หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
80040001
ชุมชนวัดทอนหงส์
เปิดใช้งาน
2
80040002
บ้านในเขียว 1
เปิดใช้งาน
3
80040003
บ้านในเขียว 2
เปิดใช้งาน
4
80040004
บ้านวังลุง
เปิดใช้งาน
5
80040005
วัดใหม่
เปิดใช้งาน
6
80040006
บ้านชุมขลิง
เปิดใช้งาน
7
80040007
วัดหลวงครู
เปิดใช้งาน
8
80040008
วัดกำแพงถม
เปิดใช้งาน
9
80040009
วัดโยธาธรรม
เปิดใช้งาน
10
80040010
วัดนากัน
เปิดใช้งาน
11
80040011
วัดท้าวโทะ
เปิดใช้งาน
12
80040012
ชุมชนวัดอินทคีรี
เปิดใช้งาน
13
80040013
วัดเขาขุนพนม
เปิดใช้งาน
14
80040014
วัดพรหมโลก
เปิดใช้งาน
15
80040015
วัดเขาปูน
เปิดใช้งาน
16
80040016
บ้านคลองแคว
เปิดใช้งาน
17
80040017
วัดโทเอก
เปิดใช้งาน
18
80040019
วัดสากเหล็ก
ไม่เปิดใช้งาน
19
80040020
วัดดอนใคร
เปิดใช้งาน
20
80040021
บ้านบ่อกรูด
เปิดใช้งาน
21
80040022
บ้านพังปริง
เปิดใช้งาน
22
80040024
บ้านปากดวด
เปิดใช้งาน
23
80040025
วัดจันพอ
เปิดใช้งาน
24
80040026
วัดหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
25
80040027
บ้านฉาง
เปิดใช้งาน
26
80040029
บ้านหน้าเขาวัด
เปิดใช้งาน
27
80040030
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
28
80040031
บ้านปากเจา
เปิดใช้งาน
29
80040032
วัดปลักปลา
เปิดใช้งาน
30
80040033
วัดจันทาราม
เปิดใช้งาน
31
80040034
บ้านสำนักม่วง
เปิดใช้งาน
32
80040035
วัดป่า(ท่าขึ้น)
เปิดใช้งาน
33
80040036
วัดหมาย
เปิดใช้งาน
34
80040037
วัดเทวดาราม
เปิดใช้งาน
35
80040038
วัดยางงาม
เปิดใช้งาน
36
80040039
วัดทางขึ้น
ไม่เปิดใช้งาน
37
80040040
วัดพระเลียบ
เปิดใช้งาน
38
80040041
วัดประดู่หอม
เปิดใช้งาน
39
80040043
ปทุมานุกูล
เปิดใช้งาน
40
80040044
วัดชลธาราม
เปิดใช้งาน
41
80040045
ราชประชานุเคราะห์ 8
เปิดใช้งาน
42
80040046
บ้านสระบัว
เปิดใช้งาน
43
80040047
บ้านท่าสูง
เปิดใช้งาน
44
80040048
บ้านในถุ้ง
เปิดใช้งาน
45
80040049
ท่าศาลา
เปิดใช้งาน
46
80040050
ชุมชนใหม่
เปิดใช้งาน
47
80040051
บ้านสะพานหัน
เปิดใช้งาน
48
80040052
วัดพระอาสน์
เปิดใช้งาน
49
80040053
วัดโคกเหล็ก
เปิดใช้งาน
50
80040054
วัดสระประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
51
80040055
บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92
เปิดใช้งาน
52
80040056
วัดสโมสร
เปิดใช้งาน
53
80040057
วัดโมคลาน
เปิดใช้งาน
54
80040058
วัดยางทอง
เปิดใช้งาน
55
80040059
บ้านทุ่งเกราะ
เปิดใช้งาน
56
80040061
บ้านประชาอารี
เปิดใช้งาน
57
80040062
วัดชัยธารามประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
58
80040064
วัดน้ำตก
เปิดใช้งาน
59
80040065
ชุมชนวัดสระแก้ว
เปิดใช้งาน
60
80040066
บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
61
80040068
บ้านอินทนิน
เปิดใช้งาน
62
80040069
บ้านหนับเภา
เปิดใช้งาน
63
80040070
วัดนากุน
เปิดใช้งาน
64
80040071
บ้านทุ่งชน
เปิดใช้งาน
65
80040072
วัดเขาน้อย
เปิดใช้งาน
