หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
80010001
วัดชัน
เปิดใช้งาน
2
80010002
บ้านย่านซื่อ
เปิดใช้งาน
3
80010003
วัดสวนพล
เปิดใช้งาน
4
80010004
วัดบ้านตาล
เปิดใช้งาน
5
80010005
อนุบาลนครศรีธรรมราช
เปิดใช้งาน
6
80010006
วัดหนองบัว
เปิดใช้งาน
7
80010007
วัดน้ำรอบ
เปิดใช้งาน
8
80010010
วัดเทพธิดาราม
เปิดใช้งาน
9
80010011
วัดมหาชัยวนาราม
เปิดใช้งาน
10
80010013
วัดท่างาม
เปิดใช้งาน
11
80010014
บ้านปากพญา
เปิดใช้งาน
12
80010015
บ้านปากน้ำปากพญา
เปิดใช้งาน
13
80010017
วัดนาวง
เปิดใช้งาน
14
80010018
ชุมชนวัดหมน
เปิดใช้งาน
15
80010019
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
16
80010020
วัดจังหูน
เปิดใช้งาน
17
80010021
วัดพังสิงห์
เปิดใช้งาน
18
80010023
บ้านหนองหนอน
เปิดใช้งาน
19
80010024
บ้านบางเตย
เปิดใช้งาน
20
80010025
วัดโดน
เปิดใช้งาน
21
80010026
วัดนารีประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
22
80010027
บ้านบางหลวง
เปิดใช้งาน
23
80010029
บ้านบางกระบือ
เปิดใช้งาน
24
80010030
วัดราษฎร์เจริญ
เปิดใช้งาน
25
80010031
วัดพระมงกุฎ
เปิดใช้งาน
26
80010032
บ้านนาเคียน
เปิดใช้งาน
27
80010033
บ้านคลองดิน
เปิดใช้งาน
28
80010034
บ้านทวดเหนือ
เปิดใช้งาน
29
80010036
วัดดอนยาง
เปิดใช้งาน
30
80010037
วัดหญ้า
เปิดใช้งาน
31
80010038
วัดพระมหาธาตุ
เปิดใช้งาน
32
80010039
บ้านเนิน
เปิดใช้งาน
33
80010040
วัดบางใหญ่
เปิดใช้งาน
34
80010044
วัดสระแก้ว
เปิดใช้งาน
35
80010047
วัดบางตะพาน
เปิดใช้งาน
36
80010049
ราชประชานุเคราะห์ 5
เปิดใช้งาน
37
80010050
บ้านคันธง
เปิดใช้งาน
38
80010051
วัดนางพระยา
เปิดใช้งาน
39
80010053
วัดท่านคร
เปิดใช้งาน
40
80010054
วัดมุขธารา
เปิดใช้งาน
41
80010055
วัดท่าแพ
เปิดใช้งาน
42
80010056
ราชประชานุเคราะห์ 4
เปิดใช้งาน
43
80010057
วัดไพศาลสถิต
เปิดใช้งาน
44
80010058
บ้านห้วยไทร
ไม่เปิดใช้งาน
45
80010059
บ้านปากน้ำเก่า
เปิดใช้งาน
46
80010060
วัดวิสุทธิยาราม
เปิดใช้งาน
47
80010061
วัดศรีมงคล
เปิดใช้งาน
48
80010062
บ้านชะเอียน
เปิดใช้งาน
49
80010064
วัดท่าม่วง
เปิดใช้งาน
50
80010065
วัดโบสถ์
เปิดใช้งาน
51
80010066
วัดมะม่วงทอง
เปิดใช้งาน
52
80010067
วัดหัวอิฐ
เปิดใช้งาน
53
80010068
บ้านทวดทอง
เปิดใช้งาน
54
80010069
วัดโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
55
80010070
วัดวนาราม
ไม่เปิดใช้งาน
56
80010071
วัดโพธิ์เสด็จ
เปิดใช้งาน
57
80010072
วัดทุ่งแย้
เปิดใช้งาน
58
80010073
วัดมะม่วงสองต้น
เปิดใช้งาน
59
80010075
ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง)
เปิดใช้งาน
60
80010076
วัดสมอ
เปิดใช้งาน
61
80010077
วัดวังไทร
เปิดใช้งาน
62
80010078
วัดโคกโพธิ์สถิตย์
เปิดใช้งาน
63
80010079
วัดจันทร์
เปิดใช้งาน
64
80010080
ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
65
80010081
บ้านสำนักใหม่
เปิดใช้งาน
66
80010082
วัดสอ
เปิดใช้งาน
67
80010083
บ้านคดศอก
เปิดใช้งาน
68
80010084
วัดใหม่ทอน
เปิดใช้งาน
69
80010085
บ้านตลาด
เปิดใช้งาน
70
80010086
วัดไทรงาม
เปิดใช้งาน
71
80010087
วัดคีรีกันทร์
เปิดใช้งาน
72
80010088
บ้านร่อน
เปิดใช้งาน
73
80010089
บ้านสันยูง
เปิดใช้งาน
74
80010090
ชุมชนลานสกา
เปิดใช้งาน
75
80010092
บ้านมะม่วงทอง
เปิดใช้งาน
76
80010093
วัดดินดอน
เปิดใช้งาน
77
80010094
วัดน้ำรอบ
เปิดใช้งาน
78
80010095
วัดวังหงส์
เปิดใช้งาน
79
80010096
วัดเจดีย์
เปิดใช้งาน
80
80010097
วัดแพร่
เปิดใช้งาน
81
80010098
วัดไสมะนาว
เปิดใช้งาน
82
80010099
บ้านห้วยยูง
เปิดใช้งาน
83
80010100
วัดท้ายสำเภา
เปิดใช้งาน
84
80010101
บ้านไสใหญ่
เปิดใช้งาน
85
80010102
วัดเชิงแตระ
เปิดใช้งาน
86
80010103
วัดราษฏร์เจริญวราราม
เปิดใช้งาน
87
80010104
วัดพระพรหม
เปิดใช้งาน
88
80010105
บ้านห้วยระย้า
เปิดใช้งาน
89
80010106
วัดห้วยพระ
เปิดใช้งาน
90
80010107
วัดท่าช้าง
เปิดใช้งาน
91
80010108
วัดมะม่วงตลอด
เปิดใช้งาน
92
80010109
วัดกัด
เปิดใช้งาน
93
80010110
วัดคันนาราม
เปิดใช้งาน
94
80010111
วัดหนองแตน
เปิดใช้งาน
95
80010112
วัดพระเพรง
เปิดใช้งาน
96
80010113
วัดสระไคร
เปิดใช้งาน
97
80010114
วัดป่าหวาย
เปิดใช้งาน
98
80010115
บ้านอ่าวตะเคียน
เปิดใช้งาน
99
80010116
บ้านปลายคลอง
เปิดใช้งาน
100
80010117
วัดบางหว้า
เปิดใช้งาน
101
80010118
วัดโคกกะถิน
เปิดใช้งาน
102
80010120
วัดดอนตรอ
เปิดใช้งาน
103
80010121
วัดสระเพลง
เปิดใช้งาน
104
80010122
บ้านปากช่อง
เปิดใช้งาน
105
80010123
ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
106
80010124
วัดทางพูน
เปิดใช้งาน
107
80010126
วัดพังยอม
เปิดใช้งาน
108
80010127
วัดทุ่งเฟื้อ
เปิดใช้งาน
109
80010128
บ้านบางไทร
เปิดใช้งาน
110
80010129
บ้านบางนกวัก
เปิดใช้งาน