หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
84010001
นิคมสร้างตนเอง
เปิดใช้งาน
2
84010002
บ้านควนยูง
เปิดใช้งาน
3
84010003
บ้านซอย 2
เปิดใช้งาน
4
84010004
บ้านซอย 10
เปิดใช้งาน
5
84010008
วัดนทีคมเขต
เปิดใช้งาน
6
84010009
วัดแหลมทอง
เปิดใช้งาน
7
84010012
วัดบุญบันเทิง
เปิดใช้งาน
8
84010013
บ้านทอนหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
9
84010014
วัดโพธิ์นิมิต
เปิดใช้งาน
10
84010015
วัดท่าทอง
เปิดใช้งาน
11
84010016
บ้านโพหวาย
เปิดใช้งาน
12
84010017
บ้านสันติสุข
เปิดใช้งาน
13
84010018
วัดประสิทธาราม
เปิดใช้งาน
14
84010019
บ้านคลองสุข
เปิดใช้งาน
15
84010020
วัดชลธาร
เปิดใช้งาน
16
84010022
วัดบางใบไม้
เปิดใช้งาน
17
84010025
บ้านสุชน
ไม่เปิดใช้งาน
18
84010026
วัดกลางใหม่
เปิดใช้งาน
19
84010027
บ้านบางใหญ่
เปิดใช้งาน
20
84010028
บ้านท่าเพชร
เปิดใช้งาน
21
84010029
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
เปิดใช้งาน
22
84010030
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
เปิดใช้งาน
23
84010031
วัดสมหวัง
เปิดใช้งาน
24
84010033
บ้านบ่อน้ำร้อน
เปิดใช้งาน
25
84010034
บ้านแม่โมกข์
เปิดใช้งาน
26
84010035
บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
27
84010036
วัดเขานางเภา
เปิดใช้งาน
28
84010037
บ้านไสใน
เปิดใช้งาน
29
84010038
วัดกาญจนาราม
เปิดใช้งาน
30
84010039
บ้านคลองสระ
เปิดใช้งาน
31
84010040
บ้านม่วงลีบ
ไม่เปิดใช้งาน
32
84010041
วัดคงคาล้อม
เปิดใช้งาน
33
84010042
บ้านมะม่วงหวาน
ไม่เปิดใช้งาน
34
84010043
บ้านไสตอ
เปิดใช้งาน
35
84010044
วัดพุฒ
เปิดใช้งาน
36
84010046
บ้านหัวหมากล่าง
ไม่เปิดใช้งาน
37
84010047
บ้านห้วยโศก
เปิดใช้งาน
38
84010048
บ้านควนราชา
เปิดใช้งาน
39
84010049
บ้านหัวหมากบน
เปิดใช้งาน
40
84010050
บ้านห้วยด่าน
เปิดใช้งาน
41
84010051
วัดกงตาก
เปิดใช้งาน
42
84010052
บ้านไสขาม
เปิดใช้งาน
43
84010053
วัดปากคู
เปิดใช้งาน
44
84010054
วัดวชิรประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
45
84010055
วัดแสงประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
46
84010056
วัดนิกรประสาท
เปิดใช้งาน
47
84010057
บ้านดอนสน
เปิดใช้งาน
48
84010058
วัดเขาพระนิ่ม
เปิดใช้งาน
49
84010059
บ้านท่าโพธิ์
เปิดใช้งาน
50
84010060
วัดดอนยาง
ไม่เปิดใช้งาน
51
84010061
วัดประสพ
เปิดใช้งาน
52
84010062
บ้านบางสำโรง
เปิดใช้งาน
53
84010063
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
54
84010064
บ้านศิลางาม
เปิดใช้งาน
55
84010065
วัดบ้านใน
เปิดใช้งาน
56
84010066
วัดอุทยาราม
เปิดใช้งาน
57
84010067
ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
เปิดใช้งาน
58
84010068
บ้านกงหนิง
ไม่เปิดใช้งาน
59
84010069
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
