หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
70010001
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
เปิดใช้งาน
2
70010002
วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
เปิดใช้งาน
3
70010003
วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
4
70010005
วัดโสดาประดิษฐาราม
เปิดใช้งาน
5
70010007
วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)
เปิดใช้งาน
6
70010009
วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
7
70010010
วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
เปิดใช้งาน
8
70010011
วัดเหนือวน(ประชาอุทิศ)
เปิดใช้งาน
9
70010013
จันทคามวิทยา
เปิดใช้งาน
10
70010014
วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
11
70010015
ชุมชนวัดคูบัว
เปิดใช้งาน
12
70010016
วัดบ้านโพธิ์
เปิดใช้งาน
13
70010017
วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
14
70010018
วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
15
70010019
วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
เปิดใช้งาน
16
70010020
วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
17
70010021
วัดเขางูสันติธรรม
เปิดใช้งาน
18
70010022
วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
เปิดใช้งาน
19
70010023
วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
20
70010024
วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
21
70010025
วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
22
70010026
วัดทุ่งหญ้าคมบาง
เปิดใช้งาน
23
70010027
วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
เปิดใช้งาน
24
70010029
วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
25
70010030
บ้านหนองนางแพรว
เปิดใช้งาน
26
70010031
บ้านชัฎเจริญ
เปิดใช้งาน
27
70010032
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
เปิดใช้งาน
28
70010033
วัดอัมพวัน
เปิดใช้งาน
29
70010034
วัดพเนินพลู
เปิดใช้งาน
30
70010035
วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
เปิดใช้งาน
31
70010036
วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
เปิดใช้งาน
32
70010038
วัดท้ายเมือง
เปิดใช้งาน
33
70010039
วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
เปิดใช้งาน
34
70010040
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
เปิดใช้งาน
35
70010041
วัดบางกระ
เปิดใช้งาน
36
70010042
วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
เปิดใช้งาน
37
70010043
บ้านเขากรวด
เปิดใช้งาน
38
70010044
อนุบาลราชบุรี
เปิดใช้งาน
39
70010045
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
เปิดใช้งาน
40
70010046
วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
41
70010047
วัดเขาถ้ำกุญชร
เปิดใช้งาน
42
70010048
วัดห้วยไผ่
เปิดใช้งาน
43
70010049
วัดอรุณรัตนคีรี
เปิดใช้งาน
44
70010051
บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)
ไม่เปิดใช้งาน
45
70010052
วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
46
70010053
วัดหนองตาหลวง
เปิดใช้งาน
47
70010054
วัดโพธิ์ดก
เปิดใช้งาน
48
70010055
วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
49
70010056
อนุบาลเมืองราชบุรี
เปิดใช้งาน
50
70010057
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
51
70010058
มหาราช๗
เปิดใช้งาน
52
70010059
บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
เปิดใช้งาน
53
70010060
บ้านหนองปากชัฎ
เปิดใช้งาน
54
70010061
บ้านรางเฆ่
เปิดใช้งาน
55
70010062
บ้านพุตะเคียน
เปิดใช้งาน
56
70010063
บ้านทุ่งแฝก
เปิดใช้งาน
57
70010064
บ้านสันดอน
เปิดใช้งาน
58
70010065
บ้านทุ่งแจง
เปิดใช้งาน
59
70010066
บ้านวังปลา
เปิดใช้งาน
60
70010067
บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ไม่เปิดใช้งาน
61
70010068
วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
เปิดใช้งาน
62
70010069
อนุบาลจอมบึง
เปิดใช้งาน
63
70010070
บ้านรางม่วง
เปิดใช้งาน
64
70010071
บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
65
70010072
บ้านหนองขนาก
เปิดใช้งาน
66
70010073
วัดด่านทับตะโก
เปิดใช้งาน
67
70010074
บ้านห้วยท่าช้าง
เปิดใช้งาน
68
70010075
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)
เปิดใช้งาน
69
70010076
บ้านหนองสีนวล
เปิดใช้งาน
70
70010077
บ้านหุบพริก
เปิดใช้งาน
71
70010078
บ้านโกรกสิงขร
เปิดใช้งาน
72
70010080
บ้านหนองศาลเจ้า
เปิดใช้งาน
73
70010082
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
74
70010083
บ้านเบิกไพร
เปิดใช้งาน
75
70010084
วัดสูงเนินราษฎรบำรุง
เปิดใช้งาน
76
70010085
บ้านหนองตาเนิด
เปิดใช้งาน
77
70010086
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
78
70010087
บ้านพุแค
เปิดใช้งาน
79
70010088
วัดเขาปิ่นทอง
เปิดใช้งาน
80
70010089
วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
81
70010091
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
82
70010092
วัดชัฏใหญ่
เปิดใช้งาน
83
