หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
77020001
บ้านหนองกระทิง
เปิดใช้งาน
2
77020002
วัดกุยบุรี
เปิดใช้งาน
3
77020003
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
เปิดใช้งาน
4
77020004
บ้านบน
เปิดใช้งาน
5
77020007
บ้านหนองหมู
เปิดใช้งาน
6
77020008
บ้านหนองเตาปูน
เปิดใช้งาน
7
77020009
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
8
77020010
บ้านปากเหมือง
เปิดใช้งาน
9
77020011
บ้านเขาแดง
เปิดใช้งาน
10
77020012
วัดทุ่งน้อย
เปิดใช้งาน
11
77020013
วัดดอนยายหนู
เปิดใช้งาน
12
77020014
บ้านดอนบ่อกุ่ม
เปิดใช้งาน
13
77020015
บ้านดอนมะขาม
เปิดใช้งาน
14
77020016
สามแยกป่าถล่ม
เปิดใช้งาน
15
77020017
บ้านป่าถล่ม
เปิดใช้งาน
16
77020018
บ้านสามกระทาย
เปิดใช้งาน
17
77020019
บ้านดอนกลาง
เปิดใช้งาน
18
77020020
บ้านสำโหรง
เปิดใช้งาน
19
77020021
บ้านรวมไทย
เปิดใช้งาน
20
77020022
บ้านโป่งกะสัง
เปิดใช้งาน
21
77020023
บ้านหนองเกด
เปิดใช้งาน
22
77020024
บ้านยางชุม
เปิดใช้งาน
23
77020025
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เปิดใช้งาน
24
77020026
บ้านไร่บน
เปิดใช้งาน
25
77020027
บ้านหาดขาม
เปิดใช้งาน
26
77020028
ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
เปิดใช้งาน
27
77020031
บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
28
77020033
บ้านหนองกา
เปิดใช้งาน
29
77020034
วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
30
77020035
อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
เปิดใช้งาน
31
77020036
บ้านปากน้ำปราณ
เปิดใช้งาน
32
77020038
บ้านปรือน้อย
เปิดใช้งาน
33
77020039
บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
เปิดใช้งาน
34
77020040
บ้านหนองหอย
เปิดใช้งาน
35
77020041
บ้านวังยาว
เปิดใช้งาน
36
77020044
ชลประทานปราณบุรี
เปิดใช้งาน
37
77020045
บ้านห้วยพลับ
เปิดใช้งาน
38
77020046
บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
39
77020047
บ้านหนองยิงหมี
เปิดใช้งาน
40
77020048
บ้านหนองตาเย็น
เปิดใช้งาน
41
77020049
บ้านห้วยมงคล
เปิดใช้งาน
42
77020050
บ้านวังข่อย
เปิดใช้งาน
43
77020051
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
44
77020052
บ้านหนองพรานพุก
เปิดใช้งาน
45
77020053
บ้านทุ่งยาว
เปิดใช้งาน
46
77020054
บ้านทับใต้
เปิดใช้งาน
47
77020055
บ้านห้วยไคร้
เปิดใช้งาน
48
77020057
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
เปิดใช้งาน
49
77020058
บ้านเนินพยอม
เปิดใช้งาน
50
77020059
บ้านหนองพลับ
เปิดใช้งาน
51
77020061
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
52
77020062
โรตารี่กรุงเทพ
เปิดใช้งาน
53
77020063
บ้านคอกช้างพัฒนา
เปิดใช้งาน
54
77020064
บ้านห้วยไทรงาม
เปิดใช้งาน
55
77020065
วไลย
เปิดใช้งาน
56
77020066
ละเมาะ
เปิดใช้งาน
57
77020067
อานันท์
เปิดใช้งาน
58
77020068
บ้านหนองซอ
เปิดใช้งาน
59
77020069
บ้านหนองคร้า
เปิดใช้งาน
60
77020070
อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
เปิดใช้งาน
61
77020071
บ้านวังโบสถ์
เปิดใช้งาน
62
77020072
บ้านหนองเหียง
เปิดใช้งาน
63
77020073
บ้านหนองตะเภา
เปิดใช้งาน
64
77020074
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
เปิดใช้งาน
65
77020075
บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
66
77020077
บ้านหนองน้ำกลัด
เปิดใช้งาน
67
77020079
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
68
77020080
อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
เปิดใช้งาน
69
77020081
บ้านเกาะไผ่
เปิดใช้งาน
70
77020082
บ้านสิบสองหุ้น
เปิดใช้งาน
71
77020083
บ้านหนองไทร
เปิดใช้งาน
72
77020084
บ้านนาวัลเปรียง
ไม่เปิดใช้งาน
73
77020085
บ้านศาลาลัย
เปิดใช้งาน
74
77020086
บ้านหนองเป่าปี่
เปิดใช้งาน
75
77020087
บ้านเนินกรวด
เปิดใช้งาน
76
77020088
บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
77
77020089
บ้านลาดวิถี
เปิดใช้งาน
78
77020090
บ้านหนองคาง
เปิดใช้งาน
79
77020091
บ้านเกาะนาน้อย
เปิดใช้งาน
80
77020092
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
81
77020093
บ้านเขาโป่ง
เปิดใช้งาน
82
77020094
วัดเกษตรกันทราราม
เปิดใช้งาน
83
77020095
บ้านบางปู
เปิดใช้งาน
84
77020096
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
85
77020097
บ้านพุน้อย
เปิดใช้งาน
86
77020098
บ้านพุใหญ่
เปิดใช้งาน
87
77020099
บ้านหนองข้าวเหนียว
เปิดใช้งาน
88
77020100
บ้านหัวตาลแถว
เปิดใช้งาน
89
77023001
นเรศวรห้วยผึ้ง
เปิดใช้งาน