เปิดใช้งาน
60
84010070
บ้านดอนหลวง
เปิดใช้งาน
61
84010071
บ้านวังทองสามัคคี
เปิดใช้งาน
62
84010072
บ้านทับท้อน
เปิดใช้งาน
63
84010073
บ้านบ่อโฉลก
เปิดใช้งาน
64
84010074
วัดเขาแก้ว
เปิดใช้งาน
65
84010075
บ้านวังหวาย
เปิดใช้งาน
66
84010076
บ้านควนนิมิต
เปิดใช้งาน
67
84010077
บ้านคลองกรูด
เปิดใช้งาน
68
84010078
วัดวังไทร
เปิดใช้งาน
69
84010079
บ้านคีรีรอบ
เปิดใช้งาน
70
84010080
บ้านกำสนประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
71
84010081
บ้านท่าเสาเภา
เปิดใช้งาน
72
84010082
บ้านหนองเปล
เปิดใช้งาน
73
84010083
บ้านปากกะแดะ
เปิดใช้งาน
74
84010084
วัดพ่วง
ไม่เปิดใช้งาน
75
84010085
วัดชลคราม
เปิดใช้งาน
76
84010086
วัดนทีวัฒนาราม
เปิดใช้งาน
77
84010087
วัดนอก
เปิดใช้งาน
78
84010088
บ้านศรีชัยคราม
เปิดใช้งาน
79
84010090
ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
เปิดใช้งาน
80
84010092
บ้านปากดอนสัก
เปิดใช้งาน
81
84010093
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
82
84010095
บ้านน้ำฉา
เปิดใช้งาน
83
84010096
บ้านห้วยเสียด
เปิดใช้งาน
84
84010097
วัดสิงขร
เปิดใช้งาน
85
84010098
บ้านเกาะนกเภา
เปิดใช้งาน
86
84010099
ชุมชนบ้านนางกำ
เปิดใช้งาน
87
84010100
บ้านใหม่สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
88
84010101
วัดคีรีวง
เปิดใช้งาน
89
84010102
บ้านคอกช้าง
เปิดใช้งาน
90
84010103
บ้านดอนเสาธง
เปิดใช้งาน
91
84010105
บ้านคลองคราม
เปิดใช้งาน
92
84010106
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
เปิดใช้งาน
93
84010107
บ้านดินแดงสามัคคี
เปิดใช้งาน
94
84010112
วัดคีรีวงการาม
เปิดใช้งาน
95
84010113
วัดสันติวราราม
เปิดใช้งาน
96
84010114
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
97
84010115
บ้านหาดงาม
เปิดใช้งาน
98
84010116
วัดบุณฑริการาม
เปิดใช้งาน
99
84010117
บ้านบ่อผุด
เปิดใช้งาน
100
84010118
บ้านบางรักษ์
เปิดใช้งาน
101
84010119
บ้านปลายแหลม
เปิดใช้งาน
102
84010120
บ้านหน้าค่าย
เปิดใช้งาน
103
84010122
วัดภูเขาทอง
เปิดใช้งาน
104
84010123
บ้านแหลมหอย
เปิดใช้งาน
105
84010124
บ้านดอนธูป
เปิดใช้งาน
106
84010125
วัดนาราเจริญสุข
เปิดใช้งาน
107
84010127
วัดกลาง
เปิดใช้งาน
108
84010128
วัดคุณาราม
เปิดใช้งาน
109
84010129
วัดประเดิม
เปิดใช้งาน
110
84010130
วัดแจ้ง
เปิดใช้งาน
111
84010131
บ้านเกาะพลวย
เปิดใช้งาน
112
84010132
บ้านอ่างทอง
เปิดใช้งาน
113
84010133
บ้านเกาะเต่า
เปิดใช้งาน
114
84010134
บ้านโฉลกหลำ
เปิดใช้งาน
115
84010135
บ้านมะเดื่อหวาน
เปิดใช้งาน
116
84010136
บ้านศรีธนู
เปิดใช้งาน
117
84010137
วัดสมัยคงคา
เปิดใช้งาน
118
84010138
วัดราษฎร์เจริญ
เปิดใช้งาน
119
84010139
บ้านท้องนายปาน
เปิดใช้งาน
120
84010140
บ้านหาดริ้น
เปิดใช้งาน
121
84010141
ชุมชนบ้านใต้
เปิดใช้งาน