หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
65020001
วัดย่านยาว
ไม่เปิดใช้งาน
2
65020002
ราษฎร์เจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
3
65020003
ราษฎร์ดำริ
เปิดใช้งาน
4
65020005
ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
เปิดใช้งาน
5
65020006
บ้านวังสาร
เปิดใช้งาน
6
65020007
บ้านทุ่งน้อย
เปิดใช้งาน
7
65020008
บ้านบุใหญ่
เปิดใช้งาน
8
65020009
ประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
9
65020010
วัดราษฎร์สโมสร
เปิดใช้งาน
10
65020011
วัดกรุงศรีเจริญ
เปิดใช้งาน
11
65020012
วัดบึงลำ
ไม่เปิดใช้งาน
12
65020013
วัดแหลมพระธาตุ
เปิดใช้งาน
13
65020014
ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
14
65020015
บ้านท่ายาง
เปิดใช้งาน
15
65020017
บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
เปิดใช้งาน
16
65020018
บ้านหนองกลด
เปิดใช้งาน
17
65020019
วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
18
65020020
วัดบางกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
19
65020021
ศึกษาลัย
เปิดใช้งาน
20
65020024
วัดสิริสุทธาวาส
ไม่เปิดใช้งาน
21
65020025
วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
เปิดใช้งาน
22
65020026
วัดโคกสลุด
เปิดใช้งาน
23
65020027
ประชาสรรค์วิทยา
เปิดใช้งาน
24
65020029
บ้านยางโทน
เปิดใช้งาน
25
65020030
วัดท่านา
เปิดใช้งาน
26
65020031
วัดท่ามะขาม
เปิดใช้งาน
27
65020033
บ้านหนองสระพัง
เปิดใช้งาน
28
65020034
วัดตายม
เปิดใช้งาน
29
65020035
รัฐราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
30
65020036
วัดสนามคลีตะวันตก
เปิดใช้งาน
31
65020037
วัดสนามคลีตะวันออก
เปิดใช้งาน
32
65020038
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
เปิดใช้งาน
33
65020039
บ้านโป่งปะ
เปิดใช้งาน
34
65020040
บ้านเขาน้อย
เปิดใช้งาน
35
65020041
บ้านปากยาง
เปิดใช้งาน
36
65020042
บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
เปิดใช้งาน
37
65020043
บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
เปิดใช้งาน
38
65020044
ห้วยพลู
เปิดใช้งาน
39
65020045
บ้านแก่งกุลาสามัคคี
เปิดใช้งาน
40
65020046
ราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
41
65020048
บ้านบึงพร้าว
เปิดใช้งาน
42
65020049
บ้านดินทอง
เปิดใช้งาน
43
65020050
บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
44
65020051
ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
เปิดใช้งาน
45
65020052
บ้านเนินสะอาด
เปิดใช้งาน
46
65020053
วัดท่าหมื่นราม
เปิดใช้งาน
47
65020054
สามัคคีประชาราษฎร์
เปิดใช้งาน
48
65020057
บ้านหินประกาย
เปิดใช้งาน
49
65020058
บ้านใหม่ชัยเจริญ
เปิดใช้งาน
50
65020059
บ้านซำหวาย
เปิดใช้งาน
51
65020060
บ้านนาพราน
เปิดใช้งาน
52
65020061
บ้านใหม่พนมทอง
เปิดใช้งาน
53
65020062
บ้านป่าขนุน
เปิดใช้งาน
54
65020063
บ้านน้ำริน
เปิดใช้งาน
55
65020064
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
56
65020065
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
57
65020066
บ้านน้ำยาง
เปิดใช้งาน
58
65020067
ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
เปิดใช้งาน
59
65020069
บ้านหนองงา
เปิดใช้งาน
60
65020070
สามัคคีธรรม
เปิดใช้งาน
61
65020071
วัดสุพรรณพนมทอง
เปิดใช้งาน
62
65020072
วัดพันชาลี
เปิดใช้งาน
63
65020073
