิดใช้งาน
48
64010057
บ้านวังโคนเปือย
เปิดใช้งาน
49
64010058
บ้านวังไทร
เปิดใช้งาน
50
64010059
บ้านปากคลองร่วม
ไม่เปิดใช้งาน
51
64010060
บ้านวังน้ำขาว
เปิดใช้งาน
52
64010061
บ้านห้วยไคร้
ไม่เปิดใช้งาน
53
64010062
บ้านลานทอง
เปิดใช้งาน
54
64010063
บ้านวังลึก
เปิดใช้งาน
55
64010064
บ้านหนองสองตอน
เปิดใช้งาน
56
64010065
บ้านหนองตม
เปิดใช้งาน
57
64010066
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
ไม่เปิดใช้งาน
58
64010067
บ้านหนองจิกตีนเนิน
ไม่เปิดใช้งาน
59
64010068
บ้านหนองไม้กอง
เปิดใช้งาน
60
64010069
บ้านวังตะคร้อ
เปิดใช้งาน
61
64010071
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
เปิดใช้งาน
62
64010072
บ้านยางแหลม
เปิดใช้งาน
63
64010073
บ้านเนินประดู่
เปิดใช้งาน
64
64010074
วัดหนองกก
เปิดใช้งาน
65
64010075
บ้านวังกร่าง
เปิดใช้งาน
66
64010076
บ้านยางเมือง
เปิดใช้งาน
67
64010077
บ้านคลองน้ำเย็น
ไม่เปิดใช้งาน
68
64010079
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
เปิดใช้งาน
69
64010082
บ้านนาเชิงคีรี
เปิดใช้งาน
70
64010083
บ้านขุนนาวัง
ไม่เปิดใช้งาน
71
64010084
บ้านโว้งบ่อ
เปิดใช้งาน
72
64010085
บ้านนาโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
73
64010086
บ้านน้ำลาด
เปิดใช้งาน
74
64010087
บ้านเขาทองผางับ
เปิดใช้งาน
75
64010088
บ้านน้ำพุ
ไม่เปิดใช้งาน
76
64010089
บ้านลานเอื้อง
เปิดใช้งาน
77
64010090
มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
เปิดใช้งาน
78
64010091
บ้านเนินยาง
เปิดใช้งาน
79
64010092
บ้านนากาหลง
เปิดใช้งาน
80
64010093
บ้านป้อมประชานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
81
64010094
บ้านนาไผ่ล้อม
ไม่เปิดใช้งาน
82
64010095
บ้านนาสระลอย
เปิดใช้งาน
83
64010096
บ้านหนองตลับ
เปิดใช้งาน
84
64010097
ศรีคีรีมาศวิทยา
เปิดใช้งาน
85
64010099
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
เปิดใช้งาน
86
64010100
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
87
64010102
บ้านหนองกระดิ่ง
เปิดใช้งาน
88
64010103
บ้านลำคลองยาง
เปิดใช้งาน
89
64010104
บ้านเนินพยอม
เปิดใช้งาน
90
64010105
บ้านใหม่เจริญผล
เปิดใช้งาน
91
64010106
บ้านหนองยาง
ไม่เปิดใช้งาน
92
64010107
หนองบัวเขาดิน
เปิดใช้งาน
93
64010108
วัดมุจลินทาราม
เปิดใช้งาน
94
64010109
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
95
64010110
บ้านบึงหญ้า
เปิดใช้งาน
96
64010111
วัดปรักรัก
ไม่เปิดใช้งาน
97
64010112
วัดกกแรต
เปิดใช้งาน
98
64010113
บ้านคลองตะเข้
เปิดใช้งาน
99
64010114
บ้านประดู่เฒ่า
ไม่เปิดใช้งาน
100
64010115
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ไม่เปิดใช้งาน
101
64010116
วัดสงฆาราม
เปิดใช้งาน
102
64010119
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
103
64010120
บ้านหนองสามพญา
เปิดใช้งาน
104
64010121
วัดศรีเมือง
เปิดใช้งาน
105
64010122
บ้านป่าสัก
เปิดใช้งาน
106
64010123
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
เปิดใช้งาน
107
64010124
วัดคุ้งยาง
เปิดใช้งาน
108
64010125
บ้านโป่งแค
เปิดใช้งาน
109
64010126
วัดโบสถ์
เปิดใช้งาน
110
64010127
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
111
64010128
บ้านหนองมะเกลือ
เปิดใช้งาน
112
64010129
วัดเสาหิน
เปิดใช้งาน
113
64010130
บ้านวังขวัญ
เปิดใช้งาน
114
64010131
บ้านหนองบัว
ไม่เปิดใช้งาน
115
64010132
บ้านหนองเสาเถียร
เปิดใช้งาน
116
64010133
บ้านป่ามะม่วง
เปิดใช้งาน
117
64010134
บ้านดงเดือย
ไม่เปิดใช้งาน
118
64010135
บ้านโพธิ์หอม
เปิดใช้งาน
119
64010136
วัดดงยาง
เปิดใช้งาน
120
64010137
บ้านยางแดน
เปิดใช้งาน
121
64010138
บ้านดอนสำโรง
เปิดใช้งาน
122
64010139
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
123
64010140
วัดท่าฉนวน
เปิดใช้งาน
124
64010141
วัดหางตลาด
เปิดใช้งาน
125
64010143
บ้านน้ำเรื่อง
เปิดใช้งาน
126
64010144
อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
เปิดใช้งาน
127
64010145
บ้านใหม่สุขเกษม
เปิดใช้งาน
128
64010146
บ้านใหม่โพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
129
64010147
บ้านข่อยสองนาง
เปิดใช้งาน
130
64010148
วัดทุ่ง
เปิดใช้งาน
131
64010149
วัดเต่าทอง
เปิดใช้งาน
132
64010150
วัดใหม่ไทยบำรุง
เปิดใช้งาน
133
64010151
บ้านหนองตูม
เปิดใช้งาน
134
64010152
บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน