หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
73010001
วัดดอนยายหอม
เปิดใช้งาน
2
73010002
วัดดอนขนาก
เปิดใช้งาน
3
73010003
วัดตาก้อง
เปิดใช้งาน
4
73010004
บ้านมาบแค
เปิดใช้งาน
5
73010005
วัดเกาะวังไทร
เปิดใช้งาน
6
73010006
วัดทัพหลวง
เปิดใช้งาน
7
73010007
วัดม่วงตารศ
เปิดใช้งาน
8
73010008
วัดทุ่งรี
เปิดใช้งาน
9
73010009
บ้านทุ่งน้อย
เปิดใช้งาน
10
73010010
บ้านลำท่าโพ
เปิดใช้งาน
11
73010011
วัดธรรมศาลา
เปิดใช้งาน
12
73010012
บ้านต้นสำโรง
เปิดใช้งาน
13
73010013
บ้านนาสร้าง
เปิดใช้งาน
14
73010015
หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
15
73010016
วัดดอนเสาเกียด
เปิดใช้งาน
16
73010017
วัดบางแขม
เปิดใช้งาน
17
73010018
วัดลาดปลาเค้า
เปิดใช้งาน
18
73010019
บ้านคลองยาง
เปิดใช้งาน
19
73010020
วัดบ้านยาง
เปิดใช้งาน
20
73010021
บ้านหนองกะโดน
เปิดใช้งาน
21
73010022
บ้านคอวัง
เปิดใช้งาน
22
73010023
วัดพระปฐมเจดีย์
เปิดใช้งาน
23
73010024
อนุบาลนครปฐม
เปิดใช้งาน
24
73010025
วัดไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
25
73010026
วัดพระประโทณเจดีย์
เปิดใช้งาน
26
73010028
วัดโพรงมะเดื่อ
เปิดใช้งาน
27
73010029
วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
28
73010030
วัดศรีวิสารวาจา
เปิดใช้งาน
29
73010031
วัดพะเนียงแตก
เปิดใช้งาน
30
73010033
บ้านลำพยา
เปิดใช้งาน
31
73010034
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
32
73010035
วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
33
73010036
วัดวังเย็น
เปิดใช้งาน
34
73010037
บ้านไร่ต้นสำโรง
เปิดใช้งาน
35
73010038
บ้านหนองขาหยั่ง
เปิดใช้งาน
36
73010039
วัดใหม่ดอนทราย
เปิดใช้งาน
37
73010040
วัดสระกะเทียม
เปิดใช้งาน
38
73010041
วัดลาดหญ้าแพรก
เปิดใช้งาน
39
73010042
วัดรางปลาหมอ
เปิดใช้งาน
40
73010043
วัดใหม่ห้วยลึก
เปิดใช้งาน
41
73010044
วัดสามควายเผือก
เปิดใช้งาน
42
73010045
บ้านรางมะเดื่อ
เปิดใช้งาน
43
73010046
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
เปิดใช้งาน
44
73010047
บ้านหนองแก
ไม่เปิดใช้งาน
45
73010048
วัดหนองดินแดง
เปิดใช้งาน
46
73010049
วัดหนองเสือ
เปิดใช้งาน
47
73010050
บ้านทุ่งหัวพรหม
เปิดใช้งาน
48
73010051
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
ไม่เปิดใช้งาน
49
73010052
บ้านหนองปากโลง
เปิดใช้งาน
50
73010053
วัดโพธิ์งาม
เปิดใช้งาน
51
73010054
วัดทะเลบก
เปิดใช้งาน
52
73010055
ประถมฐานบินกำแพงแสน
เปิดใช้งาน
53
73010056
อนุบาลกำแพงแสน
เปิดใช้งาน
54
73010058
วัดทุ่งกระพังโหม
เปิดใช้งาน
55
73010059
วัดบ่อน้ำจืด
เปิดใช้งาน
56
73010060
บ้านดอนทอง
เปิดใช้งาน
57
73010061
วัดสระพัง
เปิดใช้งาน
58
73010062
วัดหนองปลาไหล
ไม่เปิดใช้งาน
59
73010063
อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
เปิดใช้งาน
60
73010064
บ้านห้วยขวาง
เปิดใช้งาน
61
73010065
บ้านรางอีเม้ย
เปิดใช้งาน
62
73010066
บ้านอ้อกระทิง