66
80040073
บ้านทุ่งขันหมาก
เปิดใช้งาน
67
80040075
บ้านเขาใหญ่
เปิดใช้งาน
68
80040076
วัดสุธรรมาราม
เปิดใช้งาน
69
80040077
วัดคงคาเลียบ
เปิดใช้งาน
70
80040078
วัดกลาง
เปิดใช้งาน
71
80040079
บ้านน้ำขาว
เปิดใช้งาน
72
80040080
วัดชนาราม
เปิดใช้งาน
73
80040081
บ้านต้นจันทน์
เปิดใช้งาน
74
80040082
บ้านปลายทอน
เปิดใช้งาน
75
80040083
วัดถ้ำเทียนถวาย
เปิดใช้งาน
76
80040084
ชุมชนวัดปัณณาราม
เปิดใช้งาน
77
80040085
บ้านเขาฝ้าย
เปิดใช้งาน
78
80040087
บ้านคลองตีนเป็ด
เปิดใช้งาน
79
80040088
วัดสุชน
เปิดใช้งาน
80
80040089
บ้านสุวรรณเขต
ไม่เปิดใช้งาน
81
80040090
บ้านห้วยทรายทอง
เปิดใช้งาน
82
80040091
วัดธารน้ำฉา
เปิดใช้งาน
83
80040092
ชุมชนวัดเทพราช
เปิดใช้งาน
84
80040093
บ้านเขายวนเฒ่า
เปิดใช้งาน
85
80040094
บ้านเผียน
เปิดใช้งาน
86
80040095
บ้านน้ำฉา
เปิดใช้งาน
87
80040096
วัดชนสังขรณพิจิตร
เปิดใช้งาน
88
80040097
วัดศิลาชลเขต
เปิดใช้งาน
89
80040098
บ้านเขาทราย
เปิดใช้งาน
90
80040099
บ้านไสพลู
เปิดใช้งาน
91
80040100
บ้านไสเหรียง
เปิดใช้งาน
92
80040101
วัดประทุมทายการาม
เปิดใช้งาน
93
80040102
บ้านบางฉาง
เปิดใช้งาน
94
80040103
วัดจอมทอง
เปิดใช้งาน
95
80040105
บ้านช่องเขาหมาก
เปิดใช้งาน
96
80040107
บ้านน้ำร้อน
เปิดใช้งาน
97
80040108
บ้านทุ่งหัวนา
เปิดใช้งาน
98
80040109
บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
99
80040110
วัดสโมสรสันนิบาต
เปิดใช้งาน
100
80040111
บ้านทุ่งครั้ง
เปิดใช้งาน
101
80040112
วัดขรัวช่วย
เปิดใช้งาน
102
80040113
วัดปากด่าน
เปิดใช้งาน
103
80040114
วัดคงคาวดี
เปิดใช้งาน
104
80040115
วัดสวนศิขรบรรพต
เปิดใช้งาน
105
80040116
ชุมชนบ้านบางโหนด
เปิดใช้งาน
106
80040117
วัดเขา (วันครู2501)
เปิดใช้งาน
107
80040119
วัดกระดังงา
เปิดใช้งาน
108
80040120
บ้านเปร็ต
เปิดใช้งาน
109
80040121
บ้านในเพลา
เปิดใช้งาน
110
80040122
บ้านวัดใน
เปิดใช้งาน
111
80040123
บ้านท่าน้อย
เปิดใช้งาน
112
80040124
ชุมชนวัดบางคู
เปิดใช้งาน
113
80040126
วัดเจดีย์หลวง
เปิดใช้งาน
114
80040127
บ้านเขาหัวช้าง
เปิดใช้งาน
115
80040128
บ้านคลองเหลง
เปิดใช้งาน
116
80040129
บ้านคลองวัง
เปิดใช้งาน
117
80040130
บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
เปิดใช้งาน
118
80040131
บ้านแขวงเภา
เปิดใช้งาน
119
80040132
วัดคีรีวง
เปิดใช้งาน
120
80040133
บ้านท่าจันทน์
เปิดใช้งาน
121
80040135
บ้านท่าม่วง
เปิดใช้งาน
122
80040136
บ้านปากลง
เปิดใช้งาน
123
80040137
วัดเปียน
เปิดใช้งาน
124
80040138
บ้านพิตำ
เปิดใช้งาน
125
80040139
บ้านนบ
เปิดใช้งาน
126
80040141
วัดคงคา
เปิดใช้งาน
127
80040142
บ้านขุนทะเล
เปิดใช้งาน
128
80040143
วัดโรงเหล็ก
เปิดใช้งาน
129
80040144
บ้านโรงเหล็ก
เปิดใช้งาน
130
80040145
บ้านพังหรัน
เปิดใช้งาน
131
80040147
วัดนาเหรง
เปิดใช้งาน
132
80040148
บ้านในตูล
เปิดใช้งาน
133
80040149
เคียงศิริ
เปิดใช้งาน