70010093
ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
84
70010094
บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
85
70010095
วัดหนองบัวค่าย
เปิดใช้งาน
86
70010096
บ้านหนองนกกะเรียน
เปิดใช้งาน
87
70010097
รุจิรพัฒน์
เปิดใช้งาน
88
70010098
บ้านท่ามะขาม
เปิดใช้งาน
89
70010099
บ้านสวนผึ้ง
เปิดใช้งาน
90
70010100
กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)
เปิดใช้งาน
91
70010101
บ้านมะขามเอน
เปิดใช้งาน
92
70010102
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
เปิดใช้งาน
93
70010103
วัดเขาไก่แจ้
เปิดใช้งาน
94
70010104
สมนึกวิทิศวรการ
เปิดใช้งาน
95
70010106
บ้านชัฎหนองหมี
เปิดใช้งาน
96
70010107
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
97
70010108
บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
98
70010109
บ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
99
70010110
บ้านทุ่งศาลา
เปิดใช้งาน
100
70010111
อนุบาลสวนผึ้ง
เปิดใช้งาน
101
70010112
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
เปิดใช้งาน
102
70010113
บ้านห้วยผาก
เปิดใช้งาน
103
70010114
สินแร่สยาม
ไม่เปิดใช้งาน
104
70010115
บ้านตะโกล่าง
เปิดใช้งาน
105
70010116
ชุมชนบ้านบ่อ
เปิดใช้งาน
106
70010117
วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
107
70010119
วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
108
70010120
บ้านเขาถ้ำ
เปิดใช้งาน
109
70010121
บ้านเขาอีส้าน
เปิดใช้งาน
110
70010122
บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
111
70010123
บ้านไพรสะเดา
เปิดใช้งาน
112
70010124
บ้านเขาถ่าน
เปิดใช้งาน
113
70010125
ชุมชนวัดทุ่งหลวง
เปิดใช้งาน
114
70010126
บ้านพุคาย
เปิดใช้งาน
115
70010127
บ้านหนองน้ำใส
เปิดใช้งาน
116
70010128
วัดสันติการาม
ไม่เปิดใช้งาน
117
70010129
บ้านเขาพระเอก
เปิดใช้งาน
118
70010130
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
119
70010131
วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
120
70010132
บ้านหนองวัวดำ
ไม่เปิดใช้งาน
121
70010134
วัดวิมลมรรคาราม
เปิดใช้งาน
122
70010135
วัดหนองบัว
เปิดใช้งาน
123
70010136
บ้านบ่อตะคร้อ
เปิดใช้งาน
124
70010137
อนุบาลปากท่อ
เปิดใช้งาน
125
70010138
วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
126
70010139
วัดโคกพระเจริญ
เปิดใช้งาน
127
70010140
ไทยรัฐวิทยา ๖๔(บ้านหนองเกตุ)
เปิดใช้งาน
128
70010141
วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
129
70010142
บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
เปิดใช้งาน
130
70010143
บ้านห้วยศาลา
เปิดใช้งาน
131
70010144
บ้านแม่ประจัน
เปิดใช้งาน
132
70010145
บ้านท่ายาง
เปิดใช้งาน
133
70010146
บ้านหินสี
เปิดใช้งาน
134
70010147
บ้านยางคู่
เปิดใช้งาน
135
70010148
สีวะรา
เปิดใช้งาน
136
70010149
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
137
70010150
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
138
70010151
บ้านมณีลอย
เปิดใช้งาน
139
70010152
วัดวังมะนาว
เปิดใช้งาน
140
70010153
วัดยางงาม
เปิดใช้งาน
141
70010154
วัดหัวป่า
เปิดใช้งาน
142
70010155
วัดวันดาว
เปิดใช้งาน
143
70010157
บ้านเขาช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
144
70010158
วัดราษฎร์สมานฉันท์
เปิดใช้งาน
145
70010159
วัดโพธิศรี
เปิดใช้งาน
146
70010160
วัดพิบูลวนาราม
เปิดใช้งาน
147
70010161
บ้านหนองลังกา
เปิดใช้งาน
148
70010162
บ้านหัวเขาจีน
เปิดใช้งาน
149
70010163
บ้านพุเกตุ
เปิดใช้งาน
150
70010164
บ้านห้วยยางโทน
เปิดใช้งาน
151
70010165
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
152
70010166
บ้านอ่างหิน
เปิดใช้งาน
153
70010170
บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104
เปิดใช้งาน
154
70010171
วัดเวียงทุน
เปิดใช้งาน
155
70010173
วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
156
70010175
จรูญศรีวิทยาประชานุกูล
เปิดใช้งาน
157
70010176
อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
158
70010177
วัดศรัทธาราษฎร์
เปิดใช้งาน
159
70010178
บ้านลำพระ
ไม่เปิดใช้งาน
160
70010179
อนุบาลบ้านคา
ไม่เปิดใช้งาน
161
70010180
บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
162
70010181
บ้านโป่งเจ็ด
เปิดใช้งาน
163
70010182
ประชาพัฒนาวิทย์
เปิดใช้งาน
164
70010183
บ้านเก่าต้นมะค่า
เปิดใช้งาน
165
70010184
บ้านโป่งกระทิงบน
เปิดใช้งาน
166
70010185
บ้านโป่งกระทิงล่าง
ไม่เปิดใช้งาน
167
70010187
บ้านพุบอนบน
เปิดใช้งาน
168
70010188
บ้านร่องเจริญ
เปิดใช้งาน
169
70010189
น้ำตกห้วยสวนพลู
เปิดใช้งาน
170
70010190
โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
ไม่เปิดใช้งาน
171
70010191
บ้านหนองโก
เปิดใช้งาน
172
70010192
วัดหนองพันจันทร์
เปิดใช้งาน
173
70010193
วัดยอดสุวรรณคีรี
เปิดใช้งาน
174
70010194
บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
ไม่เปิดใช้งาน
175
70010195
วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
เปิดใช้งาน