ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
73010001
เปิดใช้งาน
2
73010002
เปิดใช้งาน
3
73010003
เปิดใช้งาน
4
73010004
เปิดใช้งาน
5
73010005
เปิดใช้งาน
6
73010006
เปิดใช้งาน
7
73010007
เปิดใช้งาน
8
73010008
เปิดใช้งาน
9
73010009
เปิดใช้งาน
10
73010010
เปิดใช้งาน
11
73010011
เปิดใช้งาน
12
73010012
เปิดใช้งาน
13
73010013
เปิดใช้งาน
14
73010014
ไม่เปิดใช้งาน
15
73010015
เปิดใช้งาน
16
73010016
เปิดใช้งาน
17
73010017
เปิดใช้งาน
18
73010018
เปิดใช้งาน
19
73010019
เปิดใช้งาน
20
73010020
เปิดใช้งาน
21
73010021
เปิดใช้งาน
22
73010022
เปิดใช้งาน
23
73010023
เปิดใช้งาน
24
73010024
เปิดใช้งาน
25
73010025
เปิดใช้งาน
26
73010026
เปิดใช้งาน
27
73010027
ไม่เปิดใช้งาน
28
73010028
เปิดใช้งาน
29
73010029
เปิดใช้งาน
30
73010030
ไม่เปิดใช้งาน
31
73010031
เปิดใช้งาน
32
73010033
เปิดใช้งาน
33
73010034
เปิดใช้งาน
34
73010035
เปิดใช้งาน
35
73010036
เปิดใช้งาน
36
73010037
เปิดใช้งาน
37
73010038
เปิดใช้งาน
38
73010039
เปิดใช้งาน
39
73010040
เปิดใช้งาน
40
73010041
เปิดใช้งาน
41
73010042
เปิดใช้งาน
42
73010043
เปิดใช้งาน
43
73010044
เปิดใช้งาน
44
73010045
เปิดใช้งาน
45
73010046
เปิดใช้งาน
46
73010047
ไม่เปิดใช้งาน
47
73010048
เปิดใช้งาน
48
73010049
เปิดใช้งาน
49
73010050
เปิดใช้งาน
50
73010051
เปิดใช้งาน
51
73010052
เปิดใช้งาน
52
73010053
เปิดใช้งาน
53
73010054
เปิดใช้งาน
54
73010055
เปิดใช้งาน
55
73010056
เปิดใช้งาน
56
73010058
เปิดใช้งาน
57
73010059
เปิดใช้งาน
58
73010060
เปิดใช้งาน
59
73010061
เปิดใช้งาน
60
73010062
เปิดใช้งาน
61
73010063
เปิดใช้งาน
62
73010064
เปิดใช้งาน
63
73010065
เปิดใช้งาน
64
73010066
เปิดใช้งาน
65
73010067
เปิดใช้งาน
66
73010068
เปิดใช้งาน
67
73010069
เปิดใช้งาน
68
73010070
เปิดใช้งาน
69
73010071
เปิดใช้งาน
70
73010072
เปิดใช้งาน
71
73010073
เปิดใช้งาน
72
73010074
เปิดใช้งาน
73
73010075
เปิดใช้งาน
74
73010076
เปิดใช้งาน
75
73010077
เปิดใช้งาน
76
73010078
เปิดใช้งาน
77
73010079
เปิดใช้งาน
78
73010080
เปิดใช้งาน
79
73010081
เปิดใช้งาน
80
73010082
เปิดใช้งาน
81
73010083
เปิดใช้งาน
82
73010084
เปิดใช้งาน
83
73010085
เปิดใช้งาน
84
73010086
เปิดใช้งาน
85
73010088
เปิดใช้งาน
86
73010089
ไม่เปิดใช้งาน
87
73010090
เปิดใช้งาน
88
73010091
เปิดใช้งาน
89
73010092
เปิดใช้งาน
90
73010093
ไม่เปิดใช้งาน
91
73010094
เปิดใช้งาน
92
73010095
เปิดใช้งาน
93
73010096
เปิดใช้งาน
94
73010097
เปิดใช้งาน
95
73010098
เปิดใช้งาน
96
73010099
เปิดใช้งาน
97
73010100
เปิดใช้งาน
98
73010101
เปิดใช้งาน
99
73010102
เปิดใช้งาน
100
73010103
เปิดใช้งาน
101
73010104
เปิดใช้งาน
102
73010105
เปิดใช้งาน
103
73010108
เปิดใช้งาน
104
73010109
เปิดใช้งาน
105
73010110
เปิดใช้งาน
106
73010111
เปิดใช้งาน
107
73010112
เปิดใช้งาน
108
73010113
เปิดใช้งาน
109
73010114
เปิดใช้งาน
110
73010115
เปิดใช้งาน
111
73010116
เปิดใช้งาน
112
73010117
เปิดใช้งาน
113
73010118
เปิดใช้งาน
114
73010119
เปิดใช้งาน
115
73010120
เปิดใช้งาน
116
73010121
เปิดใช้งาน
117
73010123
เปิดใช้งาน
118
73010124
เปิดใช้งาน
119
73010125
เปิดใช้งาน
120
73010126
เปิดใช้งาน
121
73010127
เปิดใช้งาน
122
73010128
เปิดใช้งาน
123
73010129
เปิดใช้งาน
124
73010130
เปิดใช้งาน