เปิดใช้งาน
63
73010067
วัดสองห้อง
เปิดใช้งาน
64
73010068
วัดลาดหญ้าไทร
เปิดใช้งาน
65
73010069
บ้านสระน้ำส้ม
เปิดใช้งาน
66
73010070
บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
67
73010071
วัดปลักไม้ลาย
เปิดใช้งาน
68
73010072
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
69
73010073
บ้านบ่อน้ำพุ
เปิดใช้งาน
70
73010074
เมืองเก่ากำแพงแสน
เปิดใช้งาน
71
73010075
วัดนิยมธรรมวราราม
เปิดใช้งาน
72
73010076
บ้านหนองไม้งาม
เปิดใช้งาน
73
73010077
วัดหนองศาลา
เปิดใช้งาน
74
73010078
บ้านหนองกร่าง
เปิดใช้งาน
75
73010079
บ้านห้วยรางเกตุ
เปิดใช้งาน
76
73010080
วัดไร่แตงทอง
เปิดใช้งาน
77
73010081
วัดหนองจิก
เปิดใช้งาน
78
73010082
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
เปิดใช้งาน
79
73010083
บ้านอ้อกระทุง
เปิดใช้งาน
80
73010084
วัดห้วยผักชี
เปิดใช้งาน
81
73010085
วัดประชาราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
82
73010086
บ้านห้วยด้วน
เปิดใช้งาน
83
73010088
บ้านดอนซาก
เปิดใช้งาน
84
73010089
บ้านคลองตัน
เปิดใช้งาน
85
73010090
วัดวังน้ำเขียว
เปิดใช้งาน
86
73010091
บ้านหนองพงนก
เปิดใช้งาน
87
73010092
วัดสระสี่มุม
เปิดใช้งาน
88
73010093
บ้านสามัคคี
เปิดใช้งาน
89
73010094
วัดราษฎร์วราราม
เปิดใช้งาน
90
73010095
บ้านหนองพงเล็ก
เปิดใช้งาน
91
73010096
วัดดอนเตาอิฐ
เปิดใช้งาน
92
73010097
บ้านหนองเขมร
เปิดใช้งาน
93
73010098
วัดหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
94
73010099
วัดห้วยม่วง
เปิดใช้งาน
95
73010100
วัดปทุมทองสุทธาราม
เปิดใช้งาน
96
73010101
วัดท่าเสา
เปิดใช้งาน
97
73010102
บ้านบัวแดง
เปิดใช้งาน
98
73010103
วัดกำแพงแสน
เปิดใช้งาน
99
73010104
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
100
73010105
วัดหนองโพธิ์
เปิดใช้งาน
101
73010108
ละเอียดอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
102
73010109
บ้านหัวถนน
เปิดใช้งาน
103
73010110
วัดสระสี่เหลี่ยม
เปิดใช้งาน
104
73010111
วัดสุขวราราม
เปิดใช้งาน
105
73010112
วัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
106
73010113
วัดหนองกระพี้
เปิดใช้งาน
107
73010114
วัดลำลูกบัว
เปิดใช้งาน
108
73010115
บ้านแหลมกะเจา
เปิดใช้งาน
109
73010116
วัดลำเหย
เปิดใช้งาน
110
73010117
วัดทุ่งสีหลง
เปิดใช้งาน
111
73010118
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
112
73010119
บ้านรางมูก
เปิดใช้งาน
113
73010120
วัดแหลมมะเกลือ
เปิดใช้งาน
114
73010121
วัดตะโกสูง
ไม่เปิดใช้งาน
115
73010123
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
116
73010124
วัดทุ่งผักกูด
เปิดใช้งาน
117
73010125
วัดกงลาด
เปิดใช้งาน
118
73010126
วัดห้วยพระ
เปิดใช้งาน
119
73010127
บ้านแจงงาม
เปิดใช้งาน
120
73010128
วัดเลาเต่า
เปิดใช้งาน
121
73010129
วัดทุ่งพิชัย
เปิดใช้งาน
122
73010130
บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
เปิดใช้งาน