หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สงขลา เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
90030001
วัดขุนตัดหวาย
เปิดใช้งาน
2
90030002
บ้านทุ่งนาเคียน
เปิดใช้งาน
3
90030003
ชุมชนวัดควนมีด
เปิดใช้งาน
4
90030004
วัดช่องเขา
เปิดใช้งาน
5
90030005
บ้านควนหัวช้าง
เปิดใช้งาน
6
90030006
บ้านคูศักดิ์สิทธิ์
เปิดใช้งาน
7
90030007
วัดนาปรือ
เปิดใช้งาน
8
90030008
บ้านโหนด
เปิดใช้งาน
9
90030009
บ้านทุ่งครก
เปิดใช้งาน
10
90030010
บ้านแค
เปิดใช้งาน
11
90030011
บ้านคูนายสังข์
เปิดใช้งาน
12
90030012
บ้านเขาจันทร์
เปิดใช้งาน
13
90030013
ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222
เปิดใช้งาน
14
90030014
ชุมชนบ้านทางควาย
เปิดใช้งาน
15
90030015
บ้านปากช่อง
เปิดใช้งาน
16
90030016
บ้านป่างาม
เปิดใช้งาน
17
90030017
บ้านตลิ่งชัน
เปิดใช้งาน
18
90030018
บ้านนนท์
ไม่เปิดใช้งาน
19
90030019
บ้านสุเหร่า
เปิดใช้งาน
20
90030020
บ้านช้างคลอด
เปิดใช้งาน
21
90030021
บ้านท่าหมาก
เปิดใช้งาน
22
90030022
บ้านสะพานหัก
เปิดใช้งาน
23
90030023
กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
เปิดใช้งาน
24
90030024
เหมืองควนกรด
เปิดใช้งาน
25
90030025
บ้านแพร้ว
เปิดใช้งาน
26
90030026
ชุมชนบ้านนาทับ
เปิดใช้งาน
27
90030027
บ้านท่าคลอง
เปิดใช้งาน
28
90030028
บ้านปากบางนาทับ
เปิดใช้งาน
29
90030029
บ้านม้างอน
เปิดใช้งาน
30
90030030
วัดประจ่า
เปิดใช้งาน
31
90030031
บ้านเกาะทาก
เปิดใช้งาน
32
90030032
บ้านควนขี้แรด
เปิดใช้งาน
33
90030033
บ้านหว้าหลัง
เปิดใช้งาน
34
90030034
บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
เปิดใช้งาน
35
90030036
บ้านคลองแงะ
เปิดใช้งาน
36
90030037
ชุมชนวัดน้ำขาว
เปิดใช้งาน
37
90030038
บ้านนํ้าเค็ม
เปิดใช้งาน
38
90030039
บ้านนา
เปิดใช้งาน
39
90030040
บ้านโคกม้า
เปิดใช้งาน
40
90030041
บ้านลางา
เปิดใช้งาน
41
90030042
วัดบ้านไร่
เปิดใช้งาน
42
90030043
บ้านป่าชิง
เปิดใช้งาน
43
90030044
วัดทุ่งพระ
เปิดใช้งาน
44
90030045
บ้านเลียบ
เปิดใช้งาน
45
90030046
บ้านบ่อโชน
เปิดใช้งาน
46
90030047
บ้านปากบาง
เปิดใช้งาน
47
90030048
บ้านสะกอม
เปิดใช้งาน
48
90030049
ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
เปิดใช้งาน
49
90030050
บ้านทรายขาว
เปิดใช้งาน
50
90030051
วัดเกษมรัตน์
เปิดใช้งาน
51
90030053
บ้านเก่า
เปิดใช้งาน
52
90030054
อายุรกิจโกศล
เปิดใช้งาน
53
90030055
วัดลําพดจินดาราม
เปิดใช้งาน
54
90030056
บ้านลำชิง
เปิดใช้งาน
55
90030057
บ้านโต้นนท์
เปิดใช้งาน
56
90030058
ชุมชนวัดปลักชะเมา
เปิดใช้งาน
57
90030059
บ้านวังบวบ
เปิดใช้งาน
58
90030060
วัดวังไทร
เปิดใช้งาน
59
90030061
บ้านกะทิง
เปิดใช้งาน
60
90030062
วัดบ้านลุ่ม
เปิดใช้งาน
61
90030063
วัดท่าประดู่
เปิดใช้งาน
62
90030064
วัดทุ่งข่า
เปิดใช้งาน
63
90030065
บ้านพอบิด
เปิดใช้งาน
64
90030066
บ้านลําลอง
เปิดใช้งาน
65
90030067
บ้านนาทวี
เปิดใช้งาน
66
90030068
บ้านทุ่งนํ้าขาว
เปิดใช้งาน
67
90030069
บ้านเคลียง
เปิดใช้งาน
68
90030070
บ้านวังใหญ่ปลายรํา
ไม่เปิดใช้งาน
69
90030071
วัดนาหมอศรี
เปิดใช้งาน
70
90030072
บ้านโมย
เปิดใช้งาน
71
90030073
ทองอยู่นุตกูล
เปิดใช้งาน
72
90030074
บ้านพรุหวา
เปิดใช้งาน
73
90030075
บ้านประกอบ
เปิดใช้งาน
74
90030076
บ้านคลองกวางเขาวัง
เปิดใช้งาน
75
90030077
บ้านสม็อง
เปิดใช้งาน
76
90030078
บ้านป่าเร็ด
เปิดใช้งาน
77
90030079
บ้านนาปรัง
เปิดใช้งาน
78
90030080
ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
เปิดใช้งาน
79
90030081
บ้านสะพานเคียน
เปิดใช้งาน
80
90030082
บ้านป็อง
เปิดใช้งาน
81
90030083
ประสิทธิ์ทวีสิน 2
เปิดใช้งาน
82
90030084
บ้านพรุตู
เปิดใช้งาน
83
90030085
บ้านบ่อนํ้าส้ม
เปิดใช้งาน
84
90030086
วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
เปิดใช้งาน
85
90030087
บ้านโคกพยอม
เปิดใช้งาน
86
90030088
บ้านกรงอิตํา
เปิดใช้งาน
87
90030089
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
88
90030090
บ้านควนหรัน
เปิดใช้งาน
89
90030091
บ้านนาจวก
เปิดใช้งาน
90
90030092
บ้านกระอาน
เปิดใช้งาน
91
90030093
บ้านโคกกอ
เปิดใช้งาน
92
90030094
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
เปิดใช้งาน
93
90030095
นิคมสร้างตนเองเทพา 2
เปิดใช้งาน
94
90030096
นิคมสร้างตนเองเทพา 3
เปิดใช้งาน
95
90030097
บ้านหนองสาหร่าย
เปิดใช้งาน
96
90030098
บ้านท่าม่วง
เปิดใช้งาน
97
90030099
บ้านพรุชิง
เปิดใช้งาน
98
90030100
บ้านเทพา
เปิดใช้งาน
99
90030101
วัดเทพาไพโรจน์
เปิดใช้งาน
100
90030102
บ้านพระพุทธ
เปิดใช้งาน
101
90030103
บ้านป่ากอ
เปิดใช้งาน
102
90030104
บ้านป่าโอน
เปิดใช้งาน
103
90030105
นิคมสร้างตนเองเทพา 4
เปิดใช้งาน
104
90030106
บ้านคลองขุด
เปิดใช้งาน
105
90030107
บ้านตาแปด
เปิดใช้งาน
106
90030108
บ้านควนตีหมุน
เปิดใช้งาน
107
90030109
บ้านตูหยง
เปิดใช้งาน
108
90030110
บ้านบ่อเตย
เปิดใช้งาน
109
90030111
บ้านเกาะแลหนัง
เปิดใช้งาน
110
90030112
บ้านคลองประดู่
เปิดใช้งาน
111
90030113
บ้านแม่ที
เปิดใช้งาน
112
90030114
บ้านลำไพล
เปิดใช้งาน
113
90030115
บ้านลำเปา
เปิดใช้งาน
114
90030116
บ้านทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
115
90030117
บ้านท่าไทร
เปิดใช้งาน
116
90030118
วัดปริก
เปิดใช้งาน
117
90030119
บ้านควนเจดีย์
เปิดใช้งาน
118
90030120
ลําไพลราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
119
90030121
บ้านควนหมาก
เปิดใช้งาน
120
90030122
บ้านวังใหญ่
เปิดใช้งาน
121
90030123
วัดคลองยอ
เปิดใช้งาน
122
90030124
บ้านม่วงถํ้า
เปิดใช้งาน
123
90030125
วัดคงคาสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
124
90030126
บ้านแซะ
เปิดใช้งาน
125
90030127
บ้านเขาน้อย
เปิดใช้งาน
126
90030128
บ้านพรุหลุมพี
เปิดใช้งาน
127
90030129
บ้านปากบางสะกอม
เปิดใช้งาน
128
90030130
บ้านสวรรค์
เปิดใช้งาน
129
90030131
บ้านทุ่งไพล
เปิดใช้งาน
130
90030132
บ้านถํ้าตลอด
เปิดใช้งาน
131
90030133
มหิดล
เปิดใช้งาน
132
90030134
บ้านทัพหลวง
เปิดใช้งาน
133
90030135
บ้านห้วยเต่า
เปิดใช้งาน
134
90030136
บ้านคูหา
เปิดใช้งาน
135
90030137
บ้านล่องควน
เปิดใช้งาน
136
90030138
บ้านทับยาง
เปิดใช้งาน
137
90030139
บ้านคอลอมุดอ
เปิดใช้งาน
138
90030140
บ้านมุนี
เปิดใช้งาน
139
90030141
บ้านนาจะแหน
เปิดใช้งาน
140
90030142
บ้านโคกตก
เปิดใช้งาน
141
90030143
บ้านโคกสิเหรง
เปิดใช้งาน
142
90030144
บ้านฉลุง
เปิดใช้งาน
143
90030145
บ้านตะเคียนทอง
เปิดใช้งาน
144
90030146
บ้านเมาะลาแต
เปิดใช้งาน
145
90030147
บ้านสุโสะ
เปิดใช้งาน
146
90030148
บ้านนาม่วง
เปิดใช้งาน
147
90030149
ชุมชนบ้านนากัน
เปิดใช้งาน
148
90030150
บ้านห้วยบอน
เปิดใช้งาน
149
90030151
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
เปิดใช้งาน
150
90030152
บ้านบาโหย
เปิดใช้งาน
151
90030153
บ้านท่า
เปิดใช้งาน
152
90030154
อุทยานอุทิศ
ไม่เปิดใช้งาน
153
90030155
บ้านควนหรัน
เปิดใช้งาน
154
90030156
บ้านเก่า
เปิดใช้งาน
155
90030157
สะบ้าย้อย
เปิดใช้งาน
156
90030158
บ้านทําเนียบ
เปิดใช้งาน
157
90030159
บ้านบ่อทอง
เปิดใช้งาน
158
90030160
บ้านไร่
เปิดใช้งาน
159
90030161
บ้านปลักบ่อ
เปิดใช้งาน
160
90030162
วัดเขามีเกียรติ
เปิดใช้งาน
161
90030163
บ้านสํานักหว้า
เปิดใช้งาน
162
90030164
ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
เปิดใช้งาน
163
90030165
บ้านท่าโพธิ์
เปิดใช้งาน
164
90030166
วัดสองพี่น้อง
เปิดใช้งาน
165
90030167
บ่อเกดวิจิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
166
90030168
ชาติตระการโกศล
เปิดใช้งาน
167
90030169
วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
168
90030170
บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
169
90030171
บ้านตะเคียนเภา
เปิดใช้งาน
170
90030172
บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
171
90030173
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
172
90030174
บ้านควนเสม็ด
เปิดใช้งาน
173
90030175
บ้านหัวถนน
เปิดใช้งาน
174
90030176
บ้านยางเกาะ
เปิดใช้งาน
175
90030177
สังวาลย์วิท ๒
เปิดใช้งาน
176
90030178
บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
เปิดใช้งาน
177
90030179
บ้านท่าข่อย
เปิดใช้งาน
178
90030180
บ้านไร่
เปิดใช้งาน
179
90030181
ชุมชนบ้านปาดัง
เปิดใช้งาน
180
90030182
สมาคมไทยผลิตยา 2
เปิดใช้งาน
181
90030183
บ้านพังลา
เปิดใช้งาน
182
90030184
บ้านระตะ
เปิดใช้งาน
183
90030185
บ้านคลองแงะ
เปิดใช้งาน
184
90030186
วัดม่วงก็อง
เปิดใช้งาน
185
90030187
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
เปิดใช้งาน
186
90030188
บ้านพรุเตียว
เปิดใช้งาน
187
90030189
บ้านสํานักขาม
เปิดใช้งาน
188
90030190
บ้านหน่ำฮั้ว
เปิดใช้งาน
189
90030191
บ้านทับโกบ
เปิดใช้งาน
190
90030192
บ้านนํ้าลัด
เปิดใช้งาน
191
90030193
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
192
90030194
วัดห้วยคู
เปิดใช้งาน
193
90030195
บ้านเกาะค่าง
ไม่เปิดใช้งาน
194
90030196
บ้านควนตานี
เปิดใช้งาน