หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
75010001
วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
เปิดใช้งาน
2
75010002
วัดคลองโคน
เปิดใช้งาน
3
75010003
วัดธรรมประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
4
75010005
วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
ไม่เปิดใช้งาน
5
75010006
บ้านคลองบางกก
เปิดใช้งาน
6
75010007
วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
7
75010008
วัดลาดเป้ง
เปิดใช้งาน
8
75010009
ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
ไม่เปิดใช้งาน
9
75010010
บ้านบางบ่อ
เปิดใช้งาน
10
75010012
วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
11
75010013
วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
ไม่เปิดใช้งาน
12
75010014
วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
13
75010015
วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
14
75010018
วัดศรัทธาธรรม
เปิดใช้งาน
15
75010019
วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
16
75010020
บ้านฉู่ฉี่
เปิดใช้งาน
17
75010021
วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
18
75010022
วัดจันทร์เจริญสุข
ไม่เปิดใช้งาน
19
75010023
วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
เปิดใช้งาน
20
75010024
วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70
ไม่เปิดใช้งาน
21
75010025
วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
เปิดใช้งาน
22
75010027
เมืองสมุทรสงคราม
เปิดใช้งาน
23
75010028
อนุบาลสมุทรสงคราม
ไม่เปิดใช้งาน
24
75010029
บ้านลาดใหญ่สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
25
75010030
วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
26
75010031
วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
27
75010032
วัดสวนแก้ว
เปิดใช้งาน
28
75010033
บ้านเขตเมือง
เปิดใช้งาน
29
75010034
บ้านตะวันจาก
ไม่เปิดใช้งาน
30
75010035
บ้านลาดใหญ่
เปิดใช้งาน
31
75010037
วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
32
75010038
อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)
เปิดใช้งาน
33
75010039
วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
34
75010041
วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
35
75010042
บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
36
75010043
ศาลจ้าวอาม้า
เปิดใช้งาน
37
75010044
วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
38
75010045
วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)
ไม่เปิดใช้งาน
39
75010046
วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
40
75010049
วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
41
75010050
วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
ไม่เปิดใช้งาน
42
75010053
วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
43
75010054
คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
เปิดใช้งาน
44
75010055
ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
ไม่เปิดใช้งาน
45
75010056
วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
46
75010057
วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
เปิดใช้งาน
47
75010058
บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
48
75010061
วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
49
75010063
วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
ไม่เปิดใช้งาน
50
75010065
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
เปิดใช้งาน
51
75010066
วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
52
75010067
วัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
53
75010068
วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
54
75010069
วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
55
75010070
วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)
ไม่เปิดใช้งาน
56
75010073
บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
57
75010074
วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
58
75010075
วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
59
75010076
วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
60
75010077
วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
ไม่เปิดใช้งาน
61
75010078
บ้านคลองสมบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
62
75010079
บ้านแพรกหนามแดง
เปิดใช้งาน
63
75010081
บ้านต้นลำแพน
เปิดใช้งาน
64
75010082
บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
เปิดใช้งาน
65
75010083
วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
เปิดใช้งาน
66
75010084
จตุวัฏมหาราชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
67
75010085
วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
68
75010086
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เปิดใช้งาน
69
75010088
วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
70
75010089
วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
เปิดใช้งาน
71
75010092
วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
72
75010093
วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
เปิดใช้งาน