ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
71020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
71020002
เปิดใช้งาน
3
71020003
เปิดใช้งาน
4
71020004
เปิดใช้งาน
5
71020005
เปิดใช้งาน
6
71020006
ไม่เปิดใช้งาน
7
71020007
เปิดใช้งาน
8
71020008
เปิดใช้งาน
9
71020009
ไม่เปิดใช้งาน
10
71020010
เปิดใช้งาน
11
71020011
เปิดใช้งาน
12
71020012
เปิดใช้งาน
13
71020013
เปิดใช้งาน
14
71020014
เปิดใช้งาน
15
71020016
ไม่เปิดใช้งาน
16
71020017
เปิดใช้งาน
17
71020019
เปิดใช้งาน
18
71020020
เปิดใช้งาน
19
71020021
ไม่เปิดใช้งาน
20
71020022
เปิดใช้งาน
21
71020023
เปิดใช้งาน
22
71020024
ไม่เปิดใช้งาน
23
71020025
ไม่เปิดใช้งาน
24
71020026
ไม่เปิดใช้งาน
25
71020027
เปิดใช้งาน
26
71020028
ไม่เปิดใช้งาน
27
71020029
ไม่เปิดใช้งาน
28
71020030
เปิดใช้งาน
29
71020031
เปิดใช้งาน
30
71020032
เปิดใช้งาน
31
71020033
ไม่เปิดใช้งาน
32
71020034
เปิดใช้งาน
33
71020119
เปิดใช้งาน
34
71020120
เปิดใช้งาน
35
71020121
เปิดใช้งาน
36
71020122
เปิดใช้งาน
37
71020123
เปิดใช้งาน
38
71020125
เปิดใช้งาน
39
71020126
ไม่เปิดใช้งาน
40
71020127
เปิดใช้งาน
41
71020128
ไม่เปิดใช้งาน
42
71020129
เปิดใช้งาน
43
71020130
เปิดใช้งาน
44
71020132
เปิดใช้งาน
45
71020133
เปิดใช้งาน
46
71020134
เปิดใช้งาน
47
71020136
ไม่เปิดใช้งาน
48
71020137
เปิดใช้งาน
49
71020138
เปิดใช้งาน
50
71020139
ไม่เปิดใช้งาน
51
71020140
เปิดใช้งาน
52
71020141
เปิดใช้งาน
53
71020142
เปิดใช้งาน
54
71020143
ไม่เปิดใช้งาน
55
71020144
เปิดใช้งาน
56
71020145
เปิดใช้งาน
57
71020146
เปิดใช้งาน
58
71020147
เปิดใช้งาน
59
71020148
เปิดใช้งาน
60
71020149
ไม่เปิดใช้งาน
61
71020150
เปิดใช้งาน
62
71020151
เปิดใช้งาน
63
71020153
เปิดใช้งาน
64
71020154
เปิดใช้งาน
65
71020155
เปิดใช้งาน
66
71020156
ไม่เปิดใช้งาน
67
71020157
ไม่เปิดใช้งาน
68
71020158
เปิดใช้งาน
69
71020159
เปิดใช้งาน
70
71020160
เปิดใช้งาน
71
71020161
เปิดใช้งาน
72
71020162
ไม่เปิดใช้งาน
73
71020163
เปิดใช้งาน
74
71020164
เปิดใช้งาน
75
71020165
เปิดใช้งาน
76
71020166
เปิดใช้งาน
77
71020167
ไม่เปิดใช้งาน
78
71020168
ไม่เปิดใช้งาน
79
71020169
เปิดใช้งาน
80
71020170
เปิดใช้งาน
81
71020171
เปิดใช้งาน
82
71020172
เปิดใช้งาน
83
71020173
เปิดใช้งาน
84
71020174
เปิดใช้งาน
85
71020175
เปิดใช้งาน
86
71020176
เปิดใช้งาน
87
71020177
ไม่เปิดใช้งาน
88
71020178
เปิดใช้งาน
89
71020179
ไม่เปิดใช้งาน
90
71020180
ไม่เปิดใช้งาน
91
71020181
เปิดใช้งาน
92
71020182
ไม่เปิดใช้งาน