หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
65010002
วัดจอมทอง
เปิดใช้งาน
2
65010006
บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
3
65010008
ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
เปิดใช้งาน
4
65010009
บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
5
65010010
บ้านร้องยุ้งข้าว
เปิดใช้งาน
6
65010011
บ้านน้ำดำ
เปิดใช้งาน
7
65010012
บ้านหินลาด
ไม่เปิดใช้งาน
8
65010014
วัดบ้านไร่
เปิดใช้งาน
9
65010015
วัดจุฬามณี
เปิดใช้งาน
10
65010016
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
11
65010017
บ้านหนองหัวยาง
เปิดใช้งาน
12
65010018
วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
13
65010019
ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
เปิดใช้งาน
14
65010020
วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
15
65010021
วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
16
65010022
จ่าการบุญ
เปิดใช้งาน
17
65010023
วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
เปิดใช้งาน
18
65010024
วัดอรัญญิก
เปิดใช้งาน
19
65010025
วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
20
65010026
วัดจันทร์ตะวันออก
เปิดใช้งาน
21
65010028
บ้านแม่ระหัน
ไม่เปิดใช้งาน
22
65010029
บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
23
65010030
วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
24
65010031
วัดแหลมโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
25
65010032
วัดยาง(มีมานะวิทยา)
เปิดใช้งาน
26
65010033
บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
27
65010034
บ้านดงวิทยา
เปิดใช้งาน
28
65010035
บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
29
65010036
วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
30
65010038
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
เปิดใช้งาน
31
65010039
วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
32
65010041
วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
33
65010042
ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
34
65010043
บ้านพลายชุมพล
ไม่เปิดใช้งาน
35
65010045
บ้านหัววังกร่าง
เปิดใช้งาน
36
65010047
ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
เปิดใช้งาน
37
65010050
วัดปากพิงตะวันตก
เปิดใช้งาน
38
65010051
บ้านวังยาง
เปิดใช้งาน
39
65010052
วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
เปิดใช้งาน
40
65010055
วัดบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
41
65010058
วัดอินทรีย์
เปิดใช้งาน
42
65010059
วัดเนินมะคึก
เปิดใช้งาน
43
65010060
วัดกรมธรรม์
เปิดใช้งาน
44
65010061
วัดศรีวนาราม
เปิดใช้งาน
45
65010062
วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
46
65010063
อนุบาลพิษณุโลก
เปิดใช้งาน
47
65010065
วัดมหาวนาราม
เปิดใช้งาน
48
65010066
วัดตาปะขาวหาย
เปิดใช้งาน
49
65010068
วัดสระโคล่
เปิดใช้งาน
50
65010069
สะพานที่ 3
เปิดใช้งาน
51
65010070
วัดคุยม่วง
เปิดใช้งาน
52
65010071
วัดหนองขานาง
ไม่เปิดใช้งาน
53
65010072
วัดคุยขวาง
เปิดใช้งาน
54
65010073
วัดบ้านดง
ไม่เปิดใช้งาน
55
65010074
บ้านเรียงกระดก
เปิดใช้งาน
56
65010075
นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)
เปิดใช้งาน
57
65010077
วัดพรหมเกษร
เปิดใช้งาน
58
65010078
บ้านตระแบกงาม
เปิดใช้งาน
59
65010079
วัดวังแร่
เปิดใช้งาน
60
65010080
วัดห้วงกระได
เปิดใช้งาน
61
65010081
วัดหนองอ้อ
เปิดใช้งาน
62
65010082
วัดแตน
ไม่เปิดใช้งาน
63
65010083
วัดหนองพะยอม
เปิดใช้งาน
64
65010084
บ้านห้วยชัน
เปิดใช้งาน
65
65010085
บ้านบางแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
66
65010086
บ้านย่านใหญ่
เปิดใช้งาน
67
65010087
วัดโป่งหม้อข้าว
เปิดใช้งาน
68
65010088
บ้านนาชักหวาย
เปิดใช้งาน
69
65010089
บ้านท่านางงาม
เปิดใช้งาน
70
65010090
บ้านกรุงกรัก
เปิดใช้งาน
71
65010091
นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)
เปิดใช้งาน
72
65010092
บ้านคลองน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
73
65010093
รัฐราษฎร์สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
74
65010094
นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
75
65010096
บ้านใหม่เจริญธรรม
เปิดใช้งาน
76
65010097
นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
77
65010098
บ้านหนองนากวางอั้น
เปิดใช้งาน
78
65010099
วัดดอนอภัย
ไม่เปิดใช้งาน
79
65010100
บ้านดงยาง
เปิดใช้งาน
80
65010102
วัดวังเป็ด
เปิดใช้งาน
81
65010103
วัดแหลมเจดีย์
เปิดใช้งาน
82
65010104
บ้านคุยยาง
เปิดใช้งาน
83
65010105
วัดยางแขวนอู่
เปิดใช้งาน
84
65010106
บ่อวิทยบางระกำ
เปิดใช้งาน
85
65010107
คลองวัดไร่
เปิดใช้งาน
86
65010108
บางระกำ
เปิดใช้งาน
87
65010109
บ้านตะโม่ประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
88
65010112
บ้านคุยมะตูม
เปิดใช้งาน
89
65010113
บ้านบัวจันทร์
เปิดใช้งาน
90
65010114
บ้านประดาประชาราษฎร์
เปิดใช้งาน
91
65010115
บ้านคลองเตย
เปิดใช้งาน
92
65010116
วัดบึงกอก
เปิดใช้งาน
93
65010117
วัดปรือกระเทียม
เปิดใช้งาน
94
65010118
บ้านเสวยซุง
เปิดใช้งาน
95
65010119
บ้านปลักแรด
เปิดใช้งาน
96
65010121
บ้านหนองแขม
เปิดใช้งาน
97
65010122
วัดทุ่งชา
เปิดใช้งาน
98
65010123
วัดดงโคกขาม
เปิดใช้งาน
99
65010124
บ้านพันเสา
เปิดใช้งาน
100
65010125
ประดู่มะค่าประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
101
65010126
บ้านหล่ายขานาง
เปิดใช้งาน
102
65010127
วัดโพธิ์งาม
ไม่เปิดใช้งาน
103
65010128
วัดกรับพวง
เปิดใช้งาน
104
65010130
วัดวังอิทก
เปิดใช้งาน
105
65010131
วัดกลางสุริยวงศ์
เปิดใช้งาน
106
65010133
วัดหนองนาดงกวาง
เปิดใช้งาน
107
65010134
บ้านหนองกรับ
เปิดใช้งาน
108
65010135
บ้านหนองตะเคียน
เปิดใช้งาน
109
65010136
บ้านหนองกุลา
ไม่เปิดใช้งาน
110
65010137
วัดบึงบอน
เปิดใช้งาน
111
65010138
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
112
65010139
บ้านท่าไม้งาม
เปิดใช้งาน
113
65010140
บ้านใหม่คลองเจริญ
เปิดใช้งาน
114
65010141
บ้านคลองหนองเหล็ก
ไม่เปิดใช้งาน