บ้านเนินไม้แดง
เปิดใช้งาน
64
65020074
บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
65
65020075
บ้านวังไม้ตอก
เปิดใช้งาน
66
65020077
บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
67
65020078
บ้านถ้ำเต่า
เปิดใช้งาน
68
65020079
บ้านแม่ระกา
เปิดใช้งาน
69
65020080
บ้านเข็ก
เปิดใช้งาน
70
65020081
บ้านดงพลวง
เปิดใช้งาน
71
65020082
วัดดงข่อย
เปิดใช้งาน
72
65020083
บึงราชนก
เปิดใช้งาน
73
65020084
คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
เปิดใช้งาน
74
65020085
บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
75
65020086
วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
เปิดใช้งาน
76
65020087
บ้านวังพรม
เปิดใช้งาน
77
65020088
พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
เปิดใช้งาน
78
65020089
บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
79
65020090
บ้านแก่งจูงนาง
เปิดใช้งาน
80
65020091
ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ไม่เปิดใช้งาน
81
65020092
บ้านวังนกแอ่น
เปิดใช้งาน
82
65020093
บ้านวังดินสอ
เปิดใช้งาน
83
65020094
บ้านป่ามะกรูด
เปิดใช้งาน
84
65020095
บ้านน้ำพรม
เปิดใช้งาน
85
65020096
บ้านท่าข้าม
เปิดใช้งาน
86
65020097
บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
87
65020098
บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
88
65020099
บ้านตอเรือ
เปิดใช้งาน
89
65020100
บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
90
65020102
วัดวังพิกุล
เปิดใช้งาน
91
65020103
บ้านคลองเป็ด
เปิดใช้งาน
92
65020104
บ้านคลองเมือง
เปิดใช้งาน
93
65020106
บ้านสะเดา
เปิดใช้งาน
94
65020107
บ้านหนองพระ
เปิดใช้งาน
95
65020108
บ้านเจริญผล
เปิดใช้งาน
96
65020110
บ้านซำรัง
เปิดใช้งาน
97
65020111
บ้านชมภู
เปิดใช้งาน
98
65020112
บ้านน้ำปาด
เปิดใช้งาน
99
65020113
วัดปลวกง่าม
เปิดใช้งาน
100
65020114
รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
101
65020115
ชุมชนบ้านไทรย้อย
เปิดใช้งาน
102
65020116
บ้านหนองขมิ้น
เปิดใช้งาน
103
65020117
บ้านเขาดิน
เปิดใช้งาน
104
65020118
บ้านพุกระโดน
เปิดใช้งาน
105
65020119
บ้านโคกวังสาร
เปิดใช้งาน
106
65020120
บ้านผารังหมี
เปิดใช้งาน
107
65020121
บ้านเนินมะปราง
เปิดใช้งาน
108
65020122
เนินดินราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
109
65020123
บ้านใหม่ทองประเสริฐ
เปิดใช้งาน
110
65020124
บ้านหนองขอนประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
111
65020125
บ้านหนองไม้ยางดำ
เปิดใช้งาน
112
65020126
บ้านพัฒนาดงน้อย
เปิดใช้งาน
113
65020127
บ้านผาท่าพล
เปิดใช้งาน
114
65020128
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
115
65020129
บ้านลำภาศ
เปิดใช้งาน
116
65020130
หัวเขาราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
117
65020131
บ้านใหม่สามัคคี
เปิดใช้งาน
118
65020132
บ้านห้วยบ่อทอง
เปิดใช้งาน
119
65020133
วัดบ้านมุง
เปิดใช้งาน
120
65020134
บ้านวังโพรง
เปิดใช้งาน
121
65020135
บ้านวังขวัญ
เปิดใช้งาน
122
65020136
บ้านเขาเขียว
เปิดใช้งาน
123
65020137
บ้านทุ่งยาว
เปิดใช้งาน
124
65020138
บ้านหนองดู่
เปิดใช้งาน
125
65020139
บ้านวังดินเหนียว
เปิดใช้งาน
126
65020140
บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
127
65020141
บ้านไทรดงยั้ง
เปิดใช้งาน