หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
72030001
วัดกาบบัว
เปิดใช้งาน
2
72030002
วัดปากดงท่าศาล
เปิดใช้งาน
3
72030003
วัดกร่างสามยอด
เปิดใช้งาน
4
72030004
อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
เปิดใช้งาน
5
72030005
วัดกำมะเชียร
ไม่เปิดใช้งาน
6
72030006
วัดเขาพระ
เปิดใช้งาน
7
72030008
วัดวังกุลา
เปิดใช้งาน
8
72030009
วัดหนองกรด
เปิดใช้งาน
9
72030010
บ้านหนองตาแก้ว
เปิดใช้งาน
10
72030011
วัดสามเอก
เปิดใช้งาน
11
72030012
วัดเดิมบาง
เปิดใช้งาน
12
72030013
วัดท่าเตียน
เปิดใช้งาน
13
72030014
บ้านแหลมสะแก
เปิดใช้งาน
14
72030016
วัดคูเมือง
เปิดใช้งาน
15
72030017
วัดวุ้งสุทธาวาส
เปิดใช้งาน
16
72030018
วัดกุ่มโคก
เปิดใช้งาน
17
72030021
บ้านเขาดิน
เปิดใช้งาน
18
72030022
วัดนางบวช
เปิดใช้งาน
19
72030023
วัดวังสำเภาล่ม
เปิดใช้งาน
20
72030024
วัดบ่อกรุ
เปิดใช้งาน
21
72030025
วัดทุ่งกฐิน
เปิดใช้งาน
22
72030026
บ้านลาด
เปิดใช้งาน
23
72030028
วัดท่าทอง
เปิดใช้งาน
24
72030029
วัดประชุมสงฆ์
เปิดใช้งาน
25
72030030
วัดปากน้ำ
เปิดใช้งาน
26
72030031
พัฒนาปากน้ำ
เปิดใช้งาน
27
72030033
วัดป่าสะแก
เปิดใช้งาน
28
72030034
วัดยางนอน
เปิดใช้งาน
29
72030035
วัดดงพิกุล
เปิดใช้งาน
30
72030036
วัดท่ามะนาว
เปิดใช้งาน
31
72030038
วัดหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
32
72030039
บ้านหนองนา
เปิดใช้งาน
33
72030040
บ้านหนองอิงพิง
เปิดใช้งาน
34
72030041
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
35
72030042
วัดฉวาก
เปิดใช้งาน
36
72030043
วัดไทร
เปิดใช้งาน
37
72030044
บ้านปากดง
ไม่เปิดใช้งาน
38
72030045
วัดหัวเขา
เปิดใช้งาน
39
72030046
วัดน้ำพุ
เปิดใช้งาน
40
72030047
วัดดอนตาล
เปิดใช้งาน
41
72030048
วัดหัวนา
เปิดใช้งาน
42
72030049
วัดอู่ตะเภา
เปิดใช้งาน
43
72030050
บ้านพุน้ำร้อน
เปิดใช้งาน
44
72030051
บ้านโป่งคอม
เปิดใช้งาน
45
72030052
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
46
72030053
สวนป่าองค์พระ
เปิดใช้งาน
47
72030054
บ้านวังน้ำเขียว
เปิดใช้งาน
48
72030055
วัดดอนประดู่
เปิดใช้งาน
49
72030056
อนุบาลด่านช้าง
เปิดใช้งาน
50
72030057
วัดด่านช้าง
เปิดใช้งาน
51
72030058
บ้านทุ่งนาตาปิ่น
เปิดใช้งาน
52
72030059
วัดหนองเปาะ
เปิดใช้งาน
53
72030060
บ้านทับกระดาษ
เปิดใช้งาน
54
72030061
บ้านหนองปลากระดี่
เปิดใช้งาน
55
72030062
นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
เปิดใช้งาน
56
72030063
บ้านรังงาม
เปิดใช้งาน
57
72030064
วัดวังคัน
เปิดใช้งาน
58
72030065
วัดทับผึ้งน้อย
เปิดใช้งาน
59
72030067
บ้านทับละคร
เปิดใช้งาน
60
72030069
บ้านละว้าวังควาย
เปิดใช้งาน
61
72030070
บ้านวังยาว
เปิดใช้งาน
62
72030071
บ้านห้วยหินดำ
เปิดใช้งาน
63
72030072
บ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
64
72030073
บ้านหนองอุโลก
เปิดใช้งาน
65
72030074
ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
เปิดใช้งาน
66
72030075
บ้านใหม่กิโล 8
เปิดใช้งาน
67
72030077
บ้านสระบัวก่ำ
เปิดใช้งาน
68
72030078
นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
เปิดใช้งาน
69
72030079
บ้านหนองยาว
เปิดใช้งาน
70
72030080
วัดกกตาด
เปิดใช้งาน
71
72030081
บ้านพุบ่องป่าขี
เปิดใช้งาน
72
72030082
วัดกกเต็น
เปิดใช้งาน
73
72030083
บ้านกกเชียง
เปิดใช้งาน
74
72030084
บ้านดงเสลา
เปิดใช้งาน
75
72030085
บ้านทุ่งมะกอก
เปิดใช้งาน
76
72030086
บ้านไผ่สีทอง
เปิดใช้งาน
77
72030087
วัดคอกช้าง
เปิดใช้งาน
78
72030089
วัดโคกหม้อ
เปิดใช้งาน
79
72030091
บ้านหนองบัวทอง
เปิดใช้งาน
80
72030092
วัดบ้านสระ
เปิดใช้งาน
81
72030094
วัดใหม่สระพลอย
เปิดใช้งาน
82
72030095
วัดลาดสิงห์
เปิดใช้งาน
83
72030096
วัดวังหว้า
เปิดใช้งาน
84
72030097
วัดวังหิน
เปิดใช้งาน
85
72030098
บ้านหนองแขม
เปิดใช้งาน
86
72030099
วัดบางขวาก
เปิดใช้งาน
87
72030100
บ้านทุ่งใหญ่
เปิดใช้งาน
88
72030101
วัดทุ่งแฝก
เปิดใช้งาน
89
72030102
วัดนางพิมพ์
เปิดใช้งาน
90
72030103
วัดวังจิก
เปิดใช้งาน
91
72030104
วัดสามชุก
เปิดใช้งาน
92
72030105
วัดคลองขอม
เปิดใช้งาน
93
72030106
อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
เปิดใช้งาน
94
72030107
วัดบ้านทึง
เปิดใช้งาน
95
72030108
วัดโป่งแดง
เปิดใช้งาน
96
72030109
วัดหนองโรง
เปิดใช้งาน
97
72030110
วัดหนองผักนาก
เปิดใช้งาน
98
72030111
วัดหนองไผ่
เปิดใช้งาน
99
72030112
วัดหนองสังข์ทอง
เปิดใช้งาน
100
72030113
วัดเนินมหาเชษฐ
เปิดใช้งาน
101
72030114
วัดดอนไร่
เปิดใช้งาน
102
72030115
วัดหนองสะเดา
เปิดใช้งาน
103
72030116
วัดสุวรรณตะไล
เปิดใช้งาน
104
72030117
บ้านดงเชือก
เปิดใช้งาน
105
72030118
บ้านสระเตย
เปิดใช้งาน
106
72030119
บ้านแจงงาม
เปิดใช้งาน
107
72030120
วัดโคกพระ
เปิดใช้งาน
108
72030121
บ้านทัพตาแทน
เปิดใช้งาน
109
72030122
บ้านทัพหลวง
เปิดใช้งาน
110
72030123
บ้านหนองกระถิน
เปิดใช้งาน
111
72030124
บ้านทุ่งหนองแก้ว
เปิดใช้งาน
112
72030126
บ้านราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
113
72030127
บ้านหนองแหน
เปิดใช้งาน
114
72030128
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
115
72030129
บ้านหนองห้าง
เปิดใช้งาน
116
72030130
บ้านหนองจิกยาว
เปิดใช้งาน
117
72030132
บ้านใหม่ไร่อ้อย
เปิดใช้งาน
118
72030133
วัดลำพันบอง
เปิดใช้งาน
119
72030134
วัดสามัคคีธรรม
เปิดใช้งาน
120
72030135
บ้านหนองราชวัตร
ไม่เปิดใช้งาน
121
72030136
วัดหนองทราย
เปิดใช้งาน
122
72030137
บ้านมาบพะยอม
เปิดใช้งาน
123
72030138
บ้านหนองสำโรง
เปิดใช้งาน
124
72030139
อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
เปิดใช้งาน
125
72030140
วัดบัลลังก์
เปิดใช้งาน
126
72030141
วัดดอนสำโรง
เปิดใช้งาน
127
72030142
บ้านหนองโก
เปิดใช้งาน
128
72030143
บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา
เปิดใช้งาน