หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สงขลา เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
90010001
วัดสามกอง
ไม่เปิดใช้งาน
2
90010002
ชุมชนบ้านด่าน
เปิดใช้งาน
3
90010003
บ้านบ่ออิฐ
เปิดใช้งาน
4
90010004
วัดท้ายยอ
เปิดใช้งาน
5
90010006
วัดแหลมพ้อ
เปิดใช้งาน
6
90010008
วัดเกาะถํ้า
เปิดใช้งาน
7
90010009
วัดแช่มอุทิศ
เปิดใช้งาน
8
90010010
วัดทุ่งหวังใน
เปิดใช้งาน
9
90010011
บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)
เปิดใช้งาน
10
90010012
วัดอ่างทอง
เปิดใช้งาน
11
90010013
วัดทรายขาว
เปิดใช้งาน
12
90010014
วิเชียรชม
เปิดใช้งาน
13
90010015
อนุบาลสงขลา
เปิดใช้งาน
14
90010016
บ้านบางดาน
เปิดใช้งาน
15
90010017
อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
เปิดใช้งาน
16
90010018
บ้านน้ำกระจาย
เปิดใช้งาน
17
90010019
บ้านดอนขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
18
90010020
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
19
90010021
วัดกลาง
เปิดใช้งาน
20
90010022
วัดกระดังงา
เปิดใช้งาน
21
90010023
บ้านท่าคุระ
เปิดใช้งาน
22
90010024
วัดโคกโพธิ์
เปิดใช้งาน
23
90010025
ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220
เปิดใช้งาน
24
90010026
วัดประดู่หอม
เปิดใช้งาน
25
90010027
วัดธรรมประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
26
90010028
วัดศรีไชย
เปิดใช้งาน
27
90010029
วัดคูขุด
เปิดใช้งาน
28
90010030
วัดแหลมวัง
เปิดใช้งาน
29
90010031
ในเมือง
เปิดใช้งาน
30
90010032
บ้านจะทิ้งพระ
เปิดใช้งาน
31
90010034
วัดนางเหล้า
เปิดใช้งาน
32
90010035
สมเด็จเจ้าพะโคะ
เปิดใช้งาน
33
90010036
วัดดีหลวง
เปิดใช้งาน
34
90010037
บ้านชะแม
เปิดใช้งาน
35
90010038
วัดโพธิ์กลาง
เปิดใช้งาน
36
90010039
วัดท่าหิน
เปิดใช้งาน
37
90010040
วัดห้วยลาด
เปิดใช้งาน
38
90010041
วัดผาสุกาวาส
เปิดใช้งาน
39
90010042
บ้านวัดใหม่
เปิดใช้งาน
40
90010043
วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
41
90010044
ชุมชนบ้านบ่อประดู่
เปิดใช้งาน
42
90010045
วัดจันทน์
เปิดใช้งาน
43
90010046
วัดพังกก
เปิดใช้งาน
44
90010047
วัดประเจียก
เปิดใช้งาน
45
90010048
วัดสนามไชย
เปิดใช้งาน
46
90010049
ราชประชานุเคราะห์ 11
เปิดใช้งาน
47
90010050
วัดหัวคุ้ง
เปิดใช้งาน
48
90010051
บ้านมาบหัวทีง
เปิดใช้งาน
49
90010052
วัดทุ่งสงวน
เปิดใช้งาน
50
90010054
บ้านแม่ใหญ่
เปิดใช้งาน
51
90010055
วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร)
เปิดใช้งาน
52
90010056
บ้านดอนแบก
เปิดใช้งาน
53
90010058
บ้านมาบบัว
เปิดใช้งาน
54
90010059
วัดศาลาหลวงบน
เปิดใช้งาน
55
90010060
ท่าบอนมิตรภาพที่ 90
เปิดใช้งาน
56
90010061
บ้านรับแพรก
เปิดใช้งาน
57
90010062
วัดคลองเป็ด
เปิดใช้งาน
58
90010063
วัดศาลาหลวงล่าง
เปิดใช้งาน
59
90010064
บ้านบ่อตรุ
เปิดใช้งาน
60
90010065
วัดเจดีย์งาม
เปิดใช้งาน
61
90010066
วัดสีหยัง
เปิดใช้งาน
62
90010067
วัดประดู่
เปิดใช้งาน
63
90010068
วัดคูวา
เปิดใช้งาน
64
90010069
ชุมชนวัดบ้านขาว
เปิดใช้งาน
65
90010070
วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)
เปิดใช้งาน
66
90010071
วัดหัววัง
เปิดใช้งาน
67
90010073
วัดผักกูด
เปิดใช้งาน
68
90010074
บ้านขี้นาก
เปิดใช้งาน
69
90010075
วัดปากแตระ
เปิดใช้งาน
70
90010076
วัดตะพังหม้อ
เปิดใช้งาน
71
90010077
วัดหน้าเมือง
เปิดใช้งาน
72
90010078
วัดพังยาง
เปิดใช้งาน
73
90010079
วัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ)
เปิดใช้งาน
74
90010080
ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
เปิดใช้งาน
75
90010082
วัดหัวเค็ด
เปิดใช้งาน
76
90010083
วัดบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
77
90010084
วัดมหาการ
เปิดใช้งาน
78
90010085
บ้านระโนต (ธัญเจริญ)
เปิดใช้งาน
79
90010087
วัดจาก
เปิดใช้งาน
80
90010088
วัดเถรแก้ว
เปิดใช้งาน
81
90010089
วัดใหญ่
เปิดใช้งาน
82
90010090
วัดแจ้ง
เปิดใช้งาน
83
90010091
บ้านหน้าทอง
เปิดใช้งาน
84
90010092
วัดพังตรี
เปิดใช้งาน
85
90010093
ชุมชนวัดสามบ่อ
เปิดใช้งาน
86
90010094
วัดสน
เปิดใช้งาน
87
90010095
วัดโตนดด้วน
เปิดใช้งาน
88
90010096
วัดทุ่งบัว
เปิดใช้งาน
89
90010097
วัดแหลมบ่อท่อ
เปิดใช้งาน
90
90010098
วัดอ่าวบัว
เปิดใช้งาน
91
90010099
บ้านแหลมหาด
เปิดใช้งาน
92
90010100
ชุมชนวัดเชิงแส
เปิดใช้งาน
93
90010101
บ้านรัดปูน
เปิดใช้งาน
94
90010103
วัดกาหรํา
เปิดใช้งาน
95
90010104
วัดโรง (ขาวประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
96
90010105
วัดแม่เปียะ
เปิดใช้งาน
97
90010106
บ้านต้นปริง
เปิดใช้งาน
98
90010107
บ้านนาทองสุก
เปิดใช้งาน
99
90010108
วัดโพธาราม
เปิดใช้งาน
100
90010109
บ้านควนจง
เปิดใช้งาน
101
90010111
วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
เปิดใช้งาน
102
90010112
วัดนาหม่อม
เปิดใช้งาน
103
90010113
วัดพรหมประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
104
90010114
วัดเนินพิจิตร
เปิดใช้งาน
105
90010115
วัดชะแล้
เปิดใช้งาน
106
90010116
วัดตาหลวงคง
เปิดใช้งาน
107
90010117
วัดเปรมศรัทธา
เปิดใช้งาน
108
90010118
วัดเลียบ
เปิดใช้งาน
109
90010119
วัดบ่อสระวิทยาทาน
เปิดใช้งาน
110
90010120
วัดดีหลวงนอก
เปิดใช้งาน
111
90010121
วัดประตูไชย
เปิดใช้งาน
112
90010122
วัดบ้านพร้าว
เปิดใช้งาน
113
90010123
วัดทํานบตางหน
เปิดใช้งาน
114
90010124
บ้านคลองท่าแตง
เปิดใช้งาน
115
90010125
บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ)
เปิดใช้งาน
116
90010126
วัดบางเขียด
เปิดใช้งาน
117
90010128
วัดบ่อทรายเจริญธรรม
เปิดใช้งาน
118
90010129
บ้านบางไหน
เปิดใช้งาน
119
90010130
วัดป่าขาด
เปิดใช้งาน
120
90010131
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
121
90010132
บ้านม่วงงาม
เปิดใช้งาน
122
90010133
วัดมะขามคลาน
เปิดใช้งาน
123
90010134
วัดปะโอ
เปิดใช้งาน
124
90010135
บ้านม่วงพุ่ม
เปิดใช้งาน
125
90010136
วัดประตูเขียน
เปิดใช้งาน
126
90010137
วัดป่าขวาง
เปิดใช้งาน
127
90010138
วัดห้วยพุด
เปิดใช้งาน
128
90010139
วัดหนองหอย
เปิดใช้งาน
129
90010140
วัดขนุน
เปิดใช้งาน
130
90010141
บ้านขนุน
เปิดใช้งาน
131
90010142
วัดวาส
เปิดใช้งาน
132
90010143
วัดสถิตย์ชลธาร
เปิดใช้งาน
133
90010144
วัดธรรมโฆษณ์
เปิดใช้งาน
134
90010145
วัดโลกา
เปิดใช้งาน
135
90010146
วัดบ่อปาบ
เปิดใช้งาน
136
90010147
บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
137
90010148
วัดบ่อทรัพย์
เปิดใช้งาน
138
90010149
บ้านหัวเขา
เปิดใช้งาน