ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
65010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
65010002
เปิดใช้งาน
3
65010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
65010006
ไม่เปิดใช้งาน
5
65010008
ไม่เปิดใช้งาน
6
65010009
ไม่เปิดใช้งาน
7
65010010
เปิดใช้งาน
8
65010011
เปิดใช้งาน
9
65010012
ไม่เปิดใช้งาน
10
65010014
ไม่เปิดใช้งาน
11
65010015
เปิดใช้งาน
12
65010016
ไม่เปิดใช้งาน
13
65010017
ไม่เปิดใช้งาน
14
65010018
ไม่เปิดใช้งาน
15
65010019
ไม่เปิดใช้งาน
16
65010020
เปิดใช้งาน
17
65010021
เปิดใช้งาน
18
65010022
เปิดใช้งาน
19
65010023
เปิดใช้งาน
20
65010024
เปิดใช้งาน
21
65010025
เปิดใช้งาน
22
65010026
ไม่เปิดใช้งาน
23
65010027
ไม่เปิดใช้งาน
24
65010028
ไม่เปิดใช้งาน
25
65010029
เปิดใช้งาน
26
65010030
เปิดใช้งาน
27
65010031
ไม่เปิดใช้งาน
28
65010032
ไม่เปิดใช้งาน
29
65010033
เปิดใช้งาน
30
65010034
เปิดใช้งาน
31
65010035
เปิดใช้งาน
32
65010036
เปิดใช้งาน
33
65010038
เปิดใช้งาน
34
65010039
ไม่เปิดใช้งาน
35
65010041
ไม่เปิดใช้งาน
36
65010042
ไม่เปิดใช้งาน
37
65010043
ไม่เปิดใช้งาน
38
65010045
เปิดใช้งาน
39
65010047
เปิดใช้งาน
40
65010050
เปิดใช้งาน
41
65010051
ไม่เปิดใช้งาน
42
65010052
เปิดใช้งาน
43
65010055
ไม่เปิดใช้งาน
44
65010057
ไม่เปิดใช้งาน
45
65010058
ไม่เปิดใช้งาน
46
65010059
เปิดใช้งาน
47
65010060
เปิดใช้งาน
48
65010061
ไม่เปิดใช้งาน
49
65010062
ไม่เปิดใช้งาน
50
65010063
เปิดใช้งาน
51
65010064
เปิดใช้งาน
52
65010065
เปิดใช้งาน
53
65010066
ไม่เปิดใช้งาน
54
65010068
เปิดใช้งาน
55
65010069
เปิดใช้งาน
56
65010070
เปิดใช้งาน
57
65010071
เปิดใช้งาน
58
65010072
เปิดใช้งาน
59
65010073
ไม่เปิดใช้งาน
60
65010074
ไม่เปิดใช้งาน
61
65010075
ไม่เปิดใช้งาน
62
65010076
เปิดใช้งาน
63
65010077
ไม่เปิดใช้งาน
64
65010078
เปิดใช้งาน
65
65010079
ไม่เปิดใช้งาน
66
65010080
เปิดใช้งาน
67
65010081
เปิดใช้งาน
68
65010082
ไม่เปิดใช้งาน
69
65010083
ไม่เปิดใช้งาน
70
65010084
เปิดใช้งาน
71
65010085
ไม่เปิดใช้งาน
72
65010086
เปิดใช้งาน
73
65010087
ไม่เปิดใช้งาน
74
65010088
ไม่เปิดใช้งาน
75
65010089
เปิดใช้งาน
76
65010090
ไม่เปิดใช้งาน
77
65010091
เปิดใช้งาน
78
65010092
ไม่เปิดใช้งาน
79
65010093
เปิดใช้งาน
80
65010094
เปิดใช้งาน
81
65010096
เปิดใช้งาน
82
65010097
ไม่เปิดใช้งาน
83
65010098
เปิดใช้งาน
84
65010099
ไม่เปิดใช้งาน
85
65010100
ไม่เปิดใช้งาน
86
65010102
เปิดใช้งาน
87
65010103
ไม่เปิดใช้งาน
88
65010104
เปิดใช้งาน
89
65010105
เปิดใช้งาน
90
65010106
เปิดใช้งาน
91
65010107
ไม่เปิดใช้งาน
92
65010108
เปิดใช้งาน
93
65010109
ไม่เปิดใช้งาน
94
65010110
ไม่เปิดใช้งาน
95
65010112
เปิดใช้งาน
96
65010113
เปิดใช้งาน
97
65010114
เปิดใช้งาน
98
65010115
เปิดใช้งาน
99
65010116
ไม่เปิดใช้งาน
100
65010117
เปิดใช้งาน
101
65010118
เปิดใช้งาน
102
65010119
เปิดใช้งาน
103
65010121
เปิดใช้งาน
104
65010122
ไม่เปิดใช้งาน
105
65010123
เปิดใช้งาน
106
65010124
เปิดใช้งาน
107
65010125
เปิดใช้งาน
108
65010126
เปิดใช้งาน
109
65010127
ไม่เปิดใช้งาน
110
65010128
เปิดใช้งาน
111
65010130
เปิดใช้งาน
112
65010131
ไม่เปิดใช้งาน
113
65010132
ไม่เปิดใช้งาน
114
65010133
เปิดใช้งาน
115
65010134
ไม่เปิดใช้งาน
116
65010135
เปิดใช้งาน
117
65010136
ไม่เปิดใช้งาน
118
65010137
ไม่เปิดใช้งาน
119
65010138
เปิดใช้งาน
120
65010139
เปิดใช้งาน
121
65010140
เปิดใช้งาน
122
65010141
เปิดใช